Enighet om Statsbudsjett 2018 – bilavgiftene litt bedre...

Da har regjeringen blitt enige med Venstre og KrF om statsbudsjett for 2018. For oss bilentusiaster ble prinsippene i budsjettforliket en smule bedre enn foreslått – på bilavgiftssiden. Vektavgiftkomponenten reduseres med 7% ut fra det foreslåtte - staten synes dermed å forstå litt av AMCARs argumentasjon; indirekte skattelegging av bilens sikkerhet er bare tull. Ved å dreie fra vektkomponent og over på CO2-utslipp oppnår man den ønskede effekten av at det blir større samsvar mellom avgiftene som betales og det bilen slipper ut av klima- og miljøgasser. Akkurat som effektavgiften AMCAR var pådriver for å få fjernet, er det ikke klokt at vektavgiften skal være så dominerende som den er i dag - hvis man ønsker en nyere bilpark som er mer miljøvennlig og trafikksikker. En av grunnene er at enkelte biler er bygget med en elmotor og batteripakke om bord for å redusere CO-utslippene. Men den alvorligste innvendingen mot vektavgiften, etter AMCARs mening, er at den straffer trafikksikkerhet. Sikkerhetsutstyr i en bil gir nemlig høyere vekt, og større biler beskytter fører og passasjer bedre enn små biler. En høy progressiv vektavgift er derfor en avgift på trafikksikkerhet – «dødens bilavgift», som AMCAR kaller den. Vi mener derfor det er svært uklokt å legge ekstra avgift på biler fordi de er konstruert på en måte som gjør dem mer trafikksikre. 
Den foreslåtte innførte engangsavgiften på elbiler forsvant – hvilket betyr at elbilene fortsetter å være avgiftsfrie inntil videre. AMCAR mener regjeringen, med rette, tok debatten om at «en bil er en bil», som uansett drivkilde må bidra til bygging av infrastruktur og det fiskale spleiselaget. Dette har AMCAR ment lenge. Vi mener derimot at innføring av merverdiavgift bør skje før innføring av engangsavgift på elbiler. På sikt mener AMCAR at det eneste som skal skille en elbil fra andre biler, på avgiftssiden, er størrelsen CO2-avgift den skal betale.
AMCAR mener Norge er på vei bilavgiftsmessig til noe fornuftig. Vi mener små oppjusteringer på CO2-skalaen mot at man reduserer vektkomponenten er bra. Dette har deler av bransjen og miljøbevegelsen vært svært uenig i, og således bidratt til å skape usikkerhet i markedet. Usikkerheten skyldes ikke minst at de nevnte miljøer har hatt vanskeligheter med å være konsekvente i sine avgiftsforslag. Først ville de i 2011-13 ha lavere avgiftene på hybridbiler slik at vi solgte mer hybridbiler. Når så resultatet ble økt salg som de ønsket, ville de øke de samme avgiftene av frykt for en ny «diesel-skandale». Apropos dieselskandale – også her var bransjen og deler av miljøbevegelsen en pådriver for å få politikerne til å legge om avgiftene til fordel for dieselbilen i 2006. Så alt i alt kan man vel begynne å se en tegning av at hvis deler av bransjen og miljøbevegelsen ikke får det som de vil – ja da virker avgiftssystemet bra.
Det siste AMCAR har merket seg er at deler av bransjen ikke skjønner hvorfor det ikke skal være avslag i vektavgiften for en hybrid bil. Det er veldig enkelt å forstå. At bilen bygges med tunge batterier betyr ikke at den skal ha ekstra fradrag for å være tung – den fordelen fanges opp av at bilen har teoretisk lavere CO2-utslipp. Skulle den ha fradrag for vekten burde det være for at vekten bidro til at bilen var mer trafikksikker. Her burde bransjen argumentere som AMCAR med å fjerne vektavgiften generelt og legge mer over på CO2-utslippet – da ville hybridbilen komme bedre ut i relasjon til andre tunge biler i stedet for å lage kompliserte vektfradragssystemer som i utgangspunktet er av akademisk interesse for bransjen.
AMCAR er prinsipielt imot bilavgifter på det nivå Norge har i dag, men er samtidig svært tilfreds med den nedbygging av engangsavgiften, og omlegging av systemet som har skjedd under dagens regjering de siste fem årene. AMCAR har lenge ment at staten må begynne å «venne seg av med bilavgifter». Vi foreslo allikevel i 2011 at dersom man skulle ha bilavgifter så måtte bilavgiftene legges kraftig om i relasjon til ny teknologi og med tanke på å få en nyere, mer miljøvennlig og sikrere bilpark. Vi var overbevist om at dersom man skrotet gammelt tankegods, som bransjen og miljøbevegelsen hadde bidratt til, ville vi få en mye bedre effekt av bilavgiftene i relasjon til den teknologiske utviklingen vi så ville komme.
Staten er på god vei, og Stortinget og regjeringen har i betydelig grad fulgt de anbefalingene AMCAR ga i 2013, med redusert avgift på de fleste biler, vridning fra vekt og effekt til CO-2 og fullstendig fjerning av effektkomponenten. Men det er fortsatt en god veg å gå. Hvis fornuften og AMCAR fortsatt seirer – og det håper vi inderlig – vil vi etter hvert ende opp med et system hvor sikkerhet og miljø fortsetter sin seiersgang. Og til slutt ender vi i så fall opp med det system for beregning av engangsavgift som AMCAR hele tiden har anbefalt: En lav stykkavgift uansett bil, en CO2-avgiftskomponent og at en differensiert km-avgift via drivstoffet kan vurderes under visse forutsetninger.
Stykkavgiften, som vi egentlig heller ikke skulle hatt, er fra vår side en erkjennelse av at det i det norske samfunn vil det være et politisk krav om at engangsavgiften skal skaffe staten penger, men AMCAR mener det i så fall bør skje på en måte som sikrer at bilparken fornyes og at de bilene vi kjøper bidrar til minst mulig belastning på klima- og miljø samt gir oss en trafikksikker samferdsel. Skal man lykkes med dette, samtidig som det skal være logisk sammenheng , en smule frihet og rettferdighet i systemet, ender vi til slutt opp med AMCAR’s forslag fra 2011-12!

Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse