Elbilforeningen og bilimportørene ble ikke hørt – og godt var det!

I går kunne vi lese at Bilimportørene og Norsk Elbilforening ville øke bilavgiftene på plug-in hybrider, og forlangte endringer i revidert nasjonalbudsjett fremlagt i dag. Det er bare trist at bilbransjen gjør seg til talsperson for at forbrukerne skal få dyrere biler. De virker å være mer opptatt av seg selv enn helheten i avgiftssystemet og forbrukeren. 

Hvorfor foreslo ikke Bilimportørene en reduksjon i avgiftene for å rette opp eventuelle skjevheter? Og hva skal man si om Norsk Elbilforening i denne sammenheng? Denne uttalelsen bør i hvertfall rammes inn; «Det er et viktig signal at også bransjen nå sier at dagens ordning treffer skjevt, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening».

Dette er en fantastisk uttalelse fra lederen av en forening som lever av skjevhetene i engangsavgiftssystemet! Elbiler betaler absolutt null-null-null i avgifter – men talskvinnen for foreningen mener at andre skal betale mer for at «dagens ordning treffer skjevt». Her tror jeg elbilforeningens medlemmer må spørre seg selv hva organisasjonen deres egentlig bringer til torgs?

Bare så vi ikke trår feil her, uttalelsen er nok relatert til at plug-in hybrider i realiteten slipper ut mer avgasser i faktisk bruk enn de betaler avgifter for. Det er det derimot mange bilmodeller som gjør – som illustrasjonen vår viser. Forskjellen er bare at alle andre enn elbil eiere betaler avgifter relatert til kjøp- og bruk av bil! Alle betaler også mva på frukt- og grønt, sykler, sko, klær og mat. Selv krykker, rullatorer, rullestoler og livsviktige medisiner betales det mva. på, mens elbilene nyter et særdeles unikt fritak! I tillegg har elbileiere særdeles fordelaktige bruksfordeler som reduserer driftskostnader som f.eks at de er unntatt bompengeavgift, lavere veiavgift, fri parkering, tilgang til kollektivfeltet, tilgang til fri lading etc..

Ja, kjære Elbilforeningen - «avgiftene treffer skjevt»! Mens de som har elbil ikke bidrar med et rødt øre og indirekte blir subsidiert av staten, tar resten av de norske bilistene regningen og bidrar med milliarder i engangsavgifter. Det er skjevt så det holder! Så hva skal man si om uttalelsen; vel, som det heter på nord-norsk - «det var rette ræva som feis!».

Heldigvis har dagens regjering lært litt om miljøbevegelsen og bilimportørenes kompetanse eller agenda, fra den gangen daværende regjering i 2007 ble lurt av partene til å lage et avgiftssystem som favoriserte dieselbilen. Norsk bilentusiaster og bilorganisasjoner som tenker helhetlig kan prise seg lykkelig for at noen politikere akkumulerer kunnskap! Det ble altså ingen endringer i bilavgiftene i revidert nasjonalbudsjett 2017 – så er det også sagt.

Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse