Grønt lys for for selvbygde kjøretøy

Da er det endelig besluttet. Det blir et amatørbyggeregelverk i Norge. Selv om det er mye arbeid som gjenstår før alle bitene er på plass, er dette en stor dag for det norske motorhobbymiljøet. Endelig skal også nordmenn få lov til å bygge og kjøre sitt eget kjøretøy på norske veier. AMCAR gratulerer hele motorhobbynorge med dagen og nøyer oss med å gjengi ordlyden i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

- Vi legger nå til rette for et regelverk som gir mulighet for å benytte selvbygde kjøretøy på norske veier. Ordningen skal være på plass våren 2013, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Samferdselsdepartementet gir nå Vegdirektoratet i oppgave å utarbeide en forskrift for godkjenning av amatørbygde kjøretøy. Forskriften skal være på plass 1. januar 2013.
Statens vegvesen vil som kontroll,- og godkjenningsmyndighet legge til rette for både kontroll og behandling av søknad. Søkeprosessen for interessenter kan begynne våren 2013.
Interesseorganisasjoner som AMCAR, (eier og bruker av amerikansk bil i Norge), NMCU (Norsk Motorcykkel Union) og NFSOK (Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøy) har i lengre tid ønsket et slikt regelverk på plass.Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse