Tilbake til artikler

05. juni 2024

AMCAR på kongress om bensinbilens fremtid og behovet for E0

juni24.jpg

Lørdag 1. juni var AMCAR med Teknisk sjef Thomas Kristiansen i Bergen for å holde foredrag på SPTs Skandinaviske års-kongress. Scandinavian Petroleum Technic Association, (SPT) er en nordisk handelssammenslutning av selskaper som jobber med konstruksjon, installasjon, service og vedlikehold av bensinstasjoner.

Også bedrifter utenfor kjøretøyhobbyen begynner å få øynene opp for den jobben AMCAR gjør, og den kunnskapen AMCAR er i besittelse av. SPT anerkjenner at de som bransjeorganisasjon for fremtiden vil kunne stå ovenfor de samme utfordringene som kjøretøyhobbyen og det AMCAR jobber for å få politikere til å forstå - «pumpedød og drivstoffkvalitet». Det var også bakgrunnen for at AMCAR fikk invitasjon som eneste eksterne foredragsholder på SPTs års-kongress.

AMCAR har ifm. etanol-saken sett en dramatisk utvikling i salgsvolum for drivstoff og fordelingen innenfor de forskjellige bensinkvalitetene og diesel, samt nedleggelser av bensinpumper. Dette igjen skyldes politisk vedtatte målsetninger og den store endringen vi har opplevd innen fordelingen mellom de forskjellige drivlinjene – særlig når det gjelder nybilsalg i Norge.

AMCAR sitter på eget tallmateriale og sammen med tallmateriale fra OFV gir det oss som organisasjon mulighet for en bestands framskriving av bensinbilen. På den måten kan vi estimere utviklingen innenfor personbilparken framover i tid. Dette vil ha en direkte innvirkning på fremtidige salgsvolumer for bensin og diesel. Hvilket igjen trolig vil påvirke bensinstasjonene som vi kjenner de i dag, også når det gjelder antall og tilgjengelighet. Vi snakker om at etterspørselen etter flytende drivstoff vil synke drastisk. Noe som fører til at det vil bli færre og færre fyllepunkter. Mange kjøretøyentusiaster som skal fylle flytende drivstoff må i fremtiden finne seg i å kjøre langt bare for å finne drivstoff. Legger vi til at samtidig som «pumpedøden» inntreffer er det antall solgte liter 95 okt bensin som går ned. Det igjen øker kravet til innblanding av bioetanol, også i 98 oktan, med mindre politikerne hører på AMCAR sine forslag om å frita 98 E0 fra innblandingskravet og fastsette en lov om dekningskapasitet på flytende drivstoff.

Forsamlingen fra SPT besto av representanter fra både Norge, Sverige og Danmark der de fikk en times gjennomgang av AMCARs tallmateriale, historisk, dagens og fremtidig, når det gjelder utviklingen i bilpark og salgsvolumer for drivstoff. Tematikken var utvikling innenfor bilparken, verdikjeden og bærekraft, ressursbruk, livsløpsperspektiv og AMCARs betraktninger rundt disse temaene.

Takk for din påmelding. Lukk