Norsk Maserati Klubb tilsluttes AMCAR!

Mandag 30. januar valgte Norsk Maserati Klubb å tilslutte seg AMCAR, for å støtte opp om vårt arbeid for bilhobbyen i Norge. Norsk Maserati Klubb blir med dette en del av et nytt og større fellesskap og er en foregangsklubb som «bryter» med gamle fordommer om AMCAR som bilhobbyorganisasjon. I våre øyne er Norsk Maserati Klubb en klubb som tør å ta et standpunkt ved å «gå foran» i måten de tenker på. Klubben erkjenner med dette også nødvendigheten av en sterk organisering av bilhobbymiljøet i fremtiden. Vi setter også stor pris på at de har sett at AMCAR og Norsk Maserati Klubb har felles interesser og verdier.
 
30. januar er også en historisk merkedag for AMCAR, som frem til 2016 kun var åpne for klubber som representerte amerikanske merker. Vi ønsker Norsk Maserati Klubb og deres medlemmer velkommen som første tilsluttede ikke-amerikanske merkebilsklubb, og håper AMCAR kan bli en positiv ressurs i deres klubbvirke. Vi erkjenner at Maserati og AMCAR entusiaster har forskjellige interesser og preferanser i bilverdenen. Vi er allikevel sikre på at vi forenes og står sterkt sammen i kampen for å sikre og utvikle bedre vilkår for utøvelse av bilhobbyen i Norge.
 
AMCAR håper samtidig at flere norske lokal- og merkebilsklubber ser betydningen av vårt arbeid for norsk bilhobby. I en tid hvor bilbruk og bilglede står i fare for å bli politisk ukorrekt er det viktig med sterke aktører som taler bilhobbyens sak i det politiske ordskiftet. AMCAR vil fortsette å være bilentusiastenes ledende talerør og forkjemper. Vi vil derimot bli både sterkere og mer effektive med støtte fra flere klubber og medlemmer på tvers av bilhobbyens tradisjonelle skillelinjer. Vi oppfordrer derfor alle norske bilhobbyklubber og bilentusiaster til å gjøre som Norsk Maserati Klubb; vurder en tilslutning hos AMCAR!

Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse