Automobilhistorisk Forening (AHF) tilslutter seg AMCAR!

AHF med hovedsete i Bergen ble stiftet i 2011 og har som hovedformål å ivareta interessen for eldre kjøretøyer som representerer tidlig norsk samferdselshistorie. Foreningen arbeider spesielt for å i større grad synliggjøre våre eldste kjøretøyer i offentlig sammenheng, både ved samlinger, treff og utstillinger. Hovedpunktene i foreningens vedtekter har derfor denne ordlyden: -å bidra til å bevare, preservere, istandsette eller å restaurere motorhistoriske kjøretøyer og spesielt kjøretøy som representerer tidlig norsk samferdselshistorie. Å sikre historiske og tekniske data om slike kjøretøyer og å arbeide for øket interesse for- og kunnskap om slike kjøretøyer. Automobilhistorisk Forening (AHF) disponerer møtelokaler for sine medlemsmøter i Nattlandsveien 104, 4. etasje, i Bergen. For mer info om foreningen gå inn på deres nettsider; http://www.automobilhistorisk.no. Eller du kan kontakte Kjetil Sletten på kjel-i@online.no eller på telefon 90069344. AMCAR synes det er veldig hyggelig at foreningen ønsker å være tilsluttet AMCAR. Og vi er veldig glade for at også foreninger med det ivaretakelse fokus som AHF har, finner veien inn i AMCAR’s rekker. Og ivareta bilhistorien og de eldste kjøretøyene samt fremme interessen for den – blir en viktig oppgave for bilhobbyen i fremtiden. Derfor er det bra at det finnes klubber som AHF som har et særlig fokus på denne delen av bilhobbyen.
AMCAR ønsker AHF velkommen!

Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse