Kjøp og salg av bil

Sjekkliste ved bruktbilkjøp.


  • Sjekk alltid bilen grundig i dagslys.
  • Vurder NAF-test eller time hos bilverksted for teknisk kontroll.
  • Sjekk økonomiske og tekniske heftelser.
  • Stemmer kjørelengde og årsmodell?
  • Er prisen «rett»?
  • Skriv salgsmelding og kontrakt!
  • Ring AMCAR hvis du er i tvil!

Trenger du AMCAR-kontrakten finner du den her!


Ukentlig assisterer AMCAR medlemmer som har kommet opp i problemer i forbindelse med kjøp eller salg av bil. Mange henvender seg til oss med spørsmål om juridisk bistand etter tilsynelatende å ha kjørt seg fast i et blindspor med avskjedsmeldingen «du hører fra advokaten min».

Å søke juridisk bistand er vel og bra, men å engasjere en advokat koster penger, og ofte er advokatens oppgave å etablere en ny dialog mellom selger og kjøper med tanke på å få til en løsning. Og da var det kanskje dumt av deg å lukke den døren selv? I slike tilfelle hender det ofte at AMCAR opptrer som en «megler» mellom partene.

Slik blir du lurt

Å handle amerikansk bil er for mange av oss en følelsesmessig ladet affære. Og når følelsene er innblandet er det grunn til å være på vakt. Vi kjenner mange eksempler på at bilen har vært «solgt» med det samme medlemmet har satt seg bak rattet. Her er det lett å lukke øynene og drømme..

Sjekk tilstanden
Mange kommer helt hjem med bilen før de oppdager feilene. Det bør du kunne unngå hvis du opptrer litt profesjonelt når du handler. Forlang alltid å få inspisere bilen i ro og fred, uten annen innblanding fra selgeren enn å besvare eventuelle spørsmål du måtte ha. Inspiser alltid bilen i dagslys, og aldri i regn og mørke.
Er du ikke teknisk kyndig selv, bør du ha med deg en kompis som er det, og er du spesielt opptatt av bilens tekniske tilstand, kan en NAF-test eller en time ved et bilverksted ofte avsløre eventuelle slike feil og mangler. Forviss deg om at dette er greit for bilselgeren. Feilene som avdekkes tar du med når du vurderer om du ønsker å kjøpe bilen eller ikke, samtidig som de bør kunne danne grunnlag for en diskusjon om prisen.

Spesielt ved kjøp av eldre bilmodeller er det viktig å gjøre leksen sin nøye. Tvistesaker som oppstår med utgangspunkt i bilens tilstand er ofte ikke like opplagte når det er snakk om eldre bilmodeller. «Du må da regne med å finne rust på en bil som er 20 år gammel», er et ofte referert argument, og mange advokater vil nok kunne gi selgeren medhold i det. I følge Kjøpsloven kan likevel selgeren stilles til ansvar for skjulte feil eller mangler som han burde hatt kjennskap til, men det blir opp til deg å føre bevis.
Enklere er det å oppdage feil som ligger i dagen. Sprukne setetrekk, blankslitte dekk, lakk som flasser og en gearkasse som ikke virker i reversj er det ingen grunn til at du ikke skal avsløre med det samme. En ælig selger vil dessuten opplyse om slike mangler, og det er grunn til ettertanke dersom han ikke gjør det!

Det hviler altså et ansvar på deg som kjøper. Alt for mange tror at de med loven i hånd kan bli «etterpåklok» og heve kjøpet på hvilket som helst tidspunkt. Selv om det i noen få tilfelle kan stemme, er veien frem ofte både kostbar og ubehagelig, og utfallet av en slik rettsak er ikke alltid gitt på forhånd. Sjekker du bilen grundig før du handler minimaliserer du risikoen du løper betraktelig.

Sjekk heftelser!
Økonomisk heftelser på eldre biler er ikke like vanlige som på nyere biler. Likevel skal du gjøre det til en vane å sjekke om det finnes tinglyste heftelser før du handler. Brønnøysundregistrene er tilgjengelig på telefon 75 00 75 00 eller på web-adresse: http://www.brreg.no døgnet rundt hele året, og du behøver kun registreringsnummeret på bilen for å sjekke. Er det pant i kjøretøyet som selgeren vil bruke deler av salgssummen for å slette, skal du være ekstra på vakt. I slike tilfelle er det sikrest å selv være fysisk tilstede når pantebeløpet innfris.

Heftelser kan også være av teknisk karakter. En mangellapp hos biltilsynet som ikke er utbedret kan være en bagatell, eller en begjæring om avskilting. Er årsavgiften betalt? Biltilsynet har oversikt over dette, og her rekker det også med registreringsnummeret for å kunne undersøke. Samtidig sjekker du om det er selgeren som står oppført som eier av bilen. Det er bare bileieren som kan overdra bilen til deg! Selv om det ikke er en heftelse i ordets rette betydning, hender det rett som det er at en bil annonseres for salg med uriktig årsmodellangivelse. Vegdirektoratets merkelige oppfatning om at det er tidspunktet for første gangs registrering i Norge som angir årsmodellen bidrar til forvirringen.

Mange får en overraskelse første gang de skal handle deler til bilen - du får ikke grillen til en '91 Chevrolet Caprice til å passe til din '90-modell uansett hvor mye du prøver, og bilens chassisnummer er mer nyttig enn årsmodellan-givelsen i vognkortet. I kjøpsammenheng er selvsagt bilens virkelige årsmodell interessant ut fra et prisspørsmål, og dette gjelder i sterkere grad desto nyere bilen er. Et prisfall på mellom 17 og 25 prosent i bilens to første leveår er ikke uvanlig. Dessverre finnes det til og med merkeforhandlere som «blingser» på årsmodellen, og da er det ekstra ille!

Dette kan du gardere deg mot. Be om å få oppgitt chassisnummeret på bilen og ring AMCAR. I tillegg til å gi deg beskjed om bilens årsmodell, gir chassisnummeret ofte også annen informasjon om bilen som kan være av interesse. Vær også oppmerksom på et ganske stort antall karosseribyttebiler som finnes på markedet. Disse vil ha en annen identitet (chassisnummeret til den «gamle» bilen) enn den årsmodellen den annonseres til salgs som. Dette gjelder spesielt enkelte bilmodeller fra årene 1985-90, men også mange '50 og '60-tallere har fått nytt karosseri gjennom tidene. Her er det likevel mer snakk om bytte fra firedørs til todørs karosseri, noe som i regelen bidrar til å øke verdien på bilen det er snakk om.

Tidspunktet for første gangs registrering i Norge kan også være av interesse noen ganger. Er det en vare- eller kombibil du skal kjøpe, er det først etter ti års bruk her til lands at du kan omregistrere den til personbil uten å måtte betale avgift til Staten.

Hvor finner jeg chassisnummeret?
Alle amerikanske biler fra 1968 og nyere har chassisnummeret på en plate oppe på dashbordets venstre side. Denne platen er synlig gjennom frontruten. Fra og med 1981 er alle chassisnummerne standardiserte, d.v.s. at de er likt oppbygd enten bilen er en Ford, Buick eller Dodge. De ulike lokasjonene i nummeret gir de samme opplysningene om produksjonsland, årsmodell, motor o.s.v. Det er det 10. sifferet som angir årsmodellen, og nedenfor har vi gjengitt bokstavkodene fra 1981 og frem til i dag slik at du selv kan sjekke.

 

B: 1981 C: 1982 D: 1983 E: 1984 F: 1985 G: 1986
H: 1987 J: 1988 K: 1989 L: 1990 M: 1991 N: 1992
P: 1993 R: 1994 S: 1995 T: 1996 V: 1997 W: 1998
X: 1999 Y: 2000 1: 2001 2: 2002 3: 2003 4: 2004
5: 2005 6: 2006 7:2007 8:2008 9:2009 A:2010
B:2011 C:2012    D:2013 E:2014 F:2015 G:2016

En siste ting du bør granske nærmere om du er det minste i tvil er bilens påståtte kjørelengde. Dette er selvsagt mest aktuelt når det er en nyere bil det er snakk om, men også eldre eksemplarer som utgir seg for å være «low mileage» eksemplarer kan det være aktuelt å gå litt nærmere etter i sømmene. Historier om fusk med kjørelengden når oss dessverre alt for ofte, og amcarmiljøet er dessverre like hyppig hjemsøkt av slikt som bruktbilomsetningen ellers.

Har bilen tidligere vært registrert i Norge vil det selskapet bilen er forsikret i ha opplysninger om kilometerstanden i sitt dataanlegg. Noen ganger kan du greie å lirke slik informasjon ut fra selskapet, og er kilometerstanden på telleren lavere enn den forsikringsselskapet oppgir (husk å legge til for årlig kjørelengde basert på hvor gamle selskapets notater er), er det tid for å stille noen kritiske spørsmål til selgeren.
Er bilen kommet rett fra USA kan du be om å få bilens «title». På baksiden av dette eierdokumentet vil kilometerstanden ved overdragelse til siste eier være angitt. Er selgeren interessert i full åpenhet omkring salget, vil han gå med på å la deg verifisere dette selv.

Generelt bør du se etter tegn på slitasje som ikke harmonerer med den påståtte kjørelengden. En skjevslitt bremsepedalgummi på en bil med 30.000 kjørte miles stemmer ikke. Det samme gjelder utslitte dørhengsler og et utall andre komponenter. Ha alltid kjørelengden på speedometeret i bakhodet når du inspiserer bilen, og undersøk nærmere hvis du synes det er grunn til det.
NB! Biler fra USA kan ofte ha kjørt langt uten at du ser det på dem. Fine veier, lengre kjøreturer enn det som er vanlig her, og (ofte) ingen kaldstarter, gjør at miles«ene ruller på uten at bilen viser tilsvarende tegn på slitasje som en bil som har kjørt den samme distansen her i Norge.

Er prisen rett?
For de fleste biler finnes det et prisnivå, og generelt kan vi si at prisen er enklere å fastsette jo nyere kjøretøyet er. Prisen på eldre biler svinger mer i takt med tilstanden. Jo bedre du kjenner markedet, desto vanskeligere blir du å lure. Har du jaktet på en biltype i noen tid, har du etter hvert dannet deg en bilde av prisnivået ut fra annonser og folk du har pratet med. AMCAR Prisguide kan også gi deg en god pekepinn med hensyn til markedsprisen dersom du bruker listen riktig. Er du usikker på bruken, eller du ikke finner den bilmodellen du leter etter, kan du ringe oss, men for at vi skal kunne være til hjelp er det viktig at du er i stand til å beskrive bilens tilstand og vet hvordan den er utstyrt.

Skriv salgsmelding og kontrakt!
Nordmenn er godtroende. Det er sikkert derfor så mange unnlater å bry seg om «papirarbeidet» når de handler bil. Avtaler om betaling av restgjeld, om etterlevering av vinterhjul og kvitteringen for betalt årsavgift blir alt for ofte avglemt i «rusen» som følger med det å kjøpe bil. Å glemme å fylle ut salgsmelding og skrive kontrakt kan være en alvorlig glipp.
Uten salgsmelding får du ikke registrert bilen i ditt navn, og kontrakten er det første advokaten spør etter hvis du er nødt til å søke slik hjelp for å nøste opp i problemer. Det er det som kan dokumenteres skriftlig som gjelder. Det som er avtalt muntlig duger ikke i retten.

Den nye typen vognkort er i 2 deler. Del 1 er eieropplysninger og tekniske data som skal oppbevares i bilen. Del 2 skal oppbevares på en trygg plass, f.eks i safe hjemme. Det er del 2 som har salgsmelding (melding om eierskifte). Del 2 må leveres inn til trafikkstasjonen ved eierskifte og det er selger som er ansvarlig for å sende inn del 2 av vognkortet med underskrift av kjøper og selger. Kjøretøyet kan ikke omregistreres før del 2 av vognkortet er sendt trafikkstasjonen.
På gamle typen vognkort finner du salgsmelding (melding om eierskifte) øverst på bilens vognkort, eller du kan bruke egen blankett som du får hos politiet og trafikkstasjonene (blankett nr. NA-0232). Dersom dere benytter meldingsdelen på vognkortet, er det også her selgeren som skal beholde denne og sørge for innsending til trafikkstasjonen. Er det du som selger, er dette for såvidt greit. Skal du kjøpe tar du med deg egen salgsmelding i tillegg.
Er du medlem i AMCAR bør du benytte AMCAR«s kontrakt som er spesielt utarbeidet i samarbeid med advokatfirmaet Klomsæt & Co for bruk i forbindelse med kjøp og salg av amerikansk bil mellom private. Foruten å gi en del praktiske opplysninger som kan være nyttige, er kontrakten utformet med tanke på å kunne benyttes når bilen det er snakk om er uoriginal eller ombygd.
For bilkjøp der kjøpesummen ikke innfris under ett, skal det skrives gjeldsbrev. Både kontrakten og gjeldsbrevet en påminnelse om hvilke forhold det kan være lurt å tenke på i forbindelse med en bilhandel. Lykke til!


Laster...
Annonse
en Translate
a a a
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse