Tilbake til artikler

01. juli 2020

Etanol – hvorfor er det et problem?

etanoljuli.jpg

AMCAR har i over 8 år jobbet for å sikre norske bilentusiaster tilgang på etanolfri bensin. Vi får ofte spørsmål om hvorfor etanol i bensin utgjør et problem for eldre kjøretøy. Vi har derfor oppsummert hovedutfordringene i denne artikkelen.

Fem hovedutfordringer med etanol som kan skape problemer:

 1.) Det er etsende når det er i kontakt med visse materialer i lagrings- og leveringssystemer for drivstoff, sink- og aluminiumslegeringer brukt i forgassere, flottører, nål/sete, bensinpumper, filterhus etc.

 2.) Fordi det er en alkohol, tørker etanolen ut gummikomponenter som ikke er etanolbestandige i drivstoffsystemet. Dette fører ofte til sprekker og sprøhet i slanger, tetninger/o-ringer, membraner etc.

 3.) Etanol er hygroskopisk - det liker vann. Fuktighet kommer inn i drivstoffsystemet når det fylles opp. Etanolen i bensinen suger denne fuktigheten til seg som en svamp. Når vanner er kommet i bensinen danner det en kjemisk blanding som forårsaker korrosjon av innvendige deler i drivstoffsystemet.

 4.) Det fungerer som et løsemiddel i eldre motorer, og løser opp tank-sealere, coatinger og andre avleiringer i tanker og rør/slanger. Dette blir deretter ført til bensinpumpen, filter, forgasser eller injeksjonssystemet hvor de kan tette ventiler, forgassernåler og injektorer.

 5.) Bensin har et kokepunkt på 200 °C mens etanol koker ved 78 °C (ved trykk på 1 Standardatmosfære). I forgassermotorer med lavt bensintrykk danner derfor etanolholdig bensin blokkerende gassbobler lettere enn etanolfri bensin. Problemet refereres ofte til som «bensinkoking» eller «vapor lock» på engelsk, og fører til at motoren ikke får bensin. Dess høyere lufttemperatur og etanolinnhold i bensinen - dess større blir problemet. AMCAR har erfaring fra USA at kjøring med en del typer veteranbiler på E10 bensin (10 % etanolholdig bensin) ved temperaturer over 25 grader blir svært utfordrende, trafikkfarlig og til tider umulig.        

 I Norge er 95 oktan klassifisert som såkalt E5, det vil si at den inneholder 5 prosent etanol. Det har vært solgt E5 bensin i Norge siden 2010. I USA har E10 med 10 % etanolinnhold vært påbudt omsatt i de fleste stater siden 2007. Dette har skapt betydelige utfordringer for mange spesielt hos veteranbileiere og båtentusiaster. Siden etanolnivået i Norge bare er halvparten av hva det er i USA oppleves ikke de negative virkningene så sterkt. Symptomene kan være så subtile at man ikke legger merke til de ved vanlig bruk. Det er derimot ingen tvil om at selv ved 5 % etanolinnblanding vil det over tid oppstå problemer i et drivstoffsystem som ikke er beregnet for etanol. Det finnes flere additiver å få kjøpt som hevder å bekjempe etanolens skadevirkninger når de blir tilsatt etanolholdig bensin. AMCARs erfaring er at disse kan ha noe effekt i forhold til lagring/stabilitet på bensin over tid. De andre utfordringene som for eksempel uttørking, løsemiddelegenskaper, etsing og bensinkoking har additiver ingen merkbar effekt på.   

 Stortinget vedtok i 2018 å innføre E10 som ny standardbensin i Norge for å redusere CO2 utslipp. Innføringen er så langt forsinket men E10 er på vei. Med dette som bakteppe, mener AMCAR det er avgjørende at vi får en lovfestet tilgang på et etanolfritt alternativ E0 på det norske stasjonsnettet. Dette arbeidet pågår fra AMCARs side via våre politiske kanaler.

 Vi som bilentusiaster bør også bruke vår forbrukermakt ved å fylle 98 oktan E0 på våre kjøretøy. Derfor har AMCAR støttet utviklingen av Refuel appen som enkelt gir deg oversikt over hvilke stasjoner som har E0 nær der du befinner deg. Refuel appen er gratis å bruke og laste ned. Den er nå tilgjengelig på både iPhone- og Android- enheter. Den har innebygd muligheter til ruteplanlegging for de som skal ut på lengre turer, og brukere er således uavhengig av navigasjonssystemer i kjøretøy. Last ned på linkene under, eller finn den i Appstore / Google Play ved å søke etter "Refuel by Amcar".

 iOS: https://apps.apple.com/us/app/refuel-by-amcar/id1508171167?ls=1

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aladdinoil&app=Refuel%20by%20Amcar

Tagger

Nyheter
Takk for din påmelding. Lukk