Tilbake til artikler

12. november 2021

FrP med spørsmål til Samferdselsminister Nygård i etanolsaken

amcaraktueltpolitikk+copy.jpg

Stortingsrepresentant Morten Stordalen fra Fremskrittspartiet holder fokus og trykket oppe i saken om sikringskvalitet 98 oktan E0 for kjøretøyentusiastene.

Stordalen sendte på mandag spørmål;«Vil Klima & Miljøministeren legge til rette for at det fortsatt skal være sikringskvalitet på drivstoff og god tilgang på 98-oktan?» med begrunnelse i at det i Hurdalsplattformen står at regjeringen vil sikre interessene til veterankjøretøy ved utforming av kjøretøyteknisk regelverk og annen regulering av kjøretøyparken. Stordalens fikk følgende svar fra Samferdselsminister Nygård: 

«Innledningsvis vil jeg vise til tidligere spørsmål fra representanten om sikringskvalitet for bensin, senest 29. september 2020. Spørsmålet ble besvart av daværende samferdselsminister Hareide 7. oktober 2020, som viste til regjeringens forslag om å oppheve anmodningsvedtaket fra 2016 om å innføre E10 (en bensinkvalitet med opptil 10 % bioetanol) som bransjestandard for bensin.

Som representanten vil være kjent med ble det ikke innført særkrav om E10, og behovet for å gi regler om sikringskvalitet med lavere etanolinnhold for å ivareta hensynet til eldre kjøretøy/motorer synes dermed redusert.

Jeg er imidlertid også oppmerksom på at interesseorganisasjoner og entusiastmiljøer er bekymret for fremtidig leveringssikkerhet for 98 oktan E0, og jeg har merket meg innspillene jeg allerede har fått på dette.

Jeg vil ta initiativ til et møte med flere interesseorganisasjoner på nyåret, for innspill, dialog og drøfting av ulike saker som kan være aktuelle som oppfølging av veteranbilpunktet i regjeringsplattformen.»

AMCAR hadde et godt møte med Samferdselsministeren under Oslo Motorshow hvor Etanolsaken og sikringskvalitet var et sentralt tema. AMCAR ser frem til videre dialog med samferdselsministeren på nyåret og takker samtidig Morten Stordalen for oppfølging av Etanolsaken i Stortinget.

Takk for din påmelding. Lukk