Tilbake til artikler

13. mai 2020

Invitasjon til arrangementer og krav til organisering og smittevern.

AmcarFNBHbanner.jpg

I skrivende stund ber vi våre klubber og medlemmer å merke seg at åpne arrangement er totalforbudt.

Det vil si at man kan ikke sende ut åpne invitasjoner om å «samles de som vil, og vi passer på å holde avstand». AMCAR ser en del av disse «uorganiserte» og åpne invitasjonene, spesielt på facebook. Vi oppfordrer våre klubber og medlemmer til hverken å invitere eller delta på slike ansamlinger som bryter FHIs og regjeringens retningslinjer for arrangementer og samlinger. AMCAR er særdeles opptatt av at bilmiljøet ikke skal bli sett på som «lovløse smittecowboyer», og på den måten bidra til å rive ned resultatet av den felles dugnad nordmenn har lagt til grunn de siste månedene. Det er nok tragiske skjebner og utfordrende tider for mange norske bedrifter, arbeidsplasser, arbeidstagere og familier som har mistet noe eller noen. Bilmiljøet MÅ vise respekt for dette - vi har alle et ansvar for at vi ikke gjør situasjonen enda vanskeligere for oss selv og de rundt oss. Konsekvensene av at politi eller kommunehelsetjenesten må gripe inn ovenfor «åpent uorganisert arrangementer» er provoserende og ødeleggende for omdømmet til hele bilkulturen.

Så hva er lov i skrivende stund? Jo man kan privat samles inntil 20 stk eller på offentlig sted 50 stk – under den forutsetning at man er organiserte med ansvarlig arrangør som har navnet på de som deltar. Den ansvarlige arrangøren er også ansvarlig for at smittevernreglene overholdes, avstand mellom deltagere, sanitære forhold, toaletter, håndvaskmuligheter etc. Det hviler derfor et faktisk ansvar på den eller de som inviterer eller sprer slik invitasjon – det holder ikke å skrive i invitasjonen at «dette er ikke offisielt – vi bare møtes». En oppfordring til å møtes er en invitasjon. På den måten ansvarlig-gjøres de som inviterer.

Etter 15. juni kan man invitere inntil 200 mennesker på offentlig sted – men fremdeles skal man være organisert med vakter, holde avstand og vite hvem som er til stede, håndvask, toaletter etc. Oppdaterte reglene finner man på FHIs sider under «Arrangemener og samlinger».

Klubbene mottar jevnlig veiledninger og oppdateringer fra AMCAR iht. klubbdrift og hva som er mulig å arrangere, i så måte er det viktig at man som medlem eller deltager følger klubbens retningslinjer og smittevernsføringer for klubbmøter og planlagte aktiviteter.

Skulle det være spørsmål opp imot klubbdrift og arrangementer, eller krisefondet som AMCAR har opprettet i forbindelse med tapte arrangementsinntekter, ta kontakt med vår klubbkontakt Asbjørn Johansen på mobil 90110425 eller e-post: asbjorn@amcar.no

Tagger

Nyheter
Takk for din påmelding. Lukk