NAF og AMCAR jobber sammen for demokratisering av bilsporten i Norge...

Norges Automobil Forbund og AMCAR har vært engasjert i norsk bilsport siden hhv. 1932 og 1975. Til sammen har de to organisasjonene 127 års erfaring med norsk og internasjonal bilsport. Over tid har organisasjonene utviklet og fostret baner, regelverk, funksjonærer, frivillige og utøvere til en rekke av dagens bilsportgrener.
I flere år har NAF og AMCAR arbeidet for å få til en ny, demokratisk, mer utviklende og transparent overbygning av norsk bilsport tilpasset dagens bilsport og samfunnet for øvrig. Organisasjonene var derfor i møte den 21. april med Samferdselsdepartementet og samferdselsministeren om saken. I møte med Samferdselsdepartementet var det spesielt fokus på de demokratiske krav idretten og statlige institusjoner krever og at en nødvendig oppmykning i «Forskrift om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område» må foreligge før man kommer i mål med en demokratisk bilsportorganisering «av utøvere – for utøvere».
I departementet møtte man stor forståelse for initiativet og en engasjert statssekretær og samferdselsminister som begge hadde satt seg godt inn i sakene. Det er viktig å presisere at hverken NAF eller AMCAR prosesserer for sine egne roller, men for en bilsport som formes uten føringer fra andre organisasjoner. Både NAF og AMCAR har etter møtet stor tro på prosjektet og vil fortsette dialogen og samarbeidet. På sikt mener vi det er til det beste for bilsporten og våre utøvere.
Organisasjonene avventer nå departementets behandling av saken.Fra møte mellom Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, president i NAF Fredric Andersen (tv) og president i AMCAR Tore Tøtdal (th)


Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse