AMCAR ER FOR FREMTIDIG BILGLEDE BAK RATTET PÅ NORSKE VEIER!

NRK kunne i går melde om at vegdirektør Terje Moe Gustavsen om få år tror det vil bli ulovlig å kjøre selv. Talsperson i Norges Automobilforbund, Elisabeth Sagedal (NAF), sier seg enig og tror et slikt forbud vil være på plass allerede i 2030. Samtlige av Norges bilister og bilentusiaster vil altså måtte regne med å bli umyndiggjort på veien innen 13 år ifølge Vegdirektøren og talspersonen i NAF.

For det første tror AMCAR det vil gå betydelig mer enn 13 år før et slikt forbud vil være praktisk mulig å innføre. Problemstillingen er derimot reell og den utgjør enda en alvorlig trussel mot bilglede bak rattet på norske veier. At vi i fremtiden skal forbys for å nyte en kjøretur opp Trollstigen, langs Atlanterhavsveien eller på ferie, virker helt absurd for oss! AMCAR er ikke negative til utviklingen av autonom kjøretøyteknologi. Men mener en grunnleggende forutsetning for utviklingen er at man også må kunne kjøre bilen selv. Ingenting utvikles igjennom forbud – det regulerer bare uønsket adferd! AMCAR mener ikke bilkjøring er uønsket adferd!

Så i AMCAR vil vi jobbe hardt hver dag for å forbedre og opprettholde vilkårene for norske bilentusiaster. I gjennom mer enn 40 år har vår organisasjon oppnådd viktige gjennomslag til gode for alle som har bil som hobby her i landet. I tunge spørsmål som etanolsaken og et totalforbud mot å sitte bak rattet møter vi motstandere med enorme ressurser og innflytelse. AMCAR trenger nå mer enn noen gang ALLE norske bilentusiaster i ryggen når vi taler vår felles sak i den politiske debatten.

I august tar AMCAR for første gang turen til Arendalsuka hvor vi i 4 hele dager vil engasjere og utfordre den norske politikerstanden på bilpolitikk. På tross av mørke skyer på horisonten har AMCAR ståltro på at vi skal kunne kjøre entusiastbiler i uoverskuelig framtid. Vi skal brette opp ermene og ta kampen men oppfordrer alle som er glade i bil til å støtte oss og tegne et medlemskap.

God sommer bak rattet!


Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse