AMCAR tilstede på årsmøte i Bergen AmCar Club

Tirsdag 7. mars var AMCAR’s styremedlem Rolf Vestvik på klubbesøk hos Bergen AmCar Club i forbindelse med klubbens årsmøte. Møtet ble avholdt i kantina til Bergens Tekniske Museum på Møhlenpris i Bergen, hvor klubben også disponerer et mindre klubbrom. Etter et vel gjennomført årsmøte med gjennomgang av innmeldte saker, slapp Rolf til for å presentere AMCAR’s virke og betydning for bilhobbyen. Som ett klubbmedlem sa etter foredraget; Nå forstår jeg mye mer - av AMCAR! 
Møtet ble avsluttet med servering av pizza, hvor vi er av den oppfatning av det hadde vært et spennende og innholdsrikt årsmøte! Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse