Landsdekkende klubber

Her finner du alle de landsdekkende klubbene


Jeep Club Norway

Postboks 83, 5132 NYBORG
Web: www.jeepclubnorway.no

Kontaktpersoner:
Formann og treffleder: Åge Færestrand, e-post: formann@jeepclubnorway.no, ages.oljeservice@gmail.com, mobil 41306030.
Kasserer: Ina Christine Kjærstad, e-post: kasserer@jeepclubnorway.no, inakjaerstad@hotmail.com, mobil 94497461.
Sekretær og medlemsansvarlig: Vidar Pettersen, e-post: Secretary@jeepclubnorway.no, vidar_pettersen@yahoo.no, mobil 45206219.
Styremedlem: Petter W. Bernhardsen, e-post: styremedlem@jeepclubnorway.no, mobil 99504630.

Klubbinfo: Klubben ble startet i oktober 1999 av Per Jenssen og Even Erlien. Ønsket om og behovet for en egen merkeklubb for Jeep, som kan fylle inn der Off-Road-klubbene skiller lag med Jeep-eierens interesse om å dyrke bilens historie og sosialt fellesskap med likesinnede var definitivt tilstede. I disse internettider fant vi ut at vi ville lage en klubb som var basert på en god hjemmeside og informasjon sendt ut til medlemmene via mail. Ingen av oss som startet dette ønsket å forsake viktige kvelder i garasjen for å slikke frimerker. Klubben er også kjemisk rein for kakelotterier og den slags. Litt av grunnfilosofien med klubben er at vi ønsker så mange aktive medlemmer som mulig uten å stenge noen ute. Det håper vi å oppnå med å rette alt inn mot at medlemmenes utbytte avhenger av deres oppmøte på våre tilstelninger. Vi har sagt nei til faste rabattavtaler med firmaer. Derimot er vi svært stemt for invitasjon fra firmaer som ønsker å invitere oss på besøk, eller sponse våre arrangementer og i den forbindelse komme med noen knakende gode medlemstilbud som gir dem omsetning. Klubbens medlemsmasse øker jevnt og trutt og vi har medlemmer spredt utover hele landet. Vi har gjort en liste over medlemmene tilgjengelig for de lokale kontaktpersonene slik at kontakt mellom medlemmene enda lettere kan opprettes. Vi har som mål å tilby arrangementer jevnlig til medlemmene, men vi ønsker å gjøre det slik at forarbeidet for den ansvarlige ikke tar knekken på noen. Vi vet jo at når Jeepfolk treffes skal det ikke mye til for å engasjere. Vårt håp er at vi ved å gå forsiktig frem så skal vi klare å skape en levekraftig klubb til beste for de bilene vi er så glade i, og at vi alle skal få utbytte av vårt felleskap.

 Se artikkelen:

 

--------------------------------------------------------------------------------

Formula Offroad Norway 
Stiftet 17. juni 2006

Web: www.formulaoffroad.no
E-mail: post@formulaoffroad.no
Postadr.: Finstadrabben 91, 1475 Finstadjordet

Kontaktpersoner:
Formann: Arne Johannessen, mob.: 908 45 664, e-post: arne@formulaoffroad.no
Nestformann: Kjell Bråthen, mob.: 907 74 440, e-post: kjelbr-2@online.no

Klubbinformasjon:
Formula Offroad Norway samler rundt 50 medlemmer med interesse for denne spesielle motorsporten. De fleste medlemmene er aktive enten som fører, mekaniker eller funksjonær. I tillegg til egne arrangement, forsøker også klubben å hjelpe nye arrangører i gang.

Medlemskap:
Åpen for alle.

Klubblad:
All informasjon skjer via internett og e-mail.

Arrangementer:
Klubben står for flere Norgescup runder og har i tillegg også noen enklere stevner og treningsdager.  

Innmelding: Via e-post.

 Se artikkelen: 

--------------------------------------------------------------------------------

Chevrolet Club of Norway (CCON)
Stiftet 15. september 2000

Web: www.chevyclub.no
E-mail: post@chevyclub.no

Postadr.: CCON c/o: Reidar Schumann-Olsen, Nøtteknekkeren 143413 Lier, tlf. 928 11 217, e-post: schumann.olsen@gmail.com

Kontaktperson:

Reidar Schumann-Olsen, Nøtteknekkeren 143413 Lier, tlf. 928 11 217, e-post: schumann.olsen@gmail.com

Klubbinformasjon:
Medlemmer pr. januar 2011 ca. 440 stk. Nasjonal, landsdekkende merkeklubb for alle Chevrolet/GMC- typer/modeller, eldre enn 20 år. Klubben er godkjent av General Motors Corp. og er dessuten tilsluttet Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber/LMK, American Car Club of Norway/AMCAR og Vintage Chevrolet Club of America/VCCA.

Formål: Vi arbeider for å få flest mulig biler, primært eldre enn 30 år tilbake til original og registrerbar stand. Alle er likevel velkommen som medlem uansett bilens tilstand og type. Vi har adresser på mange deleleverandører, særlig i USA, og et bra bibliotek, særlig for årganger før 1965. Nesten alle fargekart fra 1933 til 1983 for personbiler, og de aller fleste for nytte kjøretøy i samme periode.

Klubblad:
Bow Tie & News, kommer ut flere ganger i året, med aktuelt redaksjonelt stoff.

Tekniske rådgivere:
Mange og dyktige fra ulike årganger står til tjeneste for medlemmene når det er behov for hjelp.

Forsikringskomite:
Står til tjeneste med råd og vink underveis i restaureringen.

Medlemsmøter:
Se klubbens nettsider og Chevrolet Forum for opplysninger.

Møtested/Medlemsmøter:
Se klubbens nettsider og Chevrolet Forum for opplysninger.

Arrangementer, egne:
Disse kommer etter hvert på terminlisten hos Amcar, på våre egne nettsider, samt Chevrolet Forum.

Kontingent:
Enkeltmedlem og familie kr. 350,-,
Firmamedlem kr. 900,-.

Beløpet betales inn til: Cato Kjosmoen, Rosendalsveien 7 b, 1166 Oslo, på konto 0534.05.26475, og bruk gjerne nettbank. HUSK navn/adresse på giroen!

Innmelding:
Direkte på vår hjemmeside, eller kontakt Cato Kjosmoen.

--------------------------------------------------------------------------------

WPC Club of Norway

Web: http://wpc.lmk.no
E-mail: wpc@lmk.no
Postadresse: c/o Håkon L. Strøm. Langåsveien 20A, 3614 Kongsberg

Region Oslo/Akershus/Østfold

Region Buskerud/Vestfold/Telemark

Region Innlandet (dekker Hedmark og Oppland)

Arctic Region (dekker Nordland, Troms og Finnmark)


Kontaktpersoner:
Formann: Tor Egil Danielsen. Mobil: 413 91 180. E-post: te59@live.no
Nestleder: Håkon Lunde Strøm. Mobil: 913 21 199, E-mail: 64imperial@gmail.com

Ca. 600 medlemmer.


Medlemsmøter:

WPC Club of Norway er en landsdekkende klubb som ikke holder vanlige medlemsmøter, men vi har regioner på forskjellige plasser rundt i landet som arrangerer medlemsmøter. De har ikke faste plasser eller faste tider.

Medlemskap:
Klubben er et tilbud til alle som eier eller har interesse for Chryslerkonsernets biler. Klubben har som målsetning å dekke alle sider av bilhobbyen, og vi satser på en aktiv medlemsmasse som slutter opp om klubbens arrangementer. Enten du er mest opptatt av originalrestaurerte biler, muskler, offroad, ombygde eller ordinære bruks- og yrkesbiler, er du hjertelig velkommen som medlem i klubben.

Arrangementer:

Vårtreff 2018 arrangeres av region Oslo/Akershus/Østfold i perioden mai/juni.

Norwegian Mopar Nationals arrangeres av hovedklubben i Stavern i august.

Se artikkelen:

--------------------------------------------------------------------------------

Norsk Mustang Club
Stiftet: 17.04.1994

Postadresse: P.O. Box 3041, 3501 HØNEFOSS

Kontaktpersoner:
Formann: Jan Tømte, mobil: 917 74 730, e-post: formann@norskmustangclub.no
Norsk Mustang Club er en av Norges største merkebil-klubber.  Klubben arbeider for å fremme interessen for biler av typen Ford Mustang, samt å skape/holde ved like et godt Mustang-miljø i Norge.
Klubben er landsdekkende og åpen for alle, både Mustang-eiere og andre med interesse for Mustang.
NMC har opprettet et omfattende register over Mustanger i Norge.
Medlemsblad utgis 4 ganger pr år.  Mustanginfoen inneholder tekniske tips, artikler, tips om kjøp og salg, terminlister, aktiviteter osv.
Vi avholder 4 egne treff i året med bilutstilling, premieutdeling, sosialt samvær etc. Under hovedtreffet vårt i Elverum arrangerer vi i tillegg også ferdighetskjøring og Street Legal for Mustanger.  
Klubben omfatter ca 1.200 medlemmer og spenner fra 0 år til 70+ og vi har alltid plass til flere.
Arrangementer:
- SWAP-meet i Ski, april mnd
- Vårmønstring på Bogstad gård, mai mnd
- Vårmønstring Erkebispegården i Trondheim, mai mnd.
- Mustang Speed Week Elverum, juli mnd.
- Høsttreff Trondheim august mnd.
- Høsttreff Halden, august mnd.
For nærmere opplysninger gå inn på vår web-side: www.norskmustangclub.no 

Klubb-verter:
Vestfold: Ivar G. Knudsen, mobil: 920 44 200
Trøndelag: Stig Skjerve, mobil 915 66 375
Akershus nord: John Helge Anderssen, mobil: 948 48 400
Oslo/Akershus sør: Richard Bugge Andersen, mobil 909 43 155
Buskerud: Lars-Petter Kolkind, mobil: 906 15 490
Møre og Romsdal: Sveinung Grøvik, mobil: 930 83 477
Rogaland: Geir Frode Ellefsen, mobil: 404 24 464
Hordaland: 


Se artikkelen:

--------------------------------------------------------------------------------

Lincoln & Continental Owners Club- Norway

Web: www.lcoc.no
E-post: lincoln_norway@hotmail.com
Postadr.: Postboks 374, 2051 Jessheim

Kontaktpersoner:
Formann: Birgeir Hoelstad – Mobil: 979 71 579, E-post: birgerhoelstad@yahoo.no

Visepresident: Alf Lincoln – Mobil: 988 51 916, E-post: alflincoln@hotmail.com

Kasserer: Per Male – Mobil: 971 77 056


Klubbinfo:
Lincoln & Continental Owners Club- Norway ble stiftet 25. februar 1999 som en underavdeling (charter) av LCOC i USA. LCOC USA ble stiftet i 1953 og har drøyt 4650 medlemmer verden over. LCOC Norway er den andre klubben på det europeiske kontinentet. Den første ble stiftet i England og heter LCOC United Kingdom.
Alle Lincoln eiere vi har visst om eller fått tips om, har blitt tilskrevet og fått invitasjon om å bli med i klubben. Det har vært veldig god respons på klubben og klubbens akktiviteter, også fra våre naboland.
Formålet med klubben er å ta vare på biler av merket Lincoln og Continental og bidra til å samle entusiaster av disse to merker.
Lokalt utgis "Lincoln & Continental News", et kvartalsvis medlemsinformasjonsblad som tar pulsen på det som skjer her på berget. Alle klubbens aktiviteter blir omtalt, erfaringer blir delt og medlemsbiler blir presentert. Ajourført bil- og medlemsliste finner du også i tillegg til "kjøp- og salg" annonser (privatannonser er gratis for medlemmer!).
Klubben har eget register og fotoarkiv på de Lincolns vi vet finnes i Norge. Til nå har vi ca 550 biler i registeret og ca. 325 i fotoarkivet. Dette arbeidet gjøres for å vite mest mulig om Lincoln bestanden i Norge.
Effekter: Tennisskjorte med klubblogo kan kjøpes. De er hvite med logo på venstre side av brystet. Di finnes i størrelsene L, XL og XXL. Broderte tøymerker, pins og klistremerker (stickers) med klubblogo kan også kjøpes. Alle merkene har sort bunn med gullskrift.
Hvert år har klubben 5 arrangementer. Det første er et vintermøte på klubbens stiftelsesdato i februar hvor det er masse Lincoln-prat og fremvisning av Lincoln filmer. Neste arrangement er National Lincoln Meet & Cruising i mai måned. Dette treffet legges til Oslo-regionen. Etter premieutdeling avslutes dagen med en fellescruising. Tidligere år har cruisingene endt opp på hhv Rådhusplassen i Oslo, i Son, på Frognerseteren/Holmenkollanlegget og ved Abraham Lincoln statuen i Frognerparken. Sommerarrangementet legges sammen med 4. Juli cruisingen på Lillestrøm. LCOC har da en Lincoln markering i forkant av cruisingen. Høsttreffet har ambulerende treffsted. I år 2000 ble det lagt til Trondheim, mens det i 2001 var i Horten med påfølgende cruising til Tønsberg. I 2004 ble høsttreffet lagt til "Grombil 2004" på Ekeberg på samme som i 2002 og 2003. Sesongen avsluttes med Generalforsamling.

Nå innbyr vi også deg til å bli med i klubben!
Klubben kan tilby 2 typer medlemsskap. Alternativ nr 1 inkluderer medlemskap i moderklubben i USA og gir deg et flott og fargerikt medlemsblad på over 50 sider annen hver måned samt en årlig "Directory Issue" med oversikt over alle medlemmer og hvilke biler de har. Dette medlemskapet koster kr. 585,-, hvorav ca. kr 500,- utgjør "USA delen". Alternativ nr 2 er et rent nosk medlemskap som koster kr 175,-. I tillegg til begge medlemskapsalternativene kan du også tegne familiemedlemskap for andre familiemedlemmer innenfor samme husstand. Dette koster kr. 50,- i tillegg, uavhengig av antall medlemmer. Familiemedlemskap inbefatter eget medlemskort samt møte- og stemmerett i klubbens fora (post og medlemsblad sendes kun til hovedmedlemmet). Medlemskapet gjelder i ett år fra innbetalingsdato. Ønsker du å bli medlem, er vårt konto nummer for innbetaling av kontingent 6090 06 09941.

Arrangementer:

Regionale Lincoln-treff mange steder i landet + National Lincoln Meet.

Stavanger: Fast samling første mandag hver måned på Hinna Bistro.Se artikkelen:

 

--------------------------------------------------------------------------------

Norwegian Street Rod Association - NSRA
Stiftet: våren 1993
Adr.: Postboks 64, 0905 Oslo

Web: www.nsra.no

Norwegian Street Rod Association (NSRA) ble stiftet i 1993 av en gjeng entusiaster fra Vestfold.
Formålet var å samle rodinteresserte fra hele Norge i en moderklubb.
Noe av målet er også å kunne bidra med ekspertise og råd overfor de lovgivende myndigheter vedr. godkjenningsregler.
Fra den spede starten har klubben sakte med sikkert vokst, og teller pr. dato 400 medlemmer.
Det blir gitt ut et klubblad, Norwegian Street Rod Magazine.
Dette er ment å virke som et talerør mellom styret og medlemmene – og medlemmene imellom.
Klubben stiller til disposisjon register over ombygde biler fra før 1949.

Styret NSRA:

President: Tor Audun Andreassen, mob.: 926 09 708, e-post: president@nsra.no
Kasserer: Morten Johansen, mob.: 922 06 528, e-post: morten@nsra.no
Webansvarlig: Morten Johansen, mob.: 922 06 528, e-post: morten@nsra.no
Webansvarlig: Marit Rugelsjøen Langli, mob 950 44 398, e-post: marit@nsra.no
Medlemsregister: Anniken Wien, tlf. 909 78 678, e-mail: annik@nsra.no
Redaktør: Geir Stormbringer, tlf. 472 38 314, e-mail: redaksjon@nsra.no
Materialforvalter: Ole Jørgen Grønlund, mob.: 958 08 618, e-post: olejorgen@nsra.no
Styremedlem: Ulf Solem, mob.: 780 49 100, e-post: ulf@nsra.no
ESRA representant: Cato Opsetmyren, tlf. 920 54 498, e-mail: esra@nsra.no
Valgkomitè: Anniken Wien, tlf. 909 78 678, e-mail: valg@nsra.no
Valgkomitè: Hilde O. Larsen, tlf. 901 93 838, e-mail: valg@nsra.no

Organisasjonsnummer: 993 802 867

Medlemmskontigent 2011:
kr. 250,- pr år. Kontonr.: 0537 35 74688
Husk og oppgi navn og adresse slik at vi kan se hvem som betaler.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Cadillac Friends Norway
Stiftet: 29.10.05
Postadr.: Cadillac Friends Norway, Postboks 52, 7651 Verdal.
E-post: cfn@medlem.one

Web: www.cadillacfriends.no

President: Terje Falstad, mob.: 901 82 034, e-post: terje@falstad.one
Visepresident: Bjørn Flataunet, mob.: 900 81 178, e-post: b-flata@online.no
Kasserer: Ivar Nubdal, mob.: 967 98 360, e-post: ivar@nubdal.com
Sekretær: Ola Kjærem, mob.: 901 64 915, e-post: ola.kjaerem@getmail.com

Redaktør: Arild Kolnes, mob.: 952 18 531, e-post: arild.kolnes@lyse.net

Cadillac Friends Norway er en relativt nystartet klubb, som ble stiftet 29.10.05. Klubben er en interesseklubb for entusiaster av bilmerket Cadillac, som tar høyde for å arrangere egne biltreff og markere seg på andre treff, lokalt og internasjonalt. Cadillac Friends teller pr. 15.08.2009 192 betalende medlemmer.

Ett års medlemskap i Cadillac Friends Norway koster 400,- hvor alle Cadillac entusiaster er velkommende som medlemmer. Klubben har i løpet av den korte driftsperioden gitt ut eget medlemsblad. Cadillac Friends Magazin kommer ut 4 ganger i året. Sjekk ut www.cadillacfriends.no for ytterligere informasjon.

Se artikkelen:

 

--------------------------------------------------------------------------------

Mercury Club of Norway
Stiftet: 10. april 1999

Postadresse: c/o Lars Torbjørnsen. Paal Bergsv. 3, 0692 OSLO


Kontaktpersoner:
Leder: Gry Anett Stordahl, tlf: 976 74 760, e-post: gry@stordahl.com
Sekretær/kasserer: Lars Torbjørnsen. Mob.: 982 88 805, E-post: ltorbjor@online.no
Teknisk support: Gry Anett Stordahl, tlf: 976 74 760, e-post: gry@stordahl.com

Formålsparagraf:
Klubben har som formål å samle eiere av Mercurys for å utveksle erfaringer, gleder og problemer vi måtte ha med våre klassiske biler. Man ønsker å gjøre det lettere for medlemmer å skaffe deler, og eventuelt restaurere bilene.

Medlemskap:
Det stilles ingen krav til at man må eie en Mercury for å bli medlem, bare interessen er tilstede.

Medlemsmøter:
Klubben har ingen medlemsmøter.

Arrangementer:
Klubben har eget landstreff og har også eget treff i Trondheim. Ellers har klubben egen stand på Oslomønstringen og Oslo Grombil og MC på Ekeberg. Vi anbefaler også medlemmer å møte på spesielle treff.

Klubben tilbyr:
-Eget bibliotek med verkstedhåndbøker for å hjelpe medlemmene med teknisk veiledning.
-Teknisk support.
-Hjelp til å finne de "umulige" delene til din bil.
-Gratis privatannonser på Internett.
-Kontakt med likesinnede.
-Årlig Mercury treff.--------------------------------------------------------------------------------

Corvette Club Norway
Stiftet: 01.08.1992

Postadresse: Corvette Club Norway C/O Rudolf Danielsen, tlf 901 49 792

Stasjonsgata 6, 4580 lyngdal

Web: www.corvetteclub.no

Kontaktpersoner:
President: Lars Wyller, e-post: Larswyller@gmail.com, tlf.: 467 74 474
Materialforvalter: Tor Åge Aune, torage.aune@hotmail.com, tlf.: 930 15 506
Sekretær: Vida Nygaard, vida57@live.no, tlf.: 906 22 183
Kasserer: Terje Kristiansen, terje.kristiansen3@lyse.net, tlf.: 911 13 454
Medlemsansvarlig: Kenneth Skårdal, lyngdal@libris.no, tlf.: 924 64 401
Annonse/markdsansvarlig: Anne Linn Ulvesveen, aluwolfert@gmail.com, tlf.: 450 16 693
Vara/redaktør: Nils Ole Frønæs, nilsofr@gmail.com, tlf.: 992 39 601

Medlemskap:
Her er alle velkommen, med eller uten Corvette. Innmelding via Nettside eller ta kontakt via medlemskontakt.

Medlemsmøter:
Vi har 8 underavdelinger som har møter i hvert sitt distrikt. Sjekk www.corvetteclub.no og linker til lokalavdelinger for mer info.

Arrangementer:
Landstreff vanligvis første helg i Juni, Skandinavisk Corvette-treff i august mnd, samt lokale arrangementer i regi av underavdelingene.
Se www.corvetteclub.no for informasjon om tid og sted.

Historie:
Corvette Club Norway ble stiftet i 1992 av 15 ivrige Corvette- eiere og entusiaster på Østlandet. I oppstartsfasen ble det satt inn annonser i Aftenposten, hvor man søkte kontakt med likesinnede. Etter et års drift telte klubben hele 134 medlemmer. Ved inngangen til 2010 teller klubben 812 medlemmer og åtte lokalavdelinger, med hver sitt avdelingsstyre. I 2007 ble det foretatt en omprofilering av klubben, hvor man innførte ens profilering på nett, klubblad og lokalavdelinger. Corvette Club Norway ble i forbindelse med årsmøtet 6. februar 2010 tilsluttet AMCAR.

Corvette Journalen:
Som medlem av CCN får man tilsendt medlemsbladet Corvette Journalen, fire ganger pr år. Bladet trykkes i farger, med variert og godt klubbstoff.
Redaktør: Nils Ole Frønæs mob: 99239601 e-post: nilsole67@gmail.com

Nettside:
Corvette Cub Norway's nettside: www.corvetteclub.no er en pulserende nettside, med hyppige News innlegg, oppdatert terminliste med informasjon om treff og happenings i regi av klubb og lokallag, eget Corvette Forum. Nettsiden inneholder alt fra historisk materiale til oversikt over lokal avdelinger, samarbeidspartnere og CCN's rabattavtaler.


Se artikkelen:

--------------------------------------------------------------------------------

Pontiac Club Norway
Stiftet: 1. januar 2010-08-18

Web: www.pontiacclubnorway.no

Kontaktpersoner:
Werner Danielsen, mobil: 920 54 945, e-post: styret@pontiacclubnorway.no
Knut Ekenes, mobil: 917 69 559, e-post: knut-eke@hotmail.com


Formålsparagraf:
Klubben har som formål å virke for bevaring av og utvide interessen for kjøretøy produsert av Pontiac Motor Divisjon av General Motors.

Historie:
Pontiac Club Norway ble stiftet av 2 ivrige karer på Østlandet 1. januar 2010. Etter kort tid kom det til flere Pontiac entusiaster. Klubben er åpen for alle med interesse for bilmerket Pontiac og merkets bilmodeller. Dersom interessen er tilsted kan man søke medlemskap i klubben, hvor man er like velkommen med/uten egen bil. For ytterligere opplysninger se klubbens nettside eller facebook profil!

Klubbens virksomhet:
Klubben skal nasjonalt arbeide for forståelse for og samhørighet mellom eiere og personer med interesse for Pontiac Motor Divisjon's kjøretøyer. Klubben skal aktivt arbeide for å skape et positivt miljø for restaurering, vedlikehold og bevaring av kjøretøyer produsert av Pontiac Motor Divisjon. Klubben skal fungere som serviceorgan for medlemmene samt bistå med råd og veiledning for eiere av Pontiac kjøretøyer, samt samarbeide nasjonalt og internasjonalt med klubber som driver med tilsvarende virksomhet.

Arrangementer:
Klubben arrangerer årlig Landstreff, samt deltar med klubbstands på flere regionale arrangementer.

Se artikkelen:


--------------------------------------------------------------------------------

Eight Amcars Club
Stiftet: 03.06.77

Postadresse: P.O. Box: 36, 1923 Sørum
Besøksadresse: Klubbhuset i Sørumsand, Asakvegen 11
E-post: rolseth@transrep.info
Web: www.eac-1977.com

Kontaktpersoner:
President: Jack A. Tveter, tlf. 63 82 46 59, mobil 416 57 262, e-post: anne-ttv@online.no
Visepresident: Trygve Seljeflot, mobil 907 20 425, e-post: trygvese@gmail.com
Kasserer:  Svein A. Wulff, mobil 920 57 042, e-post: svein@wulffconsult.no

Klubbinfo:
Eight Amcars Club er en merkebilsklubb for Packard, Kaiser / Frazer, Studebaker, DeSoto,Henry J, Willys, Hudson og Nash, alle utgåtte merker som ikke klarte seg mot de tre store på 60 tallet. Klubben ble stiftet 30.juni 1977 og har en unik historie når det gjelder å ta vare på den norske Amcar faunaen. Eight Amcars Club er det vi må anse som både lokalklubb i Østlandsregionen og landsdekkende klubb med medlemmer fra nord til sør i landet.

Klubbhus:
Klubben eier i dag en eiendom på 7 mål i Sørum, Asakvegen 13, 1923 Sørum, Postboks 36, 1923 Sørum.
Der har vi anlagt EAC Bilhistoriske senter med klubbhus, utstilling og verksted. Sokkeletasjen er innredet som verksted, hvor medlemmene kan leie mekkeplasser - mens byggets hovedetasje inneholder en utstillingshall og møtelokale.  I 2015 kjøpte klubben en  lagerlåve i Nes på 500 m2 i tre etasjer hvor vi kan ta med klubber for omvisning. Klubben har pr i dag ca 175 biler på skilt og 190 som venter på restaurering.  Låven er godt oppgradert med ny drenering og elektrisk 3 fase anlegg. Den ligger idyllisk til ca 20 min. bilkjøring fra klubbhuset. Med på kjøpet var også en mindre bygning som skal brukes til delelager og 5 mål tomt.


Klubbkvelder:
Hver tirsdag. Her treffes medlemmene til kaffe, vafler og 50 talls rocke musikk. Klubben har laget nesten 50 CD med musikk fra den tiden og en DVD.

Bilmuseum:
Utstillingshallen  i klubbhuset på Knatten ved Lørenfallet fungerer som et bilmuseum, hvor flere av medlemmenes biler står utstilt på ambulerende basis. Åpent hver helg fra juni til september, fra kl. 11.00 - 17.00.

Klubbavis:
EAC News er navnet på klubbavisa, som kommer ut med 4 nummer pr år.

Stiftelse:
Klubben har også etablert stiftelsen EAC bilhistoriske senter  som skal ta vare på de bilene som blir gitt og donert til klubben. Stiftelsen eier pr i dag 30 biler, noen fra kjente norske personer. 

Se artikkelen:


--------------------------------------------------------------------------------

Buick Club of Norway
Stiftet: 28. mars 1992

Postadresse: P.O. Box 6565, Etterstad. 0606 OSLO
Besøksadresse: Kjelsåsveien 145, 0491 Oslo
Web: http://www.buickclub.no/
E-mail: styret@buickclub.no
E-mail: formann@buickclub.no

Kontaktpersoner:
Formann: Even Colban. Mob.: 908 44 155. E-post: formann@buickclub.no
Viseformann: Bjørn Villy Sannes. Mob. 908 57 215. E-post: styret@buickclub.no

Klubbinfo:
Buick Club of Norway ble stiftet av en gjeng entusiaster i et møte på Norsk Teknisk Museum den 28. mars 1992. Fra starten av var det en klubb for Buick-, Marquette- og McLaughlin-eiere med biler fra før 1953, men i dag
omfatter klubben Buick’er i alle årsklasser. Man trenger ikke engang ha en Buick for å være medlem. Det er tilstrekkelig med interesse for bilmerket. Formålet med klubben har hele tiden vært at den skal være et sosialt og hyggelig samlingspunkt for bileiere med familie og venner. Fra den spede starten med ca. 25 oppmøtte på stiftelsesmøtet i 1992, økte medlemstallet ganske raskt til over 100. De siste årene har medlemstallet vært relativt stabilt på drøyt 300.
Buick-klubben er en landsdekkende klubb, og har også med noen medlemmer i de andre nordiske landene og enkelte i USA. Hovedtyngden av medlemsmassen holder til på Østlandet. Klubbens eldste bil hadde 100 års
jubileum i 2008 og eies av Martin Andersen i Danmark.

Medlemsmøter:
Klubben har medlemsmøter hver tredje onsdag i måneden fra august til mai. Møtene holdes i Oslo. Foruten kaffe og vafler er det gjerne et ”faglig foredrag” av en eller annen art. Desember-møtet er gjerne julebord.  Det siste klubbmøtet før sommeren og det første om høsten arrangeres som ettermiddags- eller søndagsutflukter for hele familien. Da legges turen til et eller annet hyggelig sted, gjerne med et kulturelt innslag, og avsluttes med en kaffekopp med ”noe å bite i” og hyggelig prat.

Klubblad:
Klubb-bladet Roadmaster er bindeleddet til alle klubbens medlemmer, uavhengig av bosted. Bladet kommer ut 4 ganger per år. Det er i fargetrykk og på glanset papir. Den flotte kvaliteten på Roadmaster har ført til at bladet to år på rad har fått utmerkelse fra den amerikanske Buick-klubben for sin høye kvalitet, og fått skryt i norsk motorpresse.  Innholdet varierer fra reportasjer om interessante biler, restaureringsprosjekter, tekniske tips og råd, aktivitetskalender og reportasjer fra arrangementer i klubbens regi. Stoffet er en blanding av innsendt materiale fra fjern og nær og egenprodusert av redaksjonskomiteen. Bladets ”Kjøp og salg” sider er også svært
populære.

Teknisk bistand:
En av fordelene med å være tilknyttet en merkeklubb som Buickklubben er å dra nytte av det biltekniske nettverket. Vi har en sammensetning av medlemmer som har bygget seg opp en enorm kompetanse på historie,
teknikk, kontakter rundt deleleveranser og pålitelige underleverandører.
Teknisk kontakt, før 1960: Ove Loen (styremedlem) Mob.: 911 24 517
Teknisk kontakt, etter 1960: Lars Erik Bakke (styremedlem) Mob.: 977 65 803

Hjemmeside:
Buick-klubben har også en hjemmeside: www.buickclub.no som inneholder informasjon om klubben, terminliste, nyttige linker, reportasjer fra arrangementer i klubbens regi, ”kjøp og salg” og annen nyttig informasjon

Arrangementer:
Hver vår, gjerne i pinsen, arrangeres en lengre tur for medlemmer, familie og venner.  Reisemålene spenner over et vidt spekter av hoteller og overnattingssteder med særpreg i Sør-Norge, Sverige og Danmark.
Buick-klubben har tradisjonelt hatt stand på Norsk Veteranvognklubb’s vår-og høstmarkeder på Ekeberg. Da er det mange av klubbens medlemmer som stikker innom for en hvil og en prat.

--------------------------------------------------------------------------------

Historiske Militære Kjøretøyers Forening (HMKF)
Stiftet: 1971

Post adr.: P.O. Box 1342, 8602 Mo i Rana
E-post adr.: medlemsservice@hmkf.no
Web: www.hmkf.no
Facebook: HMK Historiske Militære Kjøretøyers forening

Kontaktpersoner:
President: Geir Iversen. Mob.: 924 15 309, e-post: president@hmkf.no
Organisasjonssjef: Aashild Kokvik, mob.: 938 51 198, e-post: org.sjef@hmkf.no
Styremedlem: Trond Overvik, mob.: 930 45 230, e-post: styremedlem1@hmkf.no

Mud & Snow medlemsblad:
Redaktør: Geir Skjelten.
Kontortid: mandag til torsdag kl. 19.00 til 21.00.
Mob.: 930 36 820, E-post: mud-snow@hmkf.no

Depot Moane as:
Post adr.: P.O. Box 233, 3603 Kongsberg.
Hjemmeside: Hmkshop.no
Tlf.: 3276 6190. Fax: 3276 7067.

HMK Radio:
Tlf.: 5323 5354. Mob.: 920 96 177. E-post: e-leon@bkkfiber.no

Lokallag:
Klubben har ett Sentralstyre, men er organisert med 13 lokalavdelinger spredt over hele landet som arrangerer treff, møter osv innen sitt område

Medlemsmøter:
Medlemsmøter avholdes hos de enkelte Lokalavdelingene etter deres egen kalender.

Depot Moane:
Selger deler og utstyr til historiske militære kjøretøy til medlemmer og ikke-medlemmer. Hovedvekten er på Jeep, men deler til andre amerikanske WWII kjøretøy finnes også. Medlemmer har rabatt på prisene i forhold til ikke-medlemmer.

Mud & Snow medlemsblad:

Mud & Snow er HMKFs offisielle forum sammen med foreningens nettside www.hmkf.no, hvor medlemmer og andre interessenter kan finne spennende lesestoff og nyttige tips.

Annen klubbrelatert informasjon:
Vi har som formål å bevare enhver type kjøretøy av militærhistorisk betydning, deler til disse, dokumentasjon og annet materiell med naturlig tilknytning til kjøretøyene og bruk av dem. Foreningen har som mål å skape interesse for kunnskap om militære kjøretøy som i første rekke er brukt av norske styrker eller utenlandske styrker på norsk jord, samt skape et miljø av teknisk og forsvars- interesserte personer, både lokalt og på sentralt plan.

Medlemskap:
Alle med interesse for gamle militære kjøretøy kan søke medlemskap.

Arrangementer:
HMK arrangere ett Norgestreff for sine medlemmer hvert år. Sted og tidspunkt vil variere fra år til år.
Lokalavdelingene arrangerer lokale treff som i utgangspunktet er åpne for alle HMK medlemmer.

Se artikkelen:--------------------------------------------------------------------------------

Norsk Maserati Klubb
Stiftelses dato: 4. september 2003

Postadresse: c/o René Depuis, Lysernveien 946, 1825 TOMTER
Besøksadresse: n/a
Webadresse: www.norskmaseratiklubb.no
Facebook: https://www.facebook.com/groups/10150129380600437/
E-post: styret@norskmaseratiklubb.no
Telefon: 917 01 800

Kontaktpersoner:
Leder: Anders Wang - norskmaseratiklubb@gmail.com
Forsikringsbesiktning, kun for NMK´s medlemmer: Marius Sorteberg - forsikring@norskmaseratiklubb.no

Klubbinfo:
Klubben består av rundt 100 medlemmer som har en lidenskap for Maserati.
Klubben har som formål å:
- spre kjennskap til og øke interessen for bilmerket Maserati.
- fremme et miljø for eiere og entusiaster av bilmerket Maserati.
- bidra til å bevare motorhistoriske kjøretøy av bilmerket Maserati.
- skaffe medlemmene fordeler ved å inngå avtaler med verksted, forsikringsselskap, m.m.

Medlemsmøter:
Se terminliste på våre nettsider, http://www.norskmaseratiklubb.no/terminlisten.html

Hvem kan bli medlem:
Enhver som er entusiast av bilmerket Maserati kan bli medlem. Det er ikke krav at man må eie en Maserati for å være medlem.

Arrangementer:
Annenhvert år avholdes et landstreff med overnattinger, ellers så arrangere klubben julebord, temakvelder og felles kjøreturer.
Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse