Tilbake til artikler

06. mars 2019

AMCAR og LMK på «ballen» om kulturvern av kjøretøy

MO1959.jpg

Samarbeidet mellom LMK (Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber) og AMCAR fortsetter.

I skrivende stund jobber vi felles med to saker. Vi har sammen med LMK vært i kontakt med Riksantikvarens kontor og sendt en henvendelse til politiske kontakter i stortinget om å få et møte med politikere fra kulturkomiteen og/eller klima- og miljødepartementet om "Fredning av løse kulturminner - særlig verneverdige kjøretøy". AMCAR og LMK jobber samtidig med innspill til Kulturminnepolitikken som Klima- og miljødepartementet hadde høringsfrist 1. februar på. Disse konkrete sakene er bare én av flere hvor AMCAR og LMK jobber sammen om det motorhistoriske for bilhobbyen. Vi har mange andre felles interesser på vegne av bilhobbyen, der AMCAR og LMK setter av tid sammen til å jobbe til det beste for norsk bilhobby i fremtiden. En av tingene er Motorkonvoien og Motortreffet i forbindelse med åpningen av Norsk Kjøretøyhistoriske Museum på Hunderfossen den 9. juni. (Se egen annonse for arr. i bladet eller på nett).

Tagger

Nyheter