Bilpolitisk utvalg

AMCAR’s opprop for nytt bilavgiftssystem


AMCAR registrerer at:

·         Dagens særnorske bilavgiftssystem bidrar til at den norske bilparken er mer forurensende og mindre trafikksikker enn nødvendig.

o  Dette skjer fordi en stor del av avgiftene baseres på kjøretøyets hestekrefter og vekt, og kun en liten del på bilens forurensning.

o  Norges bilpark var i 2011 i gjennomsnitt 10,5 år gammel, blant de aller eldste i Europa hvor gjennomsnittsbilen er 8,2 år gammel.

o  Nye bilmodeller forurenser mindre og har langt mindre klimautslipp enn tilsvarende gamle bilmodeller. Nye bilmodeller er mer trafikksikre enn tilsvarende gamle bilmodeller.

 

·         Dagens avgiftssystem fører til store uforklarlige utslag som rammer ny miljøteknologi.

·         I Norge må man betale 180.000 kr i avgifter for en Volvo V60 plug-in hybrid som slipper ut 49 g/km mens man slipper unna med 80.000 kr for en Volvo V60 1,6 som slipper ut 119 g/km.

·         Åtte av ti bilprodusenter i Europa har allerede nådd 2015-målet om et gjennomsnittlig utslipp på 130 g/km for samtlige av sine bilmodeller (kilde: JATO). I Norge er gjennomsnittlig utslipp på nysolgte biler 134 g/km.

·         En ny rapport fra Vista Analyse, gjort for Finansdepartementet, bekrefter at det er en rekke svakheter med dagens avgiftssystem i forhold til godt å kunne ivareta sikkerhet og miljø.

 

·         Dødsfall og alvorlige skader i trafikken koster samfunnet milliarder

o  I 2012 mistet 148 personer livet på norske veier, blant dem 27 ungdommer i alderen 16-24 år. 8.719 mennesker ble skadet i trafikken i 2012. I perioden 2009-2012 ble 36.056 mennesker skadd og 736 mennesker drept på norske veier. Det har vært en reduksjon de siste tre årene, men på langt nær prosentvis så bra som i våre naboland.

o  Tragediene, sorgen og lidelsene som følger av dødsfallene og skadene i trafikken er vanskelig å fatte for de som ikke er rammet, og umulig å tallfeste.

o  I følge Trygg Trafikk er det 50 % større sjanse for å omkomme i trafikken i Norge kontra Sverige

o  For samfunnet er kostnaden for hvert dødsfall på veiene rundt 30 millioner kroner og en invalidiserende skade mer enn det dobbelte.

o  I august i fjor presenterte forsikringsselskapet Folksam en analyse som konkluderte med at hvis alle kjørte de sikreste 2011-modellene, ville det redusere antall døde og invalide etter trafikkulykker med rundt 30 prosent.

o  Basert på tall fra SSB, NAV og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund har vi beregnet at en 30 prosent reduksjon av døde og alvorlig skadde i trafikken vil spare samfunnet for 19,5 milliarder kroner i året.

 

·         Alle partier representert på Stortinget har i sine programmer at de ønsker å arbeide for økt trafikksikkerhet og et bedre miljø.

 

AMCAR vil derfor oppfordre til: 

·         At partiene som stiller til valg i 2013 tar sine programformuleringer om trafikksikkerhet og miljø på alvor ved å forplikte seg til å endre dagens bilavgiftssystem i løpet av kommende stortingsperiode.

·         At et nytt system for bilavgifter kun tar utgangspunkt i bilens miljøutslipp. Dagens vektavgift straffer trafikksikre biler og ny teknologi gjør at avgift på bilens effekt er meningsløs nå og i fremtiden.

·         At den sterke progresjonen i avgiftsberegningen fjernes. Dagens kraftige progresjonssystem fører til at de nye, mest trafikksikre og mest miljøvennlige bilene blir forbeholdt de rikeste mens barnefamilier og unge blir henvist til bruktbilmarkedet.

STØTT AMCAR I SAKEN:
Gå inn på www.facebook.com/laverebilavgifter og trykk "LIKER"!


Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse