Tilbake til artikler

17. august 2020

Cars & Coffee Norge Rundt avlyses

lokalklubber.jpg

Etter en uke på veien med 2 gjennomførte arrangement velger AMCAR og LMK å avlyse resten av den planlagte Cars- and Coffee turneen i august og september. 

Begrunnelsen er at Covid -19 situasjonen er blitt for uoversiktlig og uforutsigbar. I de siste ukene før turnestart fikk vi en smitteoppblomstring i Norge. Organisasjonene valgte å avlyse C&C i kommuner der smittesituasjonen var «rød» etter FHI sine opplysninger. Organisasjonene hadde i tillegg tett dialog mot smittevernkontorene i de enkelte kommunene hvor vi skulle ha arrangement.

Slik situasjonen nå har utviklet seg ønsker hverken AMCAR eller LMK å utsette sine folk eller medlemmer for større smitterisiko enn nødvendig. Å møte likesinnende bilentusiaster og medlemmer er alltid like trivelig, men slik situasjonen er nå er det bedre å gå glipp av ett Cars and Coffee enn at man potensielt bidrar til økt smitte og setter andre folks liv og helse i fare.

Selve konseptet og turneen har fungert fint, de plassene vi fikk til å arrangere. Begge organisasjonene lover å komme sterkere tilbake med besøk ut til miljøene, når situasjonen i landet tilsier det.

Tagger

Nyheter
Takk for din påmelding. Lukk