OM IMPORT AV BIL FRA USA - gode tips

Tips for import av bil.

Husk at det er forskjell på hvordan bilhandel i USA foregår, kontra Norge. Nyanser i språk og fraser er stemningsgivende i en handel. Med mindre man er språksterk vil selger kunne si ting til deg som du oppfatter helt annerledes. Opplysningsplikten ved privathandel er ikke like sterk som i Norge. Og husk, hvis ting virker for godt til å være sant - så er det som oftest det.
Utannonsert pris ikke er bindende i USA, den er en invitasjon til forhandling. Hva betyr det? Jo, at selger ikke nødvendigvis selger bilen selv om man byr prisforlangende. Prøvekjøring av bil er uvanlig. Hvis du ikke ser det du skal ha - er det ikke noe vits å prøvekjøre.
Forsikre deg om at bilen virkelig er til salgs og finnes (fysisk inspeksjon). Den mest vanlige formen for svindel er at noen stjeler identitet og annonsen til en faktisk person.
Forsikre deg derfor på en ordentlig måte at selger er rettmessig eier av bilen eller rett salgsrepresentant for eier (fysisk inspeksjon).
Sjekk alltid at selger av bilen er den som står oppført som eier på Title. Hvis ikke, få bekreftelse fra eier at selger har lov til å representere han i forbindelse med salget.
Dette gjelder også ved kjøp fra firma.
Vehicle Identity Number, eller VIN, er meget viktig. Hvis dette er det samme som fabrikken opprettet da bilen var ny, er alt greit. Så det må du sjekke - at VIN er hjemmehørende til biltypen du vurderer å kjøpe. Og viktigst av alt, du må alltid sjekke at det er samme VIN-nummer på bilen som på Title - det amerikanske vognkortet.
Hvis du ikke vet hvor VIN nummer finnes - ta kontakt med AMCAR

En del eldre biler har fått opprettet ny identitet (VIN) i USA, og da er det vanskelig å få godkjent årsmodellen ved visning her hjemme. Disse bilene bør man styre unna med mindre det finnes god offentlig dokumentasjon på hvorfor bilen er tildelt ny identitet. Man oppdager fort om det er opprettet ny identitet ved å dekode VIN.
Hvis du kommer over en såkalt Salvage Title betyr dette at bilen har vært skadet. Styr unna disse. De vil ikke la seg registrere i Norge, selv om de fremvises i reparert stand. Biler med Salvage Title er kun egnet som delebiler.
Hvis det står noe om "lienholder" i Title så betyr det at det er tatt pant i bilen. Dette er straks en mer komplisert handel. Her må man sørge for at "lienholder" aksepterer salget av bilen og salgssummen. Gå aldri med på selgers garantier om at pantet vil bli slettet når kjøpesummen er innbetalt. Her må man sørge for at "Lienholder" er informert skriftlig om hva som skal skje, og at "Lienholder" vil fraskrive seg panteretten under betingelser. Først når det står "lien release", er panten innfridd.
I noen tilfeller er det to eiere på en bil. Sørg for at begge er enige om salget og skriver under på Title.
Nederst eller på baksiden av Title er det en salgsmeldingsdel. Der skal selger signere, og der skal ny eier innføres med navn og adresse.
Noen stater i USA har ikke Title på biler over 15 år. De kan i stedet ha noen mindre registreringsbevis som informerer om nødvendige opplysninger om eier og bil. Dette må medbringes ved eksport til Norge. Husk at denne dokumentasjonen må være offisiell.
Sørg for å få en skikkelig Bill of Sale, salgskontrakt, slik at det ikke er tvil om at du har kjøpt bil av den rettmessige eieren av bilen. Bill of Sale skal inneholde hvem som selger, hvem som kjøper, hvilken biltype det gjelder, understellsnummer (VIN) og hvilket beløp som er betalt for bilen. Bill of Sale danner grunnlag for erstatning dersom det skulle skje noe med bilen under transport.

Internett er enkelt og greit. www.hemming.com   www.autotraderclassic.com  www.motors.ebay.com og www.autotrader.com har et imponerende utvalg. Eller du kan lete blant blader som Auto Trader, Old Car Trader og Hemmings. Husk at det er atskillig større sjanse til å danne seg et bilde av bilens generelle tilstand via store og tallrike bilder på nettet. Mange av annonsørene vet å smøre godt på, din jobb blir å finne ut hva som er realiteten vedrørende tilstanden på bilen.
Dersom man finner en bil på eBay Motor - kommunisér med selger gjennom "my ebay" - ikke direkte på privatmail. AMCAR har stor tro på at man også ringer selger minst én gang, tidlig i kjøpeprosessen. Det er betryggende for selger å vite at han har med reelle interessenter å gjøre. Og man kan gjøre en bedre handel. Finner du bil via andre kanaler, send en e-post, få telefonnummer og adresse til vedkommende så du kan ringe ham, eventuelt sende noen over for å se på bilen. Om man snakker språket dårlig, få noen til å ringe for deg. Først når du føler deg sikker på at du har med en "reell selger" å gjøre, kan du stole på e-post kommunikasjonen.
Hvis noen gir deg linker til hjemmesider eller bilder - ikke klikk på linken. Ta heller å kopier url-adressen inn i adressefeltet på nettsiden din. Dette for å unngå at noen har forfalsket adressen og re-dirigerer deg til en falsk side.
Som hovedregel bør man dra over og se på bilen før man kjøper den. Heldigvis er det rimelig å dra til USA for tiden, og da slipper du å ligge søvnløs i de ukene det tar før bilen er her hjemme. Hvis du ikke har mulighet til å kontrollere bilen selv bør du sende en bekjent som er minst like "pirkete" som deg selv. En tilårskommen bil kan være rene marerittet med feil og fusk, og noen av dem er utrolig godt kamuflert.
Det er flere aktører som driver med import som annonserer i AMCAR Magazine. Da bør du forvisse deg om at disse har en seriøs kontrollør i USA som er kapabel om å sjekke ut din bil grundig. Kjøper du bil på eBay så kan du bestille en SGS Inspection. De leverer en 150-punkts rapport over hele USA, og dette kan være en måte å spare seg en tur til USA selv. Sjekk ut http://sgs-ebay.sgsauto.com/Index_Car.htm.
Wire Transfer, elektronisk overføring fra din bank til kjøpers bank er nok mest brukt. En slik transaksjon tar noen få dager, men det er en sikker metode. Du må imidlertid stole på at selgeren av bilen ikke stikker av med både penger og bil, og da kan det være greit å bruke noen av de aktørene som annonserer betalingsformidling i AMCAR. Det du trenger er mottakers navn og adresse, navn og adresse på hans bank, routing nummer, evt. IBAN nummer. Dette er opplysninger selger må gi deg.
Ovenfor en utenlandsk kjøper kan selger være skeptisk på å oppgi slik informasjon. Da foreslår vi at man får en kontaktperson i kjøpers bank til å kontakte en person i selgers bank, slik at bankene kan utveksle informasjonen på vegne av kjøper og selger.
Vær på vakt mot svindlere. Hvis man skal overføre penger til en annen person enn selger, eier - eller til bank i annet område / annet land - vær på vakt. Dette er typiske trekk som går igjen i saker der kjøper blir svindlet.
Ved Wire Transfer blir den norske tollen oppdatert med hvor mye penger som er eksportert fra din konto. Tar du med deg penger for å kjøpe bilen selv så må du varsle U.S. Customs hvis du tar med deg mer enn $ 10.000,- i kontanter, reisesjekker eller bankremisser inn i USA.
Sjekker krysses ikke i USA, der skrives navnet på baksiden av sjekken på høykant.
Hvis du skal til USA selv kan du også betale bilen med gode, gamle reisesjekker som fremdeles brukes i USA.
Bruk PayPal dersom mulig.
Unngå å sende penger med Wells Fargo eller Western Union. Personer i USA som ikke har bankkonto hefter det som oftest noe med. Dessuten er dette en enkel måte å svindle på siden vedkommende mottaker får ut penger bare ved å bevise at han er mottaker. Å stjele indentitet er en enkel måte for svindlere å tilegne seg penger.
Husk at bilen må fraktes til havn i USA og tolldeklareres før den kan sendes til Norge. Hvis ikke selger er behjelpelig har du to alternativer; kontakte en av annonsørene i Amcar Magazine som tilbyr slike tjenester. Eller selv kontakte et amerikansk firma som tilbyr tjenesten. AMCAR anbefaler at man benytter norske firma med samarbeidende firma i USA til oppgaven.
Du kan frakte bilen hjem i container eller benytte deg av såkalt Ro-Ro (roll on - roll off) frakt, der bilen står åpent under dekk på store bilfraktebåter.  I AMCAR er det flere som averterer at de hjelper til med både frakt innen USA og over til Norge.
Transportforsikring på bilen tegner du hos AMCAR. Den gjelder først og fremst båtfrakten, men kan også utvides til å gjelde hele veien fra selger til ny kjøper i Norge. Ofte har innenlands fraktselskap i USA egen forsikring, men sjekk betingelsene nøye på forhånd. Husk at forsikringsverdien på bilen er det du har betalt for bilen.
Title og Bill of Sale er dokumenter du må tviholde på; de er essensielle ved import til Norge. Men husk at US Customs forlanger å få se disse dokumentene før bilen eksporteres fra USA. Så ikke ta de med deg og reis til Norge før bilen er tolldeklarert.
Pengetransaksjoner ut over landegrensene og vekslinger blir rapportert til våre myndigheter. Ta vare på vekslingskvitteringer og kvitteringer på pengeoverføringer i tilfelle det blir tvist om den faktiske kjøpesummen ved innfortolling til Norge.

På biler eldre enn tretti år er det begrenset med avgifter. Du må imidlertid betale mva. på fakturabeløpet på bilen og frakten til Norge. Dette inkluderer også frakt innenlands i USA.
På biler eldre enn tretti år er det i tillegg til mva. en avgift på rundt kr. 4.500,-, inkludert vrakpant og engangsavgift. Dette betales først når det er aktuelt å registrere bilen.
Når det gjelder beregning av engangsavgift på bil som er nyere enn tretti år, kan du fra 2010 også bruke CO2-utslipp som avgiftsgrunnlag i stedet for sylindervolum. For å finne de faktiske CO2 tallene på den aktuelle bilen må det utføres avgasstester ved et godkjent, uavhengig laboratorium. Det nærmeste befinner seg i Stockholm. En slik avgasstest koster ca. Skr. 25.000,- til AVL (www.avl.com) i Sverige. Men siden avgiftene på CO2-utslipp stiger år for år kan det etter hvert bli en marginal økonomisk fordel kontra å betale engangsavgift ut fra sylindervolum.
Alternativ beregning som tar hensyn til kjørelengde og andrehåndsverdi kan benyttes ved begge metodene.

 Godkjenning forskjellige biltyper
1970 og eldre:
Er bilen en 1970-modell eller eldre så tåles det en del modifiseringer fra det originale. Bilen blir da registrert som vanlig bruktbilimport. Det som her gjelder er Motorvognforskriften av 1942. Det betyr at du må ha hvite parklys foran, mens blinklysene foran kan være hvite eller oransje. Bak kan blinklysene være oransje eller røde. Røde markeringslys på siden bak er ikke så populært, de må ofte utkobles og avblendes.
Bilens chassisnummer må slås inn på rammen ved ett av forhjulene, hvis det da ikke står der fra før. Mustang har det på innerskjermen, og dette nummeret må også sjekkes mot Title ved innkjøp.

 1971 og opp
Fra 1971 må bilene være tilnærmet originale for å unngå å måtte forholde seg til de reglene i Norge som gjaldt da bilene var nye. For å slippe å legge frem dokumentasjon om typegodkjenning, får du en bruksbegrensning innskrevet i vognkortet - og at bilen ikke kan endres ut fra det originale. De aller fleste kan leve med det, siden en eldre klassiker ikke blir brukt hver dag.
Det er faktisk enklere å få godkjent en 1971-modell eller nyere med originalt lysoppsett, siden det er et krav at bilen er helt original og har en bruksbegrensning. Imidlertid tolkes dette ulikt fra stasjon til stasjon, dessverre. Også her skal bilens chassisnummer slås inn på rammevangen ved ett av forhjulene, det er ikke tilstrekkelig med det originale innenfor frontruten.
På personbiler fra årsmodell 1973 og nyere ber vi om at dere sjekker ut om vektdata står på ”tag” på dørbladet på førerdøra. Her står angitt GVWR (totalvekt), GAWR Front (totalvekt foraksel) og GAWR Rear (totalvekt bakaksel). Vektene er i pund. På alle årsmodeller Light Duty Trucks ber vi om at det leses av totalvektdata. Det er svært viktig at denne vekttag står der, siden Trafikkstasjonen krever opplysninger om totalvekter. Vi kan formidle totalvekter til de fleste GM-biler, men for øvrige bilmerker er det vanskelig å få vekter fra fabrikant. 
For alle kategorier, både før- og etter 1971, er det greit med originale lys, så fremt de har "riktig" farge. Originale seler er også greit.
Nyere personbiler:
Kan per i dag importeres på § 1-15, så fremt de er helt originale og har vært registrert i USA. Originale seler og lys er greit, men det må bygges om til "riktige" farger etter norske regler. Rødt markeringslys bak er ikke populært, det må ofte utkobles og avblendes. Det gule markeringslyset foran kobles ofte om til sideblinklys. Hvitt parklys foran er påkrevd, mens blinklysene foran og bak må være oransje.

Inntil 1/10 1999 kan ryggelysene bak omkobles til blinklys ved bruk av oransje pære, men det er da et krav at blinklysene er max 40 cm fra bilens ytterkant. Etter denne datoen er det påbudt med ryggelys.
Chassisnummer skal slås inn på rammevangen ved ett av forhjulene.

 Hot Rods
Vær nøye på at bilen har opprinnelig chassisnummer (VIN). Original ramme er påkrevd, men den kan være forsterket. Påkrevd er også karosseri i stål, med unntak av skjermer, stigtrinn, panser og bakluke, som tillates i annet materiale. Moderat taksenking tillates. For- og bakstilling kan være modernisert, men det settes krav til utføringen av oppbyggingen.
Motoreffekten kan overstige den originale, men hvis den er voldsomt mye høyere enn originalt kan dette være en kilde til problemer. Det samme kan kraftige modifiseringer medføre. Det settes også krav til kvalitativ utførelse, kjøreegenskaper og eventuell dokumentasjon på ettermonterte komponenter.
På generell basis er kjøp av Hot Rods og svært ombygde biler i USA en "risikosport" i relasjon til registrereing. Her skal man ha vært ute en vinterdag før. Man skal være sikker på at kjøretøyet inneholder så mye originale deler at det blir ansett som en ombygging og ikke oppbygging.
Og akkurat som man ved bygging av slike biler i Norge ikke har noen registreringsgaranti før ferdig produkt er kontrollert og testet av veimyndighetene - vil man ikke ha noen garanti for at man får registrert et importert kjøretøy av denne typen.

 Begravelsesbiler
Slik forskriftene er i dag må man ligge unna biler nyere enn 30 år. Biler eldre enn 30 år kan være vanskelig å få registrert, siden de er ombygd etter levering fra fabrikk. Men er bilene levert på originale fabrikkchassis av en stor produsent, bør det kunne gå. AMCAR anbefaler at man sjekker med veimyndighetene i hvert enkelt tilfelle.

 Varebiler (N1)
Varebil klasse 2 (N1) importeres under § 1-15, så fremt den er helt original. Det betyr at du må nøye deg med en singelcabin pick-up der det bare er én seterad. Fjerner du derimot baksetene på en dobbeltcabiner eller i en SUV, så anses bilen som ombygd og lar seg ikke registrere. Ren cargovan som er levert fra fabrikk uten bakseter aksepteres som varebil klasse 2.
Husk at varerommet skal romme en tenkt kasse med lengde 140 cm, bredde 90 cm og høyde 105 cm. NB: Den tillatte maksimale totalvekten i klasse N1 er 3500 kg.

 Lastebiler
Omfattes ikke av § 1-15, derfor er det absolutt enklest å ta hjem lastebiler som kommer under tredveårsregelen. De må da være tilnærmet originale fra årsmodell 1971 og opp.
OBS: Bredden på kjøretøyet kan max være 255 cm.

 Campingbiler (M1)
Kommer under personbilregelverk med lavere (22 % av personbilavgift) avgift uansett totalvekt, og kan derfor inntas på § 1-15. Må da være helt original, inkludert tredveårsimport fra 1971 og opp.
Noe av det viktigste ved kjøp av campingbil er fysisk kontroll av bilens bredde.
Max tillatt bredde er 255 cm, og det inkluderer lister, ventilrister, kontakter, baldakin osv. Hvis du demonterer slikt utstyr får du beskjed om at bilen ikke lenger er original, og da er forutsetningene for å få bilen registrert borte.
Gass- og elektrisk anlegg må være godkjent etter norske krav. Det er også en rekke andre krav til innvendige fasiliteter som må innfris før bilen aksepteres godkjent som campingbil. Kontakt din trafikkstasjon for detaljer.

 Replicas
Biler som er bygget av bilfabrikker med egen VIN-kode er greit. Man kaller det gjerne for videreføring av endt produksjonslinje. Eller helt egne bilprodusenter som lager retro-kopier som Auburn, Stutz,

 Excalibur osv.
Det som derimot ikke er greit er kit cars som er amatørbygd på et allerede eksisterende chassisnummer. Det mest vanlige er AC Cobra og Ford GT40, med identitet fra Ford Mustang eller liknende. Dette er biler som kjøpes som byggesett. Og om de settes sammen av et profesjonelt kit car-firma, eller av en amatør, så må de hente chassisnummer fra en annen bil for å kunne registreres. Slikt blir oppdaget med én gang ved registreringskontrollen i Norge, og dermed er det stopp.
Så et generelt råd - sjekk nøye med Trafikkstasjonene før du handler dersom du ønsker å registrere kjøretøyet.
Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse