Tilbake til artikler

20. november 2020

AMCAR feirer 22.000 medlemmer – bli med oss for norsk bilhobby!

FotoFiatCadillac_.jpg

Denne uka passerte AMCAR nok en milepæl da vi passerte 22.000 direktemedlemmer!

Det store lyspunktet er at flere og flere nå skroter gammelt tankesett om å kun hegne om seg og sitt, og heller går sammen for å møte utfordringene vi står ovenfor. AMCAR som tradisjonelt har vært en interesseorganisasjon for amerikanske biler, har siden 2016 tatt mål av seg for å arbeide målrettet for fremme norsk bilhobby generelt. Organisasjonen har nå fått tilslutning fra klubber av mange ulike bilmerker og forskjellige opprinnelsesland, til sammen er nå 146 lokale, regionale og nasjonale bilklubber tilsluttet AMCAR. Dette er klubber som har sett de samme utfordringene som oss, og de er beredt til å gå dem i møte med et langt sterkere samhold, samarbeid og solidaritet med AMCAR.

AMCARs rolle er å være en overbyggende organisasjon som arbeider for våre medlemmer og de tilsluttede klubbenes interesser i saker som er relatert til samfunn, politikk og regelverk.

Bilhobbyen vil møte utfordringer som truer med å legge begrensinger på våre aktiviteter fra flere hold i årene som kommer. Forbud mot salg av ICE-biler, forbudssoner, selvkjøringsteknologi, tilgang på riktig drivstoff, retten til å skru selv og veiprising er bare noen av utfordringene vi står ovenfor. Dette er tunge ressurskrevende politiske spørsmål å engasjere seg i. AMCAR har allikevel bevist at vi med nokså begrensede ressurser kan levere betydelige gjennomslag på vegne av norsk bilhobby. For å opprettholde gode rammevilkår for bilhobbyen i årene som kommer er det avgjørende at alle som utøver bilhobby i Norge støtter opp om vårt arbeid.

Med et medlemskap i AMCAR støtter du vårt politiske arbeid og får i tillegg Norges beste medlemsfordeler for bilentusiaster. Ubegrenset veihjelp uten egenandel, markedsledende forsikringstilbud, unik entusiastbilfinansiering, teknisk og juridisk bistand er bare noen av fordelene som gjør at de fleste sparer inn kontingenten flere ganger per år.

AMCAR jobber for norsk bilhobby – støtt vårt arbeid, BLI MEDLEM!

Takk for din påmelding. Lukk