Forsikring_Sidebilde_Brann-sidebilde.jpg

Amcar Forsikring

Amcar Forsikring

Som AMCAR-medlem får du 15% rabatt på forsikring på alt som går på hjul. Mer

Online besiktning for kasko

Informasjon om hvordan du selv kan besiktige bilen.


Besiktningsmenn

Finn din nærmeste besiktningsmann

Amcar Forsikring

AMCAR kan tilby deg som er eller blir medlem et omfattende tilbud på forsikringssiden gjennom vår avtale med If Skadeforsikring.

Vår forsikringsavdeling er behjelpelig med alle typer private forsikringer – hus, bil, hytte, MC, båt, barne- og personforsikringer osv. Ring 72896000 og la Frank eller Tor gi deg et godt totaltilbud på alle dine forsikringer.

Forsikre bruksbilen eller hjemmet ditt hos IF og bli fordelskunde

Som AMCAR-medlem får du følgende rabatter på ordinære forsikringsprodukter.

Bil – 15%
MC – 15%
Campingvogn/tilhengere – 15%

Med If sitt fordelsprogram får du rabatt allerede fra første forsikring. Det holder at du har en bruksbil-, hus- eller innboforsikring. Forsikrer du bruksbil og bolig oppnår du 15 % rabatt. Denne rabatten kommer i tillegg til AMCAR-rabatten. I tillegg får du egenandelsfordel for hvert år du ikke har skader. Egenandelsfordel er penger du kan bruke til å betale hele eller deler av egenandelen om du skulle få en skade. Med flere forsikringer får du høyere rabatt, mer i egenandelsfordel og dessuten tilbud om en personlig forsikringsrådgiver.

Klassikerforsikring

Norges beste forsikring for veteranbil - uansett hvor bilen kommer fra!

-  Kjøretøy 1963 og eldre – fri kjørelengde - full kasko kr 330,- pr. år
-  Kjøretøy 30 år og eldre, men nyere enn 1963 – kjørelengde inntil 8.000 km. full kasko kr. 472,- pr. år

Bilen er automatisk forsikret for inntil 300.000 kroner, med mulighet for utvidelse av forsikringssummen hvis nødvendig (kr 170,- pr. 50.000,-). Egenandelen ved kaskoskade er kr. 5.000,- eller kr. 10.000 hvis bilen kjøres av et ikke-medlem på skadetidspunktet. Det stilles krav til at bilen skal være tilnærmet original, og kjøretøyet skal være i samsvar med vognkortet.

Bilen må besiktiges: En besiktigelse og bilder av bilen er nødvendig for å kunne kjøpe denne forsikringen (kasko).

Entusiastbilforsikring

Prisgunstig forsikring for hobbybiler nyere enn 30 år.

- Entusiastbilforsikring. Kjørelengde inntil 8.000 km.
- Ansvar + kasko kr. 2.569,- pr. år

Oppgitte priser er fratrukket AMCAR-rabatt og inkluderer fører- og passasjerulykke.

Entusiastforsikring krever at du er - eller blir minst nivå 2 kunde i Ifs Fordelsprogram. Bilen er automatisk forsikret for inntil 300.000 kroner, med mulighet for utvidelse av forsikringssummen hvis nødvendig (kr 170,- pr. 50.000,-). Entusiastbilforsikringen medfører ikke opparbeidelse av bonus og heller ikke bonustap ved skade. Egenandelen ved kaskoskade er kr. 5.000,-. Bileieren må alltid sitte på dersom bilen kjøres av annen person, og en minimumsalder på 30 år forlanges for at du skal kunne tegne forsikringen. Det stilles ikke krav til at bilen må være original, men kjøretøyet skal være i samsvar med vognkortet.

En besiktigelse og bilder av bilen er nødvendig for å kunne kjøpe denne forsikringen.

Forsikring for ombygde biler

Skreddersydd og gunstig forsikring for ombygde veterankjøretøy og Hot Rods.

- Ombygd 30 år og eldre. Kjørelengde inntil 8.000 km.
-  Ansvar + kasko kr. 1.832,- pr. år

Bilen er automatisk forsikret for inntil 300.000 kroner, med mulighet for utvidelse av forsikringssummen hvis nødvendig (kr 170,- pr. 50.000,-). Egenandelen ved kaskoskade er kr. 5.000,- eller kr. 10.000 hvis bilen kjøres av et ikke-medlem på skadetidspunktet. Kjøretøyet skal være i samsvar med vognkortet.

En besiktigelse og bilder av bilen er nødvendig for å kunne kjøpe denne forsikringen.

Lagring/restaureringsforsikring

Uunnværlig forsikring for biler under lagring og/eller restaurering.

Biler under restaurering eller lagring representerer ofte store verdier. Forsikringen omfatter deler og kjøretøy under lagring/restaurering på fast lagringssted eller midlertidig på verksted eller under transport til/fra verksted i Norge. Forsikringen dekker skade ved brann, tyveri samt hærverk i forbindelse med dette, vannskade fra bygningens rørledningsanlegg og andre følgeskader. Under transport dekkes oppståtte skader på forsikret objekt som er en følge av at transportmiddelet har vært utsatt for uhell. Egenerklæringsskjema må fylles ut. Skjemaet finner du nederst på denne siden eller ved henvendelse til AMCAR Forsikring på tlf. 72896000.

Forsikringen koster 4 promille av forsikringssummen pr. år.

Egenerklæringsskjema

Transportforsikring

Kjøpt bil i utlandet? Få den trygt hjem med vår transportforsikring.

Biler kjøpt i utlandet kan forsikres mot transportskader. Bilen forsikres mot brann, tyveri og andre uforutsette skader som kan inntreffe under transport. Forsikringen kan tegnes ved henvendelse til AMCAR Forsikring, 72 89 60 00. Husk at du må oppgi transportadresser (fra og til), chassisnummer, dato for transport samt bilmerke/modell.

Bilder av bilens fire sider må sendes inn.

Forsikringen koster 9 promille (min kr. 1000,-) av forsikringssummen som skal gjenspeile en antatt norsk markedsverdi (kjøpesum på objekt, fraktkostnad og mva), og dekker transport med varighet i inntil 3 mnd.

Skjema for Transportforsikring.

Dersom du har kjøpt og skal frakte en bil innad i Norge, kan tilhengertransport dekkes av lagring- og restaureringsforsikring.

Bileier

Forsikringsstatus

Bilopplysninger