Tilbake til artikler

31. mars 2021

Bilistene skjermes litt, men fortsatt grunn til bekymring

aktueltsak310321-size.jpg

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget behandlet i forrige uke regjeringens forslag til klimaplan, og innstillingen er nå avgitt. Det er flertall for å øke CO2-avgiften til 2000 kroner per tonn, men bilistene skal skjermes for økte avgifter ved pumpen. Varsellampene bør fortsatt være på hos bilfolket mener AMCAR.

Meldingen er full av mindretallsforslag som er dårlige for bilistene og som kan bli en realitet i årene fremover, som f.eks. forbud mot salg av bensin- og dieselbiler og innføring av forbudssoner.

Behandlingen av klimaplanen har vist at det er stort engasjement for bil der ute, både fordi folk trenger bilen i hverdagen og fordi folk setter pris på friheten og valgmulighetene bilen gir dem. I tillegg er den en utrolig kjær hobby- og fritidsaktivitet for mange. Det bekymrer dog AMCAR at kun to partier har en tydelig politikk overfor bilister. FrP sloss for bilistene mens MDG vil fjerne bilistene. Ingen av de andre politiske partiene har klart å ta et ordentlig standpunkt. Det viser blant annet Stortingets behandling av regjeringens klimaplan.

Høyre har diltet etter MDG i de store byene og leder en regjering som i sin klimaplan åpnet for forbudssoner mot bensin- og dieselbiler. Arbeiderpartiet ser ut for å være redd for konkurranse fra både Senterpartiet, SV og MDG og er både bilistvennlige og bilistfiendtlige samtidig. Senterpartiet seiler opp som et parti for bilister, men har i Oslo stemt for forbudssoner og hadde som forslag til program null salg av fossilbiler fra 2025. Det siste har de fjernet. Det er bra, for både i foreslåtte programmer og i media fremkommer det at mange av partiene tydelig er splittet internt. Ingen av de partiene som er mot bilisten vil få folket med seg. Såpass har de skjønt. AMCAR mener det er på tide at partiene forklarer for bilistene hvor de står i forhold til forbudssoner, salgsforbud og økte bruks- og kjøpsavgifter før valget til høsten.

Det vi merker oss er at regjeringens foreslåtte økning ville gitt økte avgifter på bensin og diesel på hhv. 4,10 kroner og 4,70 kroner per liter. Regjeringspartiene sier i innstillingen at pengene skal tilbake i økonomien. Andre skatter og avgifter skal senkes, primært for de gruppene som blir påvirket av avgiften. Amcar var i sitt høringsinnspill opptatt av å skjerme bilistene, og vi er fornøyde med at regjeringspartiene modererte seg i Stortingsbehandlingen. Det skal vi passe på at de følger opp.

For bilistene bidrar allerede betydelig til reduserte klimagassutslipp gjennom å kjøpe elbiler, plug-in hybrider og nyere bensin- og dieselbiler med miljøvennlig teknologi. Bilistenes reelle CO2-avgift er dessuten minst 13.000 kroner per tonn utslipp, ifølge TØI. Og i en kronikk i Dagens Næringsliv 29. mars i år viser en forsker fra SSB til følgende: «med dagens nivå på bompenger bør veibruksavgiften på bensin og diesel reduseres fra om lag fem kroner pr liter til om lag to kroner pr. liter.» Kronikken viser videre til en studie på hvordan engangsavgiften, veibruk- og CO2-avgiftene kan innrettes for å få en mer rettferdig og bedre fungerende politikk på området. Eller sagt på en annen måte, en studie på hvordan avgifter på drivstoff og kjøretøy bør kombineres for å dempe veibruksrelaterte kostnader når et CO2-utslippsmål samtidig skal innfris. Mange av prinsippene i rapporten det henvises til (SSB’s Discusssion Papers 949) deles av AMCAR og var allerede spilt inn av oss i 2013 ifm. innspill til fremtidens bilavgifter.

Det er helt urimelig om bensin- og dieselbilistene fremover får avgiftsøkninger med det vi nå vet. Bilisten betaler allerede sju ganger høyere CO2-avgift enn alle andre i samfunnet, og norske bilister er best i verden på biler med lave klimagassutslipp.

AMCAR har igjennom mange år vist seg å ha mye riktig i våre analyser om samfunn, politikk og avgifter når det kommer til bil og bilisme i Norge. Vi var de som advarte mot den sterke dreiningen i avgiftssystemet i favør dieselbiler i 2008 (til alles døve ører), hvilket ble reversert i 2012. Vi kjempet i årevis for å få fjernet effektavgiften for å få bedre effekt av CO2-avgiften - noe som nå hylles som ett av de beste tiltakene for å få folk til å velge sikrere og mer klimavennlige biler. Samfunnets søken etter hva som vil virke best mener vi må ha både folket og den teknologiske utviklingen med på laget. Derfor gjennomførte nylig Norstat en undersøkelse for AMCAR som viser at to av tre nordmenn er imot såkalte nullutslippssoner for bensin- og dieselbiler. Bare 15 % støtter forbud mot salg av bensin- og dieselbiler fra 2025. Det bør partiene som fortsatt vingler ta hensyn til når de velger side.

Norske politikere har tradisjonelt sett på bilistene som en honningkrukke for å finansiere valgløfter fra. Vi vil derfor følge nøye med i tiden fremover og minne politikerne på at deres oppgave er å sørge for jobbmuligheter og mobilitet, samtidig som vi har råd og motiveres til å ta det nye i bruk. Politikernes oppgave er ikke å gjøre hverdagen vanskeligere for folk.

AMCAR er sikker på at nordmenn kommer til å fortsette å engasjere seg og si ifra når politikere foreslår symbolpolitikk som tvang og forbud mot bilisten. AMCAR vil fortsette å kjempe knallhardt for et velfungerende samfunn, der bilen, valgfriheten og mobilitet for alle blir ivaretatt. God påske – stell godt med bilen – kjør forsiktig!

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse