Tilbake til artikler

27. november 2018

Rjukan ulykken

rjukan.jpg

Statens Havarikommisjon for Transport fortsetter sine sikkerhetsundersøkelser etter den tragiske ulykken med en veteranbil der 5 mennesker omkom. Sikkerhetsundersøkelsens mål er å klarlegge hendelsesforløpet og å kunne forklare hvorfor dette skjedde.

I dag kom det en oppdatering fra SHT i saken. De understreker at alle undersøkelser ikke er ferdige, men at informasjonen må ut til eiere av slike kjøretøy slik at de har mulighet til å følge opp kjøretøyene sine.

AMCAR er særlig opptatt av at alle som har veteranbiler skal vite hva det innebærer å eie, kjøre, vedlikeholde og kontrollere disse. Hele motorhobby miljøet må lære av slike ulykker. Derfor deler vi noe av innholdet i rapporten her.

Som man vil se av utdrag fra rapporten under, var ikke kjøretøyet underlagt PKK. Men SHT peker samtidig på at det ikke er alt en offentlig kjøretøykontroll vil kunne avdekke eller fange opp. Det er videre slik at det kan oppstå plutselige feil grunnet bruk eller yter påvirkninger i perioden mellom eventuelle offentlige kontroller. Slike feil hviler det et særlig ansvar på bileier, og den som bruker bilen, å være bevisst på. AMCAR kommer derfor til å ha fokus på akkurat det i fremtiden – at eiere av veteranbiler og bilmiljøene generelt har fokus på vedlikehold og ettersyn av kjøretøyene sine, uansett offentlige kontrollrutiner. Rjukan ulykken viser så langt at det kan være et behov for en større bevissthet rundt dette. Og det peker også SHT på i sin rapport.

Her er noe av rapportens innhold:

• Det var slitte bremsebånd på to av hjulene og stor klaring mellom trommel og bremsebånd. 
• Bremsevæsken er analysert og det er målt for lavt kokepunkt og høyt vanninnhold i denne.

Tilstanden på de nevnte komponentene tilfredsstilte ikke forskriftskravene. Slitasjen ville vært avdekket ved periodisk kontroll dersom det hadde vært krav om dette, mens testing av bremsevæske ikke inngår i denne.

De eldste veteranbilene er ikke underlagt krav om periodisk kontroll og det er viktig at denne informasjonen når fram til eiere av tilsvarende kjøretøy slik at de har mulighet til å følge opp og ivareta sikkerheten ved egne kjøretøy i påvente av endelig rapport.

SHT understreker at bremsefeilene alene ikke forklarer ulykken, men må sees i sammenheng med flere andre faktorer. Videre undersøkelser av alle relevante forhold pågår, og det vil være fokus på at undersøkelsen skal bidra til å forebygge nye ulykker med tilsvarende biler.

Rapporten kan leses i sin helhet her

Tagger

Nyheter