Tilbake til artikler

18. juni 2024

AMCAR får medhold – FrP fortsetter å stille spørsmål

0319Tbird-listebilde.jpg

Samferdselsministeren og flere politikere har påstått at markedet kan løse tilgangen på 98 oktan gjennom at enkelte aktører spesialiserer seg på å levere til entusiastmiljøene. Et svar fra Klima- og miljødepartementet sier klart at dagens regelverk er til hinder for det. Stortinget spør nå regjeringen om den vil vurdere å endre reglene.

Etter 6 år kommer Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet til samme konklusjon som AMCAR. Forhistorien er AMCARs utrettelige jobb for å sikre norske kjøretøyentusiaster tilgang til riktig drivstoff i fremtiden.

Senest under Arendalsuka i 2023 på AMCARs «Den store bildebatten» ble det ikke bare lovet en ordning, men også vist til fra politisk hold at med så mange entusiastkjøretøy som det var i dette landet, ville aktører kunne spesialisere seg på slikt drivstoff og sikre kjøretøyhobbyen tilgang på riktig bensin. Samferdselsministeren har også pekt på markedet som løsning, senest i Stortinget under debatten om representantforslag 8:126S om bedre rammebetingelser for veteran- og entusiastkjøretøy. Det samme har bransjeorganisasjoner og andre organisasjoner pekt på. Dagens regelverk er derimot til hinder for slike spesialiserte aktører, fordi de samtidig må omsette ett forskriftsfestet mengde biodrivstoff. Dette er en markedshindring i regelverket AMCAR har pekt på i lang tid. Og nå slås det fast at vi har rett!

FrP’s Morten Stordalen har, på vegne av AMCAR og norske kjøretøyentusiaster, stilt flere viktige spørsmål til stortinget den siste tiden. Og endelig får vi det svaret vi skulle fått for 6 år siden i kampen for riktig drivstoff til kjøretøyhobbyen. Dagens omsetningskrav sier at 19 prosent av totalt omsatt drivstoff til veitrafikken skal være biodrivstoff. Dette gjør at omsettere av drivstoff ikke utelukkende kan selge etanolfri 98 oktan. Dette bekreftes av Samferdselsdepartementet i samråd med Klima- og miljødepartementet i sitt svar på spørsmål 46 fra FrPs fraksjon til revidert nasjonalbudsjett 2024: «Dagens regelverk åpner ikke for at omsettere av drivstoff utelukkende kan omsette bensin 98 oktan. Produktforskriften § 3-3 må endres for at aktører kan få muligheten til å kun omsette fossilt drivstoff til veitrafikken.»

Så når det er slått fast, at produktforskriften må endres tar like godt FrP med Morten Stordalen og følger opp med følgende spørsmål til Klima- og miljødepartementet – som nå er riktige instans: Vil samferdselsministeren vurdere å endre regelverket for omsetningskrav for flytende drivstoff, slik at det blir lagt til rette for at spesialiserte aktører kan tilby 98 oktan bensin til biler, motorsykler, båter og annet verktøy som tar skade av innblandet biodrivstoff? Les spørsmålet og begrunnelsen her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=99323

For AMCAR er det viktig å være på når forordninger, lovverk og forskrifter rammer bilister og de med kjøretøy som hobby – urimelig eller utilsiktet. At vi ofte ser sammenhengene og farene for norsk kjøretøyhobby før mange andre, er jobben vår. Og nå bekreftes det av departementet – det er ikke slik de har svart oss i 6 år at markedet selv «fikser» det med etanolfri 98 oktan.

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) gjorde nylig noen prognoser og framskrivninger av bilparken og ser at andelen kjøretøy som kan bruke 95 oktan E10 reduseres kraftig mens antallet kjøretøy som trenger etanolfritt drivstoff holdes relativt stabilt. Betydningen av det er viktig å forstå. For et synkende antall kjøretøy som kan fylle E10 mens de resterende kjøretøy fyller 98 oktan vil til slutt fremtvinge en innblanding av bioetanol i 98 oktan uten at regelverket endres.

AMCAR har sett dette lenge og har siden 2018 ment at forskriften må fastsette et krav om sikringskvalitet gjennom plikt til å tilby 98 E0 på steder der det ikke finnes utsalgssted for sikringskvalitet innen 50 kilometer og at 98 oktan må tas ut av omsetningskravet. Dette stiller nå FRP seg bak.

Å få politikere og myndigheter til å forstå alvoret i omsetningskravet av bioetanol og sist nå forslaget til ELV-forordning fra EU blir en av AMCAR store oppgaver i fremtiden. Her kjemper vi ikke bare mot politikere og myndigheter, men også andre interesseorganisasjoner, som ønsker å etablere alternative sannheter om konsekvensene av eksisterende og foreslåtte regelverk.

Tagger

Takk for din påmelding. Lukk