Tilbake til artikler

29. november 2022

AMCAR klager regjeringens nye bilavgift til ESA

TESLAFORD+copy.jpg

AMCAR klaget mandag 28. november til ESA (EFTAs overvåkningsorgan) på regjeringens forslag til ny kjøpsavgift for biler.

Bakgrunnen for klagen er at AMCAR ønsker å få prøvet om regjeringens forslag til ny engangsavgift for biler i statsbudsjettet for 2023 er tillatt, når man ilegger personbiler med lik vekt forskjellig vektavgift.

ESA kontrollerer at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein gjennomfører og følger reglene i EØS-avtalen, som gir disse landene tilgang til Europas indre marked. ESA er uavhengig av EFTA-landene og ivaretar privatpersoner og bedrifters rettigheter etter EØS-avtalen.

AMCAR er i prinsippet ingen tilhenger av vektavgift som et element i engangsavgiften for kjøretøy. Vi mener, og har alltid ment, at dette er en avgift som påvirker folks mulighet til å kunne velge mer trafikksikre biler. Med innføring av vektavgift på elbiler, som foreslått for 2023, er i praksis vektavgiften også en innføring av avgift på rekkevidde. Tydeligvis synes regjeringen det er greit å innskrenke folks bevegelsesfrihet på denne måten. Sterke krefter jobber jo også for overvåkning i bilene i form av veiprising og geo-fencing, men AMCAR er altså uenig. Vi synes det er trist at man fører en politikk der overgangen til elektriske kjøretøy skal gå på bekostning av rekkevidde og sikkerhet.

I AMCARs forslag til nye bilavgifter har vi foreslått en stykkavgift per kjøretøy som differensierer mellom bensin/diesel og elektrisk, en flat CO2-avgift for bensin- og dieselbiler og gradvis innføring av mva. på elbiler fra 2026-2029, med full mva. på elbiler fra 2030.

  • Forslaget fra regjeringen er at de som kjøper nye elbiler fra 2023 må betale avgift etter vekten på bilen, såkalt engangsavgift. Bensin- og dieselbiler ilegges også denne vektavgiften i tillegg til den progressive vektavgiften de har fra før.
  • 80 pst. av nye biler som selges er elbiler, så det er ikke ulogisk at også elbiler må betale noe avgift – hvis man skal opprettholde et visst nivå på engangsavgiften.
  • Det som ikke er logisk med engangsavgiften slik den nå er foreslått lagt om, er at bensin og dieselbiler må betale mye mer per kilo i vekt enn elbilen – og blir ilagt to vektavgifter.
  • En elbil som veier 2000 kilo vil få en engangsavgift på 18.750 kroner, mens en bensin- eller dieselbil som veier det samme får hele 195.425 i vektavgift. Forstå forskjellsbehandlingen den som kan.
  • Amcar mener det må være likebehandling. Vektavgiften bør være lik for alle biler. Av to onder (vi er altså i prinsipp mot vektavgift) mener vi en flat vektavgift på 12,50 kroner per kilo (som foreslått for elbil) kan være avgiftsgrunnlaget for alle.
  • Klima- og miljø er ikke noe argument for diskrimineringen. Av den enkle grunn at ingen biler forurenser når de ikke benyttes. I så måte prises utslipp for andre biler enn elbiler både gjennom CO2-avgiften i engangsavgiften og CO2-avgiften man betaler når man fyller drivstoff.
  • Når man legger om engangsavgiften til å omfatte 80 pst. av bilparken, og samtidig diskriminerer noen biltyper, burde det vært sjekket av med EØS-avtalens tilsynsorgan ESA, som passer på at konkurransen er lik og rettferdig.
  • Dette har regjeringen ikke gjort. Derfor klager AMCAR nå til ESA og ber dem stoppe forslaget for å sikre likebehandling.
  • Vi mener personbiler som veier like mye bør betale samme avgift for vekten.

Den nye engangsavgiften er budsjettert til 2,4 mrd. kroner. Dersom regjeringen innfører avgiften slik den er foreslått, og ESA kommer til at avgiften er et brudd på EØS-avtalen, risikerer staten krav om tilbakebetaling av avgift.

Se «norsk versjon» av klagen her.

AMCAR har sendt kopi av klagen til Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet samt Finanskomiteen på Stortinget.

Takk for din påmelding. Lukk