Tilbake til artikler

23. mars 2021

AMCAR feirer 150

Bannermal2019_amcarFNBH.jpg

Nei, AMCAR er ikke 150 år, men AMCAR har nå hele 150 tilsluttede klubber! Det er en stor ny milepæl i organisasjonens mer enn 45 år lange historie.

Fra å opprinnelig være en interesseorganisasjon for eiere og interesserte av amerikanske biler, har AMCAR siden 2016 vært en åpen organisasjon for alle bilentusiaster under begrepet AMCAR - for norsk bilhobby.

De 150 tilsluttede klubbene reflekterer en stor bredde og et enormt mangfold, der det hegnes om ulike bilmerker fra forskjellige epoker og opprinnelsesland. Siste tilsluttede klubb er Norsk Morgan Klubb. I likhet med mange andre av våre tilsluttede klubber, er klubben tuftet på tradisjoner, aktiviteter og et godt og inkluderende miljø. De ulike bilklubbenes «daglige drift», engasjement, kompetanse og interesse for å verne om ulike bilmodeller, utgjør selve ryggraden i norsk bilhobby. AMCARs oppgave er ikke bare å tilrettelegge for god klubbdrift, men samtidig å lytte til klubbene og deres medlemmer, slik at vi i fellesskap kan både verne og utvikle norsk bilhobby til det beste for alle.

AMCAR, som er høringsinstans for Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Toll & avgifts direktoratet, er oppriktig stolte over at så mange klubber har gitt oss tillit til å tale deres sak når viktige beslutninger som berører norsk bilhobby skal tas. Med så mange klubber og entusiaster i ryggen, er vi i stand til å påvirke vår kjære hobby med mer tyngde og innflytelse enn noen gang tidligere. Fremtiden til norsk bilhobby er lysere når vi står sammen! 

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tagger