Tilbake til artikler

31. mai 2024

AMCAR i innspillsmøte om grønn mobilitetsplan hos byrådet i Oslo

sak1.jpg

Oslo Kommune skal starte arbeidet med ny grønn mobilitetsplan. AMCAR var i dag invitert til innspillsmøte av Byråd for Miljø og Samferdsel Marit Kristine Vea hvor vi ble bedt om å særlige peke på dilemmaer og utfordringer som det er viktig å ta hensyn til. Nedenfor kan du lese innlegget Henning Kjensli fra AMCAR ga til byrådet i sin helhet.

Først og fremst ønsker vi å påpeke at premissene for denne planen, slik de er presentert, kan medføre betydelige utfordringer for byens innbyggere og besøkende. AMCAR erkjenner behovet for utslippsreduksjoner og støtter målet om en mer bærekraftig og grønn fremtid. Imidlertid er det nødvendig å anerkjenne at en betydelig del av befolkningen fortsatt vil være avhengige av bilbasert mobilitet. Derfor ber vi om at kommunen også fokuserer på å forbedre fremkommeligheten, og vurderer effektene av restriksjoner grundig. Målet om at klima- og miljøvennlige transportløsninger skal bli det naturlige førstevalget, er et verdig mål, men implementeringen må balanseres for å unngå å skape uholdbare situasjoner for de som er avhengige av biltransport. Vi må huske at en effektiv bylogistikk er avgjørende for å sikre både økonomisk aktivitet og livskvalitet i byen. Derfor er det viktig at tiltakene vi innfører ikke bare reduserer utslipp, men også opprettholder en god flyt av varer og tjenester.

Vi har allerede sett eksempler på hvordan tiltak kan skape kaos, som sperringen av kollektivfeltet for elbiler på innfartsårene til Oslo har resultert i. Dette har ført til kø-kaos og nesten en times forsinkelse fra Asker i rushtiden. Slike tiltak må vurderes nøye for å sikre at de faktisk bidrar til grønne mobilitetsløsninger, i stedet for å forverre trafikksituasjonen og øke miljøbelastningen. Vi må unngå løsninger som kun flytter problemene fra ett område til et annet, og i stedet fokusere på helhetlige og bærekraftige tilnærminger.

Et konkret eksempel på vellykket balanse finner vi på Bekkestua i Bærum, hvor Musikantbroen ble gjenåpnet for biltrafikk etter debatt og vurdering av lokale behov. Dette er et godt eksempel på hvordan fornuftige tilpasninger kan skape en bedre situasjon for alle parter, og noe vi mener Oslo kan lære av. Å inkludere ulike perspektiver og behov i planleggingen vil sikre at løsningene blir mer akseptable og effektive.

Videre ønsker vi å påpeke at parkering er en kritisk faktor for å sikre en smidig mobilitet i byen. Det må være mulig å parkere uten uforholdsmessige kostnader, og vi bør se på muligheten for å gjenåpne flere områder for parkering, inkludert MC-parkering, som allerede er et gledelig tiltak for motorsyklister i Oslo. Slike løsninger kan redusere plassbehovet og lette trafikken, samtidig som de tilbyr et grønnere alternativ til tradisjonelle biler. Vi mener at gode parkeringsløsninger er en viktig del av en helhetlig mobilitetsplan og vil bidra til å gjøre byen mer tilgjengelig for alle.

AMCAR ønsker å fremheve viktigheten av å ha en balansert tilnærming som også tar hensyn til kjøretøyentusiaster og kjøretøy som benyttet i fritidsøyemed. Disse gruppene representerer en viktig del av det frivillige Norge, kulturarven og bidrar til mangfoldet i byens mobilitetsløsninger. Det er viktig å sikre at disse kjøretøyene fortsatt kan brukes og vises frem, uten å bli gissel for strenge restriksjoner. Vi mener at en grønn mobilitetsplan må inneholde tiltak som også ivaretar interessene til de som bruker kjøretøy som en del av deres forening og fritidsaktivitet. Det er derfor avgjørende å inkludere fritaksordninger for motorhistoriske kjøretøy i mobilitetsplanen. Storbyer som Paris, Stuttgart og Berlin har allerede etablert slike ordninger, og Oslo bør følge etter. Disse kjøretøyene er ofte en del av vår kulturarv og kjøres sjeldent, og derfor har de minimal miljøpåvirkning. Å nedfelle slike fritaksordninger vil sikre at motorhistoriske kjøretøy kan fortsette å være en del av bybildet uten å motstride miljømålene.

Vi takker for oppmerksomheten og ser frem til videre dialog med Oslo kommune om den grønne mobilitetsplanen. Vi håper våre innspill kan bidra til en balansert tilnærming som både fremmer miljøvennlig transport og ivaretar interessene til kjøretøyentusiaster og andre brukere. Slik at vi får en mobilitet for alle – ikke bare for de få.

 

Takk for din påmelding. Lukk