Tilbake til artikler

12. mars 2019

Kjøretøytekniske krav biler 30 år eller eldre

57s.jpg

AMCAR, Statens vegvesen med Veidirektoratet og SFOOR (Spesialgruppe for ombygde, oppbygde og reparerte kjøretøy) har siden 2014 hatt et arbeid gående for å se om man kan få frem et forbedret og omforent kapittel 7 i Kjøretøyforskriften.

Kapittelet omhandler ombygging, reparasjon og oppbygging av kjøretøy. Og er, i bilhobbysammenheng, det kapittelet som vorder både våre medlemmer, AMCAR og Statens vegvesen mye hodebry og ressursbruk. Å vite hva man rettmessig kan endre på et kjøretøy ut fra gjeldende kjøretøytekniske krav er etter hvert blitt en svært komplisert oppgave. Det er mange forskriftsendringer som skal hensyntas ut fra hvilken årsmodell bil det er snakke om, hvilket kjøretøyteknisk regelverks som er lagt til grunn for 1. gangs godkjenning i landet og ikke minst hvilke endringer som krever dokumentasjon, hva som må dokumenteres og hvem som kan gi denne dokumentasjonen i forbindelse med ombygging av biler.


Arbeidet er tidkrevende, ikke minst siden formålet er at man skal ivareta de formelle krav til sikkerhet og miljø som settes til de respektive kjøretøyene samtidig som det er et ønske om utvidet valgfrihet og forenkling. AMCAR og embetsverket er langt fra enig i alt, men samtidig uenig i lite. Det betyr at det fra begge hold i denne prosessen har blitt samvittighetsfullt jobbet for at våre endringsbetraktninger skal være godt fundert og underbygget i relasjon til målsetningen.


Nå begynner det imidlertid å komme konkrete resultater. Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til kontrollveiledning som er ute på intern høring til trafikkstasjonene. Kontrollveiledningen tar sikte på å enkelt forklare hva som kan tillates i forbindelse med ombygginger av kjøretøy 30 år eller eldre.


Det betyr at det vi tar sikte på er å få til et felles «ombyggingsregelverk» for kjøretøy som er 30 år eller eldre. AMCAR vurderer dette som en god nyhet for bilhobbyen og er relativt godt fornøyd med det arbeidet Statens vegvesen har gjort. Og ikke minst, i høringen finner man veldig enkle retningslinjer for hva trafikkstasjonene kan godkjenne av ombygginger og hva det i tilfelle må søkes om/dokumenteres. Forenklingen betyr og at det vil bli en del nye normer å forholde seg til. Spesielt med tanke på effekt økning, chassisendringer og bremser. I noen grad vil forenklingen føre til en opplevelse av at «kravene» er lempet, mens i andre tilfeller vil man oppleve «kravene» er skjerpet. Det er viktig å påpeke at arbeidet ikke påvirker noe som helst i relasjon til originale biler, eller biler som er bygget om tilsvarende det fabrikanten kunne levere. Noen trafikkstasjoner har allerede begynt å praktisere deler av den nye kontrollveiledningen. AMCAR er i detalj kjent med innholdet. Og vil komme tilbake til en mer omfattende informasjon om hva kontrollveiledningen innebærer når det endelige forslaget foreligger.

Tagger

Nyheter
Takk for din påmelding. Lukk