Tilbake til artikler

22. september 2022

AMCAR ønsker Valdres Gatebil velkommen som tilsluttet klubb

valdres+gatebil+banner.jpg

Valdres Gatebil ble stiftet i 2010, og er en frivillig drevet non-profitt organisasjon som jobber for motorinteresserte i Valdres og omegn, uavhengig av alder på fører eller merketilknytning. Her er alle velkommen!

Klubbens hovedaktivitet er Garasjin - mekkeklubb for ungdom, i tillegg til dette kan klubben skilte med alt i fra isbanekjøring til cruisinger, treff, og eget Motorshow i Valdres.

Etter å ha leid 200m2 av et lagerlokale ett år fikk klubben tilbud om å kjøpe hele bygget på 1000m2. Etter en Spleis som tok av samlet de inn 750 000 fra lokale firmaer og private, noe som holdt til egenkapitalen. Resten av lånet finansieres gjennom utleie. Derfra startet en storstilt oppgradering av hele bygget inn og utvending, og ingenting står i dag urørt. Nytt varmeanlegg med 4 energibrønner, helt nytt elektrisk anlegg, malt alle flater fra topp til bunn, og det er bygd på kontor, kjøkken og toalettfasiliteter. Alt er finansiert gjennom sponsorer, dugnad og støtteordninger. Her har de mekkeklubb for ungdom 2 kvelder i uken, i tillegg til at de leier ut en kveld i uken til tiltaket "Drive". Klubben er gratis for ungdommer å benytte seg av, uavhengig av om de er medlem eller ei. Voksne har mulighet til å leie løftebukker og verktøy for en rimelig sum. Klubben har og ett nært samarbeid med Politiet, som gjerne svinger innom på klubb for å ta en kaffe og skravle.
Klubben hadde under pandemien ansvar for 17. mai kortesje i kommunen. I tillegg til dette er klubben hovedattraksjonen i kommunens byfest og ble i høst tildelt kommunens Kulturpris for tiltaket "Garasjin". 

For ytterligere informasjon ta kontakt med William Scott, som er styreleder Valdres Gatebil og Valdres Gatebil Eiendom – William nås på mob.: 454 55 444, e-post: William@ValdresGatebil.no Alternativt kan klubben besøkes på Oslo Motorshow, hvor de har stand i hall C.

Tagger

Takk for din påmelding. Lukk