Tilbake til artikler

25. august 2023

AMCAR går imot økt andel biodrivstoff i høringssvar til Miljødirektoratet

0319Tbird.jpg

I lys av Miljødirektoratets nylige høring om endringer i produktforskriftens kapittel 3 om bestemmelser om omsetningskrav for biodrivstoff til vei, har AMCAR levert et grundig høringssvar. Overraskende nok er AMCAR eneste bilorganisasjon som har svart på høringen. Honnør til NMCU som også «fulgte med i timen» og leverte høringssvar som støtter AMCARs syn.

Høringsnotatet fra Miljødirektoratet, datert 23. juni, foreslår flere endringer som inkluderer:

  • Økning av omsetningskravet for veitrafikk fra 17% til 19%.
  • Heving av delkravet for avansert biodrivstoff fra 12,5% til 14,5%.
  • Innføring av et delkrav for avansert biodrivstoff fra A-råstoff på enten 1,2% eller 3,5%.
  • Fjerning av delkravet for biodrivstoff i bensin.
  • Disse endringene er tenkt å tre i kraft 1. januar 2024.

Mens AMCAR verdsetter initiativer som fremmer lavere klimautslipp, har vi også uttrykt bekymring for potensielle negative bivirkninger. AMCAR har påpekt at økt bruk av biodrivstoff kan skade kjøretøy, noe som igjen kan ha negativ innvirkning på sirkulærøkonomi, holdbarhet og resirkulering. Denne skaden kan i sin tur slå ut i en negativ klimaeffekt.

AMCAR har identifisert en trend der kjøretøy skades av biodrivstoffblandinger, spesielt de som inneholder etanol. Disse problemene er særlig fremtredende blant eldre biler, motorredskaper og båter. For å forhindre skade, anbefaler flere organisasjoner, inkludert AMCAR, å fylle tanken med 98 oktan bensin, men tilgjengeligheten til denne bensintypen har blitt utfordrende.

Som et svar på problemene presentert, støtter AMCAR forslaget om å oppheve delkravet for biodrivstoff i bensin og foreslår at 98 oktan E0-bensin holdes helt utenfor omsetningskravet. I tillegg til denne endringen anbefaler AMCAR også å innføre en "sikringskvalitet" - et krav til drivstoffbransjen om å sikre tilgjengeligheten av drivstoff uten bioetanol over hele landet.

AMCAR henviser også til vår rapport om etanolholdig bensin, som understreker utfordringene og risikoene ved bruk av slike blandinger.

AMCARs uttalelse kan oppsummeres som følger:

  •  AMCAR støtter at delkravet til biodrivstoff i bensin oppheves
  •  AMCAR foreslår at 98 oktan E0 unntas fra omsetningskravet
  •  AMCAR foreslår at forskriften fastsetter et krav om sikringskvalitet gjennom plikt til å tilby 98 E0 på steder der det ikke finnes utsalgssted for sikringskvalitet innen 50 kilometer.
  • AMCAR mener omsetningskravet ikke bør økes fra 17 til 19 pst., men i første omgang begrenses til avansert biodrivstoff basert på A og B-råstoff og settes lik dagens delkrav på 12,5 pst.
  • Delkrav til andel bærekraftig A-råstoff i omsetningskravet kan innføres gradvis dersom det er forsvarlig ut fra tilgjengelighet og pris til forbruker. Dette kombineres med at det totale omsetningskravet trappes ned til et nivå der det kun omfatter dokumentert, trygt og bærekraftig biodrivstoff.

Les hele AMCARs høringssvar her

Tagger

Takk for din påmelding. Lukk