Tilbake til artikler

29. november 2019

Die Hard Selvskruer – retten til å reparere egen bil under angrep!

Ove.jpg

I går, mens jeg var i garasjen og skrudde på en av mine biler, fikk jeg et tips om at jeg må gå inn å sjekke hva Norges Bilbransjeforbund (NBF) mener om Statens vegvesens tilnærming til den nye verkstedloven – at det fortsatt skal være lov å skru på sin egen bil. Det er ikke NBF enige i, og i et blogginnlegg på NBFs sider raser administrerende direktør i interesseorganisasjonen for bilverkstedene over noe de mener er Statens vegvesens mangel på trafikksikkerhetsambisjoner. De mener at det å la folk få skru på sine egne biler vil kunne gi flere hardt skadde og drepte i trafikken. NBF mener at hvem som helst ikke skal kunne «tukle» med bilen bare man selv mener man er «kompetent». Det kan utsette både en selv og andre trafikanter for fare.

Har NBF ikke fått med seg at det er lov å bygge seg sitt eget fly i Norge? Har de ikke fått med seg at det er lov å bygge sin egen bil i Norge? Har de ikke fått med seg at det er ikke «hvem-som-helst» som skrur på bilene sine? Og til sist, har de ikke fått med seg at når man kommer til entusiastkjøretøy har vi nesten ikke verksteder som kan å skru på disse, og at yrkesfaglig opplæring i faget heller ikke har utdanningsløp som dekker dette behovet!??

Så da sitter jeg her, omgitt av kamerater og bilentusiaster som er ingeniører, statsvitere, elektrikere, journalister og historikere, etter en hyggelig seanse i garasjen. Vi tror nesten ikke det vi leser. Har han bare en dårlig dag etter rakfisklaget sammen med venner fra Bilimportørene, NAF og Elbilforeningen? Eller har det begynt å sige inn over ledelsen i NBF at overgangen til elbiler kommer til å ramme medlemsbedriftene? Hvis det siste er tilfelle, burde NBF ha inntatt en mer proaktiv rolle med forslag til hvordan overgangen og korreksjonene skal skje i kontrollerte former, i stedet for å bruke energien sin på å ødelegge for rekrutteringen til bilfaget.

NBF hevder at dagens biler blir mer og mer komplekse. AMCAR er fundamentalt uenig – de inneholder mye mer trådløs teknologi, mange flere funksjoner som er koblet opp mot hverandre, men komplekse – nei. Moderne biler er ikke laget for å vedlikeholdes, slik som gamle biler. I en bilentusiasts verden gjør det alt mye enklere. Det blir mer og mer komponenter som bare byttes ut, og mindre service/overhaling. Så her er vi av en annen oppfatning enn NBF. Det at bilene har blitt smartere betyr ikke at det har blitt vanskeligere å dra ut en kontakt og skifte oksygensensor, eller bytte til nytt eksosanlegg. For mange er det like vanskelig som å bygge Lego. At slikt arbeid setter trafikksikkerheten i fare er i beste fall sterkt overdrevet.

Til å komme fra en stolt by som engasjerte seg for rettigheter, der bypøbelen sprengte Oktober bokhandel, så trodde jeg virkelig ikke at lederen for Norges Bilbransje Forbund skulle kreve demokratisk sentralisme for sine medlemmer og kalle de som ikke er enige for å ha dårlige holdninger.

Her sitter vi da, vennegjengen, gjengen som lager våre egne biler. Vi reparerer våre egne biler og vi lager deler som de som lager deler til biler ikke klarer å lage. I tillegg reparerer vi våre nye biler, for flere av oss har hatt så dårlige erfaringer med NBF’s medlemsverksteder at vi stoler ikke lenger på at de kan gjøre en god nok jobb. Det betyr ikke at vi mener at alle verksteder bør få forbud mot å skru på biler – slik som NBF mener at vi som skrur på egne biler ikke bør få lov til det.

Og her er den vesensforskjell som det skuffer oss at NBF ikke forsvarer – retten til å skru på egen bil. Der jeg og AMCAR vil at folk skal ha råderett over sin egen bil, og valgfrihet til om de vil skru på den selv, eller la en av medlemmene til NBF gjøre det – så mener altså NBF at de som skrur på egne biler ikke er kompetente og at det går på liv og helse løs, i tillegg til at det bygger opp under svart arbeid.

Det siste skal jeg ikke si så mye om, annet enn å antyde at her tror jeg NBF selv har en jobb å gjøre, og at et forbud ikke kommer til å redusere omfanget av svart arbeid. De som driver svart, bryter loven allerede – skjønner? Det første, derimot – retten til å skru på egen bil, kommer jeg og AMCAR til å være en svoren forsvarer av. NBF burde ha stilt seg fremst for å forsvare interessen for bil og å reparere den. I stedet så ønsker de altså å bidra til at interessen for å reparere bilen selv skal bortfalle. Alt skal skje på et godkjent verksted. Der en ung person kunne ha fattet interesse for faget, må man nå først huke av for yrkesrettet utdanning og så bli ansatt på et godkjent verksted for å kunne skru på en bil? Men når vedkommende drar hjem er han eller hun derimot ikke kompetent til å skru på en bil? Hørt på makan! Det dras en sammenligning med at det i elektrikerverden ikke er tillatt å bytte en kontakt selv – og at det er lite husbranner kontra ulykker på veien. For en uhyre tendensiøs kobling av NBF! I rundt 30 % av bilulykker i Norge er teknisk feil på kjøretøy medvirkende ulykkesårsak. I det store flertallet av disse tilfellene dreier det seg ikke om feilmonterte bremser eller endeledd hos hobbymekanikere! Denne sammenligningen er rett og slett toppen av frekkhet! NBF bommer totalt når de i trafikksikkerhetens navn forsøker å frata nordmenn retten til å skru på egen bil!  «Godkjenningspliktig arbeid» innenfor elektrikerfaget må godkjennes av installatør med fagbrev og minst tre års erfaring. Slik skulle det selvfølgelig også vært innenfor bilfaget, mener NBF. Søkt sammenlikning? Det er lov å bytte kontakt selv, man kan bytte sikringer selv, man kan sågar kable selv og man kan reparere vaskemaskinen sin selv, og støvsugeren, ja sågar datamaskinen. I Norge har man lov å reparere alle husholdningsapparater selv, og man har lov å bygge sin egen bil. Og som jeg har vært inne på tidligere – mange som skrur selv er mer kompetente enn de som skrur på et godkjent verksted.

Men lederen i NBF stopper ikke der. Han mener det er et paradoks at de som er på et godkjent verksted må ta ansvar for å kontrollere det en person har ordnet selv. Så da er linken til «godkjenningspliktig arbeid» når det kom til elektrikerfaget glemt? Da stusser jeg. Hvis en mekaniker ikke er i stand til å bedømme om jeg har byttet bremseklossene eller reparert anti-skrens systemet – kan vi da kalle ham mer kompetent enn meg?

Jeg synes bilbransjen overdriver når de kritiserer Statens vegvesen i arbeidet med den nye Verkstedforskriften: «mangelen på trafikksikkerhetsambisjoner i reguleringene av verksteder og EU-kontroll vil gi flere hardt skadde og drepte i trafikken.» AMCAR synes Statens vegvesen svarer glimrende: «At Norges Bilbransjeforbund vil ha en regelendring som fratar folk muligheten til å gjøre enkle reparasjoner selv og tvinger de til et verksted, er ikke overraskende. Dette er næringspolitikk.» I samme artikkelen svarer Statens Vegvesen slik på hvordan den nye forskriften vil bli: «som før vil bileiere ha mulighet til å utføre arbeid på eget kjøretøy i den kommende verkstedsforskriften. Vi legger opp til det samme regelverket på dette området som gjelder i dag.»

Det er jeg, mine garasjekompiser og AMCAR veldig glade for, og det skulle bare mangle. Saken har vært oppe før, i 2011, i.f,m. med regelendringer i EU og retten til å reparere selv. Også da var bilbransjen og produsentene på lag og ønsket å få EU med på et regelverk som tvang bileiere inn på et verksted. Ja, bransjen ønsket sågar at man ikke skulle få benytte andre deler enn de som var originalt levert fra bilprodusenten. Heldigvis fikk de det ikke til den gang, og heldigvis får ikke bransjen det som de vil denne gangen heller.

Norges Bilbransjeforbund har en lei tendens til å gå i samme tog som trafikantorganisasjonen NAF, Bilimportørenes Landsforening og Elbilforeningen. Slike tog har gitt oss dieselgate og fullstendig avgiftsfritak for elbiler – for å nevne noe. De tenker helst ut en politikk for seg selv – og bryr seg lite om andre. Jeg tror ikke alle medlemmene i forbundet tenker som forbundet sentralt – det ville være trist. Det som er bra er at både Statens Vegvesen, Næringsdepartementet og Samferdselsdepartementet har evnen til å se dette i et større perspektiv. Og om noen skulle være i tvil – hvis de ikke gjør det så skal jeg, mine Die Hard selvskruere og AMCAR sørge for at de gjør det. I et samfunn som har fokus på forbruk og utslipp burde retten til å reparere selv være hellig.

 

AMCAR jobber for norsk bilhobby – støtt vårt arbeid, bli medlem!

 

Les NBF innlegg her: https://norgesbilbransjeforbund.blog/2019/11/28/vi-frykter-vegvesenets-handlingslammelse/?fbclid=IwAR2hn2ZM05vuf013rDM40mDLz-ctJHxiBru8Kl0KCxsaVcw8OMe-XZ9EfJo#comments

Les deler av innlegg og hva vegvesenet svarer her: https://samferdsel.toi.no/nyheter/krass-kritikk-mot-statens-vegvesen-i-strid-om-verksteder-article34387-2207.html

Tagger

Nyheter
Takk for din påmelding. Lukk