Tilbake til artikler

10. september 2021

200.000 kjøretøyentusiaster har en stemme – bruk den!

OvaAlfa.jpeg

Jeg registrerer med stor tilfredshet at mange bilentusiaster er opptatt av fremtiden både til seg selv, sine familier og de som kommer etter oss. Samfunnet er hele tiden i forandring, og saker som før var en selvfølge er nødvendigvis ikke det lenger. Dere er ikke likegyldig til hva som skjer. Det er bra! For en som har ansvaret for å jobbe med samfunn og politikk i AMCAR, gleder engasjementet.

Vi skal utfordre etablerte sannheter og ikke være likegyldig til hva som skjer rundt oss, og vi skal si ifra når vi er uenige. Vi skal ikke bare klage på det vi er uenige i, vi skal gjøre noe også, ta vårt ansvar og vår del av jobben. Også skal vi finne gode løsninger på utfordringer, noen som alltid har vært bilbransjen og bilentusiasters drivkraft. Den første del av den jobben starter mandag 13. september, da skal vi alle gå å stemme.

Nordmenn flest skal stemme for noe vi har tro på for oss selv, våre familier og vår fremtid. Vi skal stemme på et parti eller en «side i politikken» som vi tror vil passe oss og de rundt oss best. Et samfunn som gir oss meningsfylte jobber å gå til, et land som har gode velferdstjenester, et land som har gode utdanningsmuligheter, som er trygt å være i og et land der vi aksepterer og tar vare på hverandre – også den vi er, bilentusiasten.

Norske myndigheter har forpliktet Norge som nasjon og oss som borgere, sammen med 176 andre lands borgere i verden, til å slippe ut mindre klima- og miljøskadelige gasser. FN’s klimarapport og IPCC er blant de som slår fast at den menneskelige aktivitet bidrar til økte utslipp av klima- og miljøgasser som påvirker klimaendringene. Selv om en del stiller gode kritiske spørsmål om våre faktiske muligheter til å forhindre klimaendringer, er det tverrpolitisk enighet om at «føre var» prinsippet skal gjelde. Jeg tenker det er uproblematisk for oss bilentusiaster å ta inn over oss, så lenge rasjonelle handlinger rår. Og hvis noen lurer på hva jeg tror om fremtidens biler, ja så vet jeg at den avgjørelsen allerede er tatt av de store bilfabrikantene. Fremtidens biler blir elektriske.

Som bilentusiaster kommer vi derfor til å bli satt ovenfor store utfordringer i tiden fremover. Forslag som forbud mot salg av ICE-biler (biler med forbrenningsmotor), forbud mot import av brukte ICE-biler, skal engangsavgiften opp, forbudssoner for bensin- og dieselbiler, tilkoblede biler med selvkjøringsteknologi versus analoge biler, tilgang på riktig drivstoff (E0 98 oktan), hvor mye øker drivstoffprisene, retten til å skru selv og GPS-overvåkning i form av veiprising der det skal bli dyrere å kjøre gammel bil, er bare noen av utfordringene vi står ovenfor. Til tross for at de fleste partiene som deltok på Den Store Bildebatten som AMCAR arrangerte under Arendalsuka, avklarte at ingen av de ovennevnte tiltakene var «nødvendig» å sette i gang – sitter vi igjen med en følelse av at forslagene ikke blir lagt bort.

Det vil si, MDG vil ha en stopp i salg av nye bensin- og dieselbiler og høye drivstoffpriser mens FrP ikke vil ha det. Alle de andre partiene har dette som et «mål» eller «intensjon» og er fornøyd med den jobben norske bilister har gjort ved å kjøpe bl.a elektriske biler. Det var dog ingen vilje til å fortelle oss bilister hva som ville skje dersom vi bilister ikke innfridde, bortsett fra at de garanterte at det ikke ville bli importforbud på veteranbiler. Men, mye bilglede kommer jo fra nyere entusiastbiler også!

Det er her utfordringen til bilentusiasten ligger: Hvordan blir vi bilentusiaster behandlet i fremtiden og hvordan vil politikerne i Norge behandle de bilene som ikke er elektriske?

Noen vil kanskje melde seg ut av AMCAR fordi vi har en mening om hva som vil være den beste politikken for en som er bilentusiast, men vi håper ikke det. Vi gir bare et råd som en interesseorganisasjon som har som formål å legge til rette for bilentusiasten og en god kjøretøyhobby i Norge. Er andre saker enda viktigere for deg er du fortsatt velkommen som medlem så klart!

Vi kommer ikke bort fra at fremtiden for bilentusiastene bestemmes av hvilken politikk som føres. Selv om AMCAR har medlemmer fra hele partifloraen, og man finner bilentusiaster representert blant alle ni partiene på Stortinget, går det en skillelinje i norsk politikk der noen partier må samarbeide med partier som vil bilen mer til livs, enn andre partier. Da blir AMCARs jobb å bidra til en opplyst debatt og et godt beslutningsgrunnlag, slik at forutsetningene for bilhobby ivaretas best mulig for alle bilentusiaster.

AMCAR ser gledelige rekord-tall i nye medlemmer og nye klubber. Når man skal tale bilentusiastenes sak, er det viktig å ha ressurser i ryggen. Ressurser får AMCAR når bilentusiaster blir medlemmer, akkurat som partier som skal tale bilentusiastenes sak får innflytelse gjennom oppslutning. Fortsatt er det 175.000 bilentusiaster som ikke har tatt stilling til om man trenger noen til å tale deres sak. De trenger også en organisasjon som Amcar som med ekte engasjement jobber for forutsetningene for å kunne beholde bilentusiasmen og for at man skal kunne ha en kjøretøyhobby i fremtiden. De må vi få med. Gjør derfor gjerne AMCARs arbeid for bilhobby og medlemsfordeler kjent når dere snakker med venner!

Uansett hvordan sammensetningen av Stortinget blir etter valget skal AMCAR jobbe knallhardt for alle som elsker bil og bilhobby. Vi har et godt fundament i Stortingets flertallsforslag til Nasjonal Transportplan hvor Stortinget ber regjeringen sikre interessene til veterankjøretøy ved utforming av kjøretøyteknisk regelverk og annen regulering av kjøretøyparken.

Men husk, mye bilglede kommer fra nyere bilmodeller også!

Godt valg!

Takk for din påmelding. Lukk