Om AMCAR

AMCAR – American Car Club of Norway er amcarbilistens egen bilorganisasjon.

Med over 18.300 personlige enkeltmedlemmer og mer enn 110 tilsluttede klubber (med sine 20.000 medlemmer) har vi snart 40.000 entusiaster bak oss og vårt arbeid for hobbyen. Det gir god innflytelse og slagkraft utad! 
Et komplett og økonomisk lønnsomt medlemstilbud forsvarer årskontingenten på kr. 945,-. (Pris fram til oktober 2018).
AMCAR har sine kontorer i Trondheim, hvor en fast ansatt administrasjon bestående av bilentusiaster aldri er mer enn en telefonsamtale unna når du som er medlem behøver assistanse. 


Medlemsfordeler

AMCAR Magazine
10 nummer i året med til sammen 1.000 sider med 100 % amerikansk bilstoff i 100 % farger. 

Vår forsikringsavtale med If er både lønnsom og sikker. Flere spesialforsikringer tilbys.

Gjennom vår avtale med SpareBank 1 Finans Midt-Norge kan du som medlem få finansiert kjøpet av drømmebilen.

Her finner du Amcargarasjen, kjøp- og salgsannonser, prisguide, avgiftskalkulator, nytt fra amcar-Norge og gratis annonsering for medlemmer!

Teknisk assistanse over telefon, kopiservice, råd og hjelp ved import, godkjenning, kjøp og salg.

Vi jobber i det politiske miljøet for å bedre rammevilkårene for deg som eier og bruker amerikansk bil.

Gratis juridisk ”førstehjelp”

Gode avtaler for deg som er medlem av AMCAR!

Vi arrangerer rimelige medlemsturer til USA med AMCAR’s erfarne reiseledere.

Treff, utstillinger, AMCAR Street Legal og løpsarrangement for deg med bilen som hobby.

Åpent hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30. Få svar på tekniske spørsmål, temautstillinger innen bilhobby, og ved spesielle anledninger lunch i AMCAR Diner på toppen av bygget.

Over 100 tilsluttede lokal- og merkebilklubber tilbyr kameratskap og aktiviteter der du bor.

For familie- og juniormedlemsskap - ta kontakt med AMCAR på telefon 72896000 eller epost
Siden starten i 1975 har hverdagen for amcar-bilisten endret seg radikalt i Norge. Mye takket være AMCAR's innsats. Vi var drivkraften bak den flittig benyttede 30-årsregelen, som muliggjør import av klassiske biler nesten avgiftsfritt. AMCAR samlet også amcarklubbene under en felles fane. I dag er over 110 klubber tilsluttet AMCAR på landsbasis.

 I 1978 banet AMCAR veien for amerikansk bilsport i Norge, og i Fyresdal samme år kunne over 20.000 storøyde publikummere bivåne dragracing for første gang. AMCAR har fremdeles et engasjement innen bilsport i dag gjennom sin deltakelse i Norges Bilsportforbund der vår hovedfokus er Street Legal (lovlig gateracing), Dragracing og baneracing med amerikansk bil.

Street Legal ble lansert i 1998 som et lovlig alternativ til illegal gateracing. Her støtter vi opp om lokale arrangører både på PR-siden og med utlån av utstyr. Lokale arrangører står hver sesong bak over 20 stevner rundt om i landet.

Gjennom bilutstillingen MOTORAMA har AMCAR siden 1975 sørget for at hundretusener har stiftet et nærmere bekjentskap med amerikanske biler og miljøet omkring dem. I dag finner man organisasjonen representert på store mønstringer som 4th of July Cruise på Lillestrøm, Grensetreffet i Halden, Hot August Nights i Trondheim og Oslo Motorshow. I tillegg er AMCAR tilstede på landsdelstreff og andre treff i regi av lokale klubber rundt om i Norge. AMCAR Cruise Night gjør at du den første onsdagskvelden i hver måned gjennom sommerhalvåret treffer amerikanske biler på gata på mer enn 60 steder over hele landet. Utstrakt egen reisevirksomhet fra mai og ut september, gjør at du også kan komme til å støte på AMCAR’s turneekvipasje på bilrace, amcartreff og ellers der ting skjer.

AMCAR tok initiativ til Nasjonal Motordag i 2010. En dag der hele den norske bilhobbyen oppfordres til å ta ut kjøretøyene sine og la de synes i samfunnsbildet. AMCAR ønsker at myndighetene skal få se at vi er flere hundre tusen som har motor som hobby- og frititdssyssel - og at vi må tas hensyn til. Nasjonal Motordag er hvert år den 6. juni. Sjekk ut mer på www.nasjonalmotordag.no

Den beste ambassadøren for amerikansk bil siden det første nummeret utkom i 1976, er medlemsbladet AMCAR. Fra en sped begynnelse og et opplag på 3.000 eksemplarer, leses hver utgave av bladet i dag av 100.000 bilentusiaster. Bladet selges i løssalg, men kommer gratis i posten til våre over 18.000 medlemmer. AMCAR Magazine er alene om å garantere deg 100 prosent amerikanske biler og lifestyle i 100 prosent farger.

AMCAR har helt fra starten engasjert seg sterkt for å bedre vilkårene for import og godkjenning av amerikansk bil i Norge. Som høringsinstans for både Vegdirektoratet og for Toll- og avgiftsdirektoratet blir våre synspunkter hørt. I dag er stikkord som sikkerhet og miljø våre sterkeste kort i arbeidet med å påvirke myndighetene og politikerne til å føre en mer fornuftig bilpolitikk. Vi har fått utrettet en god del, 30-års regelen er vel den mest kjente. men også mindre ting som bl.a. fjerning verdiavgiftskomponenten i importavgiften i 1998. I 2004 fikk AMCAR gjennomslag for nye godkjenningsreglene for amerikansk bil, som gjør at du kan kjøpe drømmebilen uten å måtte gå gjennom papirmøllen med hensyn til dokumentasjon som tidligere var påkrevet. I 2012 tok AMCAR initiativ til Den Norske Bilhobbykonferansen der alle klubber med bil som hobby kan delta. I 2013 tok vi til ordet for å få fjernet effektavgiften i engangsavgiften, realitet fra 2017. Og i 2014 fikk AMCAR gjennomslag for at det skal være lov å bygge sitt eget kjøretøy i Norge, såkalt amatørbyggeregel, i 2017 ble dette avgiftsfritt. AMCAR har og fått gjennomslag for fritak av PKK for kjøretøy 50 år eller eldre, og lempeligere PKK for kjøretøy mellom 30 og 50 år.

AMCAR yter omfattende teknisk bistand til medlemmer. Alt fra restaureringsdata, til teknisk feilsøking, spørsmål om import, om kjøp og salg m.m. får du hjelp med. Vi har Europas største bibliotek med amerikansk billitteratur som dekker de fleste bilmodeller fra ca. 1930 og frem til i dag. Sammen med vår ekspertise er dette din trygghet når akkurat du står fast.

I 2016 åpnet organisasjonen opp for å tilslutte både klubber og medlemmer med generell bilinteresse, og jobber i dag for alle som har bil som hobby.

Et av våre viktigste medlemstilbud er forsikringsavtalen med If Skadeforsikring. Egne tariffer gir medlemmer tilgang til den beste forsikringsordningen for klassiske kjøretøyer - uansett hvor de kommer fra. Medlemmer i AMCAR får i tillegg en spesiell rabatt på premien for sine amerikanske biler, og rabatt på et utvalg andre forsikringsdekninger. Mange sparer mer enn det som kontingenten koster bare her! AMCAR's eget forsikringskontor betjener deg som medlem. AMCAR har og egen finansieringsordning for kjøp- og restaurering av hobbybiler. Listen kan gjøres uendelig lang, men som du sikkert forstår: Handler det om bil som hobby i Norge - er AMCAR den ubestridte ener i å levere gode premisser til og for norske bilentusiaster!

BLI MEDLEM!
Hovedmedlem kr 945
Juniormedlem kr 595
Familiemedlem kr 395

Sjekk ut våre medlemstilbud!

AMCAR  -  American Car Club of Norway
Østre Rosten 4A, 7075 Tiller
Tlf. 72 89 60 00
Orgnr: 943 001 731

AMCARs telefontider:
AMCAR sentralbord: kl. 09.00 - 15.00
AMCAR teknisk: kl. 09.00 - 15.00
AMCAR forsikring: kl. 08.00 - 15.00
AMCAR finansiering: kl. 08.00 - 15.00
AMCAR Magazine: kl. 09.00 - 15.00

AMCAR har lunch: kl. 11.30 - 12.00
AMCAR har fredagskaffe: kl. 14.00 - 14.30


Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse