Tilbake til artikler

19. mars 2020

AMCAR tilbyr utsatt kontingent og oppretter «krisefond» på 1,5 mill. for klubbene

AmcarFNBHbanner.jpg

Både medlemmer og klubber tilsluttet AMCAR er hardt rammet av dagens ekstraordinære situasjon. AMCAR ønsker å bidra og kommer med tiltak for norsk bilhobby.

AMCAR ønsker avhjelpe medlemmer som har havnet i en utfordrende økonomisk situasjon. Et medlemskap i AMCAR gir store besparelser, spesielt gjennom vår forsikringsavtale med If. Enn videre gir et medlemskap besparelser på ting til hverdagsbilen og hobbybilen hos våre samarbeidende firma. Å frata medlemmer muligheten til å redusere utgifter i en vanskelig periode, ønsker vi ikke. Medlemmer med økonomiske utfordringer skal få beholde medlemskapet og fordelene som en hjelp til selvhjelp. De som ønsker en utsettelse på innbetaling av kontingent kan ta kontakt med oss på mail: carclub@amcar.no. Tilbudet om utsatt kontingentinnbetaling vil være tidsbegrenset ut fra begrunnet behov.

Vi ser videre at frivilligheten, kultur og idrett, allerede har fått store økonomiske utfordringer. Av den grunn forventer vi at enkelte bilklubber også kommer til å få det tøffere i år fordi arrangementet eller aktiviteter de tjener penger på for å drifte klubben må utgå. Vi stoler ikke på at midlene som staten stiller tilgjengelig for «frivilligheten» og «kulturen» vil tilfalle oss kulturbærende frivillige bilentusiaster. AMCAR kommer til å jobbe for det, men vi har berettiget tvil for å tro at norsk bilhobby ikke står fremst i køen. AMCAR har derfor valgt å opprette et eget «krisefond». Styret i AMCAR har besluttet at det skal settes av 1,5 millioner kroner i et «krisefond» for å avhjelpe de av våre klubber som havner i et driftsmessig uføre på bakgrunn i myndighetenes lovpålegg og helsemyndighetens tilrådinger. Søknadskriterier er under utarbeidelse og vil bli sendt ut til våre klubber om litt.