Små kjennemerker tilgjengelig igjen!

Vi skriver en liten påminnelse om at små kjennemerker / skilt igjen er tilgjengelig for biler som ikke har tilstrekkelig fysisk plass for de store, tradisjonelle kjennemerkene.
Du får også innvilget lite skilt hvis det tradisjonelle skiltet f. eks. delvis dekker for luftkanaler som skal kjøle ned motor / motorrom.
EU-typegodkjente biler får dessverre ikke nyte godt av denne ordningen på nåværende tidspunkt. Du må også ha en bombrikkeavtale til den aktuelle bilen. 
AMCAR håpet selvsagt på å få amerikansk størrelse på skiltet, men den gikk ikke i denne omgang. I stedet blir det to alternative størrelser; lite smalt skilt som er 30,3 cm bredt og 8,5 cm høyt, alternativt lite høyt skilt som er 22 cm bredt og 15,2 cm høyt. 
Arbeidet med å få tillatt amerikansk format fortsetter!

Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse