Norsk Sportsvognklubb tilsluttes AMCAR

Norsk Sportsvogn Klubb (NSK) er nå klubb nummer 118 tilsluttet AMCAR! NSK ble stiftet i 1977 for å fremme interessen for sportsvogner i Norge på tvers av merker og opprinnelsesland. Klubben har blant annet månedlige møter for medlemmene, arrangerer turer og treff i inn- og utland, samt årets store treff, «Vårmønstringen».

Styret i NSK begrunner sin tilslutning til AMCAR slik: «Vi ser at bilismen, og ikke minst hobbybilismen i Norge, står overfor store framtidige utfordringer på det politiske plan. Som en forholdsvis liten klubb har vi ikke ressurser til også å arbeide politisk, og er av den oppfatning at bilhobbyen her til lands må stå samlet for å bli hørt og få gjennomslag for sine saker. Derfor ønsker vi å tilslutte oss, og stå solidarisk med de organisasjoner som fremmer vår felles sak. AMCAR er en profesjonell og kompetent organisasjon som vi kan være stolte over å være på lag med.»

I en tid hvor bilbruk og bilglede står i fare for å bli politisk ukorrekt er det viktig med sterke aktører som taler bilhobbyens sak i det politiske ordskiftet. AMCAR vil fortsette å være bilentusiastenes ledende talerør og forkjemper. I denne debatten møter vi aktører med enorme ressurser. AMCAR må derfor bli både sterkere og mer effektive med støtte fra flere klubber og medlemmer på tvers av bilhobbyens tradisjonelle skillelinjer.
Vi oppfordrer derfor alle norske bilhobbyklubber og bilentusiaster til å gjøre som Norsk Sportsvogn Klubb; vurder en tilslutning hos AMCAR!

Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse