Tilbake til artikler

25. mars 2021

Skattemelding: verdi på kjøretøy

skattemelding.jpg

AMCAR får for tiden en del henvendelser på bakgrunn av Skattemeldingen 2020 og verdi på kjøretøy.

Praksis rundt dette har ikke endret seg, men noen web-endringer på innsendelsesskjema gjør at mange nå blir bedt om å oppgi verdi, selv om man strengt tatt har hatt plikt til å gjøre dette ved tidligere innsendelser også. AMCAR ønsker derfor å presisere regelverket rundt dette:

For kjøretøy 30 år og nyere: Skal du oppgi kjøretøyets nypris i avsatt felt for dette så lenge nypris er mulig å dokumentere. Kan du ikke dokumentere nypris skal du angi «0» i rubrikken for «ny pris» og oppgi verdi som du antar er mulig å oppnå hvis kjøretøyet legges ut for salg i Norge (i eget felt for antatt markedspris).

For kjøretøy 30 år og eldre: Skal du oppgi «0» i «pris når ny» og antatt verdi som du mener er reell hvis kjøretøyet legges ut for salg i Norge (i eget felt for antatt markedspris).

Tagger