Tilbake til artikler

08. november 2023

Nytt skrekkdirektiv fra EU – motorhobbyens verste mareritt!

ITG+copy.jpg

Norges nasjonalikon Il Tempo Gigante og tusenvis av andre entusiastkjøretøy står i overhengende fare for å måtte kjøres på skraphaugen hvis EUs nye skrekkdirektiv med krav til kjøretøydesign og håndtering av utrangerte kjøretøy blir en realitet. Omfattende restaureringsprosjekter, delebiler og privat delesalg vil også i praksis bli ulovlig med direktivet i sin nåværende form.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Les hele AMCARs høringssvar i saken her.

Eksempelet ovenfor kunne kanskje vært plottet til et stusslig forsøk på oppfølger til Flåklypa Grand Prix. Skal man følge Europakommisjonens nye forslag som vil erstatte det nåværende ELV (End of Life Vehicle)-direktivet, så kan Il Tempo Gigante gå en usikker fremtid i møte også her i den virkelige verden. Il Tempo Gigante har chassis og identitet fra en 1966 Cadillac som det unike håndlagde karosseriet av Ermanno Martinuzzi er plassert over. Bilen har ikke lenger sitt originale Cadillac-karosseri og kan dermed automatisk bli klassifisert som en ELV, eller rett og slett skrot i Europakommisjonens nye forslag til regelverk. Bilen vil ikke være fritatt fra regelverket da fritak kun gis til «biler av historisk betydning» som tilfredsstiller alle de tre kravene under.

“vehicle of historical interest’ means any vehicle which is considered to be historical by the Member State of registration or one of its appointed authorising bodies and which fulfils all the following conditions:”

-“it was manufactured or registered for the first time at least 30 years ago;                        

- its specific type, as defined in the relevant Union or national law, is no longer in production

-it is historically preserved and maintained in its original state and has not undergone substantial changes in the technical characteristics of its main components.”

Il Tempo Gigante oppfyller ikke siste punkt og er derfor ikke fritatt fra regelverket. Hvis bilen avregistreres eller skulle bli avskiltet vil den automatisk bli vurdert som en ELV hvor eier plikter å levere den inn til godkjent gjenvinningsstasjon uten urimelig opphold. Avskilting/avregistrering er heller ikke eneste scenario hvor Il Tempo Gigante vil bli klassifisert som en ELV. Regelverket legger også opp til at nasjonale myndigheter ved eierskifter vil ha en plikt til å undersøke og avgjøre om kjøretøyet er et vanlig brukt kjøretøy eller om det er en ELV. Hvis det vurderes å være en ELV skal eierskiftet underkjennes og eier plikter å levere det til gjenvinning uten urimelig opphold. Fullstendig galskap kort og godt!   

AMCAR har tidligere i høst avgitt høringssvar til Miljødirektoratet i denne saken. Vi har i etterkant blitt oppmerksomme på at vi har tolket Europakommisjonens definisjon av «vehicle of historical interest» for vidt. Med vår nye forståelse ser vi, forutsatt at denne svært restriktive definisjonen blir lagt til grunn, at ti-tusenvis av norske entusiastkjøretøy potensielt vil stå i fare for å bli klassifisert som «End of Life Vehicles» (ELV) – eller «skrot» om man vil. Etter kommisjonens forslag plikter eiere av ELV kjøretøy å levere disse til autoriserte gjenvinningsstasjoner uten urimelig opphold.

AMCAR er norsk motorhobbys vaktbikkje og garantisten for de beste vilkårene for norsk motorhobby.

Forslaget inneholder også en kraftig byråkratisering av handel med bildeler som i praksis vil gjøre det umulig for privatpersoner å lovlig tilby brukte bildeler for salg. Kommisjonens forslag risikerer å lamme det lovlige markedet som i dag eksisterer i Norge og å undergrave grunnlaget for små og mellomstore bedrifter, så vel som den enkeltes rett til å selge og kjøpe nødvendige deler til sitt kjøretøy. Forslaget inneholder også begrensninger på hvilke kjøretøy som kan restaureres. Har en bil hatt motorbrann eller brann i kupéen vil den klassifiseres som avfall. Det samme gjelder biler som har hatt vann opp til dashbordhøyde.

Bakgrunnen for det nye direktivet er at Europakommisjonen ser behov for å endre regelverket for kjøretøy i tråd med EUs «grønne giv» og handlingsplan for sirkulær økonomi. De vil også sørge for at design, reparasjon og kassering av biler bli bedre tilpasset andre regelverk som utvikles under EUs grønne giv. AMCAR er i utgangspunktet positive til forslag til krav og reguleringer som sikrer en større grad av ombruk, resirkulering og gjenvinning når det gjelder kjøretøy. Forslaget innebærer derimot så store negative og langtrekkende konsekvenser for bevaringen og eierskapet til veteran og entusiastbiler at AMCAR ikke under noen omstendighet kan akseptere forslaget slik det er fremlagt. Norsk bilhobby med alt den representer vil med dette forslaget løpe overhengende fare for å bli lagt i grus.

Europaparlamentet og Rådet skal behandle og forhandle om forslaget før regelverket vedtas endelig i EU. Regelverket blir gjennomført i norsk rett dersom det blir vurdert EØS-relevant (hvilket AMCAR anser det nær 100% sikkert at det blir). Norge er som kjent ikke medlem av EU og har svært begrenset innflytelse i prosessen som venter i Brüssel. Skulle det nærmest utenkelige skje – at forslaget blir vedtatt i nåværende form, er den såkalte reservasjonsretten Norges siste og eneste utvei. Siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 har Norge innført mer enn 13.000 EU direktiver og forordninger. Reservasjonsretten har vi kun benyttet oss av en eneste gang. Det ser med andre ord ikke veldig lyst ut for norsk bilhobby dersom Europakommisjonens forslag blir vedtatt i Europaparlamentet.

AMCAR har nå oversendt Miljødirektoratet et nytt omfattende høringssvar hvor vi kommer med 8 konkrete forslag til hvordan hele bilhobbyens interesser kan ivaretas samtidig som hovedintensjonen med Europakommisjonens forslag beholdes. Vi har også begjært møte i sakens anledning med Miljødirektoratet samt kontaktet Samferdselsministeren og samferdselspolitikere på Stortinget i sakens anledning. Saken er i initialfase og vi er i full gang med å legge en gjennomtenkt strategi for hvordan vi best kan påvirke utfallet. Vi merker oss at ingen andre motorhobby organisasjoner i Norge har svart på Miljødirektoratets høring eller engasjert seg offentlig i denne saken. AMCAR vil samtidig gi stor honnør til det svenske Motorhistoriska Riksförbundet som sist fredag leverte et solid høringssvar om forslaget til det svenske Regjeringskansliet. AMCARs seneste høringssvar har delvis tatt utgangspunkt i MHRFs omfattende arbeid i saken og tilpasset det norske forhold.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Takk for din påmelding. Lukk