Tilbake til artikler

26. august 2021

Kåres 2006 Crown Victoria kunne ikke registreres som bruktbil tross 150.000 km på telleren

97993994_233893941175631_8541710411437703168_n.jpg

AMCAR-medlem Kåre Skeie tok kontakt med AMCAR da han fikk problemer i forbindelse med registrering av sin ny-importerte 2006 Ford Crown Victoria. Bilen hadde gått som uniformert politibil i Coconut Creek, Florida og hadde mer enn 150.000 km på telleren. Statens Vegvesen nektet Kåre å registrere bilen fordi det ikke kunne dokumenteres når bilen var førstegangsregistrert i USA.

For biler som importeres og registreres på Paragraf 10 A i Kjøretøyforskriften er det et krav at kjøretøyet har vært ordinært registrert i USA eller Canada i minimum 6 måneder før tidspunktet for eksport. Normalt kan man enkelt dokumentere dato for førstegangsregistrering i USA i gjennom Carfax. Av ukjent årsak, men trolig fordi bilen har vært et utrykningskjøretøy forelå det ingen registreringsdato for Kåres bil i Carfax. Den eneste datoen for registrering i Kåres dokumenter var på bilens title som indikerte at den var registrert i 2019 på firmaet som kjøpte bilen av politiet. Bilen ble eksportert mindre enn 6 måneder etter første dokumenterbare registreringsdato i 2019 og registrering i Norge ble derfor avslått fordi bilen ikke oppfylte kravene til Paragraf 10 A i Kjøretøyforskriften. Kåre forsøkte å ta kontakt med selger i USA for å fremskaffe dokumentasjon på at bilen hadde vært registrert i Florida siden 2006. Det var dessverre dårlig med hjelp å få og saken ble stående fastlåst. Kåre fikk ikke registrert sin Crown Victoria.

I et siste forsøk tok Kåre kontakt med AMCAR som umiddelbart engasjerte seg i saken. Vi rettet en skriftlig henvendelse med beskrivelse av situasjonen til FLHSMV (Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles) i Tallahassee, Florida og ba om kopi av registreringshistorikk på Kåres bil. I sedvanlig Amerikansk stil var den eneste måten å kontakte dem om kjøretøyhistorikk pr brevpost… Etter gjentatte purringer på telefon og brev fikk AMCAR etter nesten 6 måneder endelig svar fra FLHSMV. Svaret inneholdt kopi av den originale Title som dokumenterte at bilen var førsteregistrert 14. Mars 2006. Med kopi av dette dokumentet oversendt til Statens Vegvesen sammen med dokumentasjon på korrespondanse mellom AMCAR og FLHSMV omgjorde Statens Vegvesen sitt vedtak i saken og Kåre fikk endelig norske skilt på sin Crown Victoria! AMCAR oppfordrer alle som vurderer import av bil fra USA eller Canada til å bestille en Carfax og verifisere at dato for førstegangsregistrering fremkommer, samt å verifisere at bilen har en «clear» title som dokumenterer at bilen ikke har vært kondemnert/gjenoppbygd.

 

Tagger

Takk for din påmelding. Lukk