Tilbake til artikler

20. februar 2019

Det blir ingen utreding om veiprising!

Ove.jpg

AMCAR har som eneste landsdekkende bilorganisasjon advart mot å innføre veiprising. Nå har vårt syn og hensynet til bilisten fått et foreløpig medhold i Stortingets transportkomité.

Satellittbasert veiprising skal ikke utredes nå men i stedet vurderes i forbindelse med gjennomgangen av bilavgiftene frem mot 2025. Flertallet i komiteen ber regjeringen, utrede om ny teknologi kan erstatte dagens bompengeordning som en del av gjennomgangen til avgiftssystemet for bil. Dette er en sier for norsk husholdningsøkonomi, og en seier for bilistene. I praksis betyr det at dagens flertall på Stortinget, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ser at man ikke kan innføre nye avgiftssystemer for bilisten uten å se det i en større sammenheng. Dette er AMCAR enige i! Så lenge veiprising ikke fremmes som et tiltak for å få bilavgiftene ned for alle, er AMCAR imot veiprising. Vi merker oss at Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, er overrasket og skuffet over vedtaket. Rystes tidligere arbeidsgiver, Arbeiderpartiet, er en av forslagsstillerne i Stortinget. Ap har foreslått å øke bilavgiftene gjennom høyere engangsavgifter. De foreslo i 2019-budsjettet å kutte vegbevilgningene. De har stemt imot kutt i bompenger og de har foreslått økte drivstoffavgifter. Siden de har tapt noen slag om økte bil- og bruksavgifter i det siste, er det ikke usannsynlig at forslaget fra Ap om veiprising var et forslag om høyere bilavgifter.
AMCAR var tidlig ute og advarte mot det ensidige fokuset fra enkelte medier, politikere og bransjeorganisasjoner om det positive med veiprising - nemlig at bompengene forsvinner.
Det har vært en massiv kamp i miljø- og bransjeorganisasjoner for å få Arbeiderpartiet og KrF til å foreslå en utredning om veiprising nå. Sist var det Bilimportørenes Landsforbund som i januar viste til at 53% av befolkningen var for «veiprising». AMCAR kan forstå at noen synes det høres forlokkende ut å slippe bompenger og engangsavgift på bil. Hvem vil vel ikke ha lavere engangsavgift ved kjøp av ny bil? Men når du så får vite at du må betale den samme avgiften og mer til, når du tar bilen i bruk, da får nok pipa en annen låt. Det er veiprisingens sanne ansikt.
Det er dette som bekymrer AMCAR – de som er for veiprising tilkjennegir ikke veiprisingens sanne ansikt. For noen av de som er for veiprising handler det om å regulere adferd, begrense den valgfriheten bilismen representerer, sågar forhindre den med høye veipriser. For andre handler det om å få fjerne avgifter fra produktene de selger – slik at lavere pris fører til økt salg. For andre igjen handler det om en ny og subtil måte å finansiere miljøpakker og ta inn statlige avgifter som ikke har noe med bilisten å gjøre. Det er ikke sammenfallende motiver som gjør at de ønsker veiprising, med unntak av ett; så lenge de får det som er best for dem bekymrer det dem lite at bilisten får installert et «taksameter» i bilen som suger penger fra privatkontoen og husholdningen så fort man setter seg i bilen. For enkelte partier og miljøorganisasjoner handler det om at man elektronisk kan skru til avgiftsnivået for å kjøre bil til det punktet at det blir så dyrt at det ikke lenger betyr noe at bilen var billig i innkjøp. Vi må også tenke på at de fleste av oss kjører og kjøper brukte biler, ofte langt vekk fra bomringer. Faren for at flere må ta regningen for veibygging og bymiljøpakker som ikke har noe med egen adferd å gjøre – øker derfor kraftig med veiprising. Til slutt, veiprising er en glimrende måte å finne litt mer penger til et statlige budsjettformål i sene forhandlingstimer. Man sender regningen til bilistene med å skru opp veiprisen med ei krone. Sånn vil vi ha det gående. Akkurat som da «luksusavgiften for motorkjøretøy» ble midlertidig innført i 1917 – vi har bilavgifter fremdeles og med unntak fra perioden under dagens regjering har de alltid økt.
AMCAR tror alle innerst inne skjønner faren med veiprising. Vi minner om at hvis hensikten var å senke avgiftsnivået for bilister generelt – så starter man med å foreslå å redusere noen av de statlige avgiftene bilister i dag har på kjøp, eierskap, drift og bruk. Under dagens regjering har effektavgiften forsvunnet og vekt/CO2-komponenten justert for å treffe bedre og gi en sikrere og mer miljøvennlig bilpark. Dagens system virker, men byenes miljøpakker er i ferd med å kvele bilistene. Der bompengene forsvinner når veien er betalt – vil veiprising vare til evig tid.
AMCAR utelukker ikke at det i fremtiden vil komme teknologi som kan løse de forhatte bompengene og bilavgiftene bedre enn dagens situasjon. Løsningen må derimot representere en reell reduksjon i avgiftsnivået for alle, og det må ses i en sammenheng med alle andre avgifter bilistene i dag betaler. Heldigvis deler flertallet i dagens Transportkomite dette synet med AMCAR.

Tagger

Nyheter