Tilbake til artikler

15. november 2023

Nytt EU-regelverk kan bety slutten for privat delesalg

ekeberg.jpg

Det tradisjonsrike Ekebergmarkedet, andre viktige delemarked for kjøretøyhobbyen og privat delesalg på Finn.no risikerer å forsvinne hvis EUs nye forslag til regelverk med sirkulære krav til design av kjøretøy og håndtering av kasserte deler og kjøretøy blir vedtatt i nåværende form. Det vil bli så vanskelig for privatpersoner og små aktører å lovlig tilby brukte bildeler for salg etter EU-kommisjonens forslag at det høyst sannsynlig vil lamme det lovlige bruktdelemarkedet som i dag eksisterer i Norge.

Les AMCARs høringssvar i saken her.

Innstrammingen begrunnes av kommisjonen med at brukte reservedeler og komponenter tilbys offentligheten av ikke-identifiserte leverandører og at de ofte stammer fra ulovlig virksomhet. I forslagets artikkel 59 foreslår derfor kommisjonen at slike deler skal merkes spesielt og ledsages av en garanti med opprinnelse for hvilket objekt delen er hentet fra, eierskap og opphav. Nasjonale myndighetene bør i tillegg kreve dokumentasjon fra det autoriserte behandlingsanlegget som har demontert den aktuelle delen. Reservedeler som typisk er slitasjedeler på et kjøretøy og som hver og især kan bli erstattet én eller flere ganger, som for eksempel (ramme), karosserideler, motor, girkasse, generator og bremsekaliper, kan vanskelig spores tilbake til et enkelt kjøretøy over tid. Delen kan være fra et annet kjøretøy av et annet merke, eller ha vært en nyprodusert byttedel. Dessuten er det ikke alltid et mål i seg selv for selger og kjøper at den enkelte delen faktisk fungerer, det kan tvert imot være selve utfordringen med kjøpet (feks. for å lære seg å forstå eldre teknikk og de utfordringene det medfører). Dermed er det for deler som en gang i løpet av de siste 75 årene kan ha byttet eier en eller flere ganger, ofte helt umulig å fastslå delens opprinnelse).

Igjennom utallige ID-kontroller hos Statens Vegvesen har AMCAR erfart at det kan være vanskelig å fastslå et kjøretøys opprinnelse, selv for komplette og godt vedlikeholdte kjøretøy i originalstand. Hvordan skal det nå plutselig bli mulig over natten for å dokumentere enkelt-komponenter? Det er i praksis umulig!

AMCAR hadde en prat med Jan Tägt i svenske MHRF der han nevner et hypotetisk eksempel hvor man under restaureringen av en Lamborghini Countach har anskaffet brukte baklykter fra en Alfa Romeo Alfetta. Alfetta og Countach har som kjent identiske baklykter. Hvis man etter restaureringen ikke har brukt Alfetta lyktene skal de da merkes og selges som Countach lykter eller Alfetta lykter? Vil det i hele tatt være lov å selge dem eller må de leveres som avfall? Man kunne kanskje se for seg at det gis fritak fra ordningen for deler til hobbykjøretøy? AMCAR ser dessverre ingen gode praktiske måter et slikt unntak kan begrenses til å kun gjelde deler for kjøretøyhobbyformål. I tillegg får det nye forslaget fra EU-kommisjonen fullstendig motsatt effekt av andre regelverk i Norge og EU. Her både ønsker og oppfordrer man til mer sirkulærøkonomi og gjenbruk i nær sagt alle samfunnssektorer.

AMCAR mener derfor at det ved salg av deler mellom privatpersoner, så vel som fra små og mellomstore bedrifter, klubber, lag og foreninger, ikke bør stilles krav om spesiell merking av reservedeler og komponenter. Kravet om garantier ved slike salg ikke bør gjelde utover det som allerede er regulert i (forbruker)kjøpsloven. Svart omsetning av brukte deler i stor skala er allerede ulovlig i alle EU-land. Dette problemet må derfor håndheves strengere etter eksisterende lovverk fremfor å lage et nytt byråkrati som vil ramme hundretusenvis av uskyldige kjøretøyentusiaster. Kjøretøyentusiaster har siden tidenes morgen stått for gjenbruk fremfor å kaste. På den måten er kjøretøyhobbyen en stor resirkulerer som reduserer etterspørselen av nye deler – med de negative klimaeffektene det har å produsere nytt. Vi har allerede foreslått dette i vårt høringssvar til Miljødirektoratet og kommer ikke til å akseptere at norske kjøretøyentusiaster fratas muligheten til å fritt kjøpe og selge brukte reservedeler på lovlig vis. AMCAR går ikke med på at en fullt lovlig og ønsket virksomhet skal kriminaliserer en hel kjøretøyhobby – her må man konsentrere seg om å ta kjeltringene i stedet for å skape nye.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Takk for din påmelding. Lukk