Tilbake til artikler

13. juni 2024

AMCAR i to-dagers arbeidsmøte med Statens vegvesen/SFOOR.

amcar+for+norsk+kjoretoyhobby.jpg

AMCARs tekniske avdeling var nylig, 4. juni og 5. juni, i todagers arbeidsmøte med SFOOR og fagseksjon. Agenda for arbeidsmøte var gjennomgang av SFOORs forslag til nye retningslinjer som omhandler ombygging av bil 30 år og eldre.

De nye retningslinjene er en videreføring, forbedring og utvidelse av de retningslinjene vi fikk i 2019. Nytt i forbindelse med revisjon er at det nå utarbeides separate retningslinjer for bil som er 30 år eller eldre, bil som er nyere enn 30 år, ombygging av bil som importeres fra tredjeland, samt motorsykkel. Retningslinjene vil tre i kraft etappevis, der det er en målsetning om ikrafttreden for 30-års retningslinjene i løpet av høsten 2024. Og for de to sistnevnte, ombygging av bil som importeres fra tredjeland og ombygging av motorsykkel, i løpet av 2025.

Oppdeling av retningslinjene gir også mulighet for at retningslinjene kan omfatte et bredere område av ombyggingsbeskrivelser og en mer detaljert beskrivelse av disse.

AMCAR kan på nåværende tidspunkt ikke omtale de enkelte punktene, men vi kan si såpass at de nye retningslinjene, for ombygging bil som er 30 år eller eldre, vil representere positive endringer og utvidelser sammenlignet med de retningslinjene som er gjeldende i dag.

Videre ser at de nye retningslinjene vil medføre enda bedre betingelser for de som har eldre biler som hobby og lidenskap. Retningslinjene beskriver også de nye føringene vedr. lemping i avgasskrav for biler som er av alder 01.01.1989 eller nyere, men eldre enn 30 år.

AMCAR ønsker også å benytte anledningen til å berømmes Statens vegvesen, og SFOOR spesielt, for den jobben som nå legges ned ifm. de nye retningslinjene. De nye retningslinjene inneholder flere utvidelser og forbedringer etter initiativ fra SFOOR.

Etter arbeidsmøte sitter vi også med følelsen av at det ut over det ovennevnte, innen forholdsvis kort tid, kan komme ytterligere endringer som kommer kjøretøyhobbyen til gode. Den som venter på noe godt – venter ikke for gjeves. AMCAR følger tett på der det utgjør en forskjell, og står på videre for norske kjøretøyentusiaster.

Takk for din påmelding. Lukk