Tilbake til artikler

08. mai 2024

AMCAR med innspill til NTP

1000016345.jpg

I forbindelse med at ny NTP skal behandles på Stortinget og vedtas i juni, inviterte Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) og Bilimportørenes Landsforening (BIL) til frokostmøte, hvor samferdselsminister Jon-Ivar Nygård presenterte planen.

På vegne av norsk kjøretøyhobby deltok AMCAR på frokostmøte for å høre statsrådens tanker rundt planene, og andres refleksjoner, selvsagt. Det ble også tid til noen uoffisielle samtaler for å diskutere veien videre for norsk kjøretøyhobby, både med politikere, politiske rådgivere samt andre fra bilbransjen.

Nasjonal transportplan (NTP) er en plan som gjelder i ti år for transport og samferdselsprosjekter i Norge. Fra 2018 er planperioden utvidet til tolv år. Planen revideres hvert fjerde år og oversendes som en melding til Stortinget. 2009–2021 ble planen framlagt samme år som det var stortingsvalg. Den planen som skal behandles nå gjelder for 2025-2036.

NTP ble lagt frem i mars 2024 og regjeringen ba om innspill. AMCAR levert sine innspill til planen der vi vektla følgende saker vi mener stortinget må ha særlig fokus på i neste NTP-periode.

- At kjøretøyhobby ikke er omtalt i NTP

- Omsetningskrav for biodrivstoff og tilgang på riktig drivstoff

- Beredskap og sikringskvalitet

- Heller bedre veier enn nullvekstmål

- Verdien av veibruk

- Ny teknologi - retten til å føre eget kjøretøy

Vi er i en ny tid. For oss som har kjøretøyhobby vil lovverk og kjøretøysammensetningen forandre seg dramatisk i løpet av den fremlagte NTP-perioden. Derfor er det viktig at AMCAR er «på ballen» og fronter om de faktiske forhold rundt kjøretøyhobbyen og hvordan den vil utvikle seg i årene som kommer. Og, Ikke minst, hvorfor kjøretøyhobbyen derfor må være en del av NTP. Du kan lese AMCARs innspill i sin helhet her.

AMCAR – for norsk kjøretøyhobby.

Tagger

Takk for din påmelding. Lukk