Tilbake til artikler

22. juni 2021

Regjeringen tillater nullutslippssoner selv om folket er imot

nullutslipp.jpg.jpg

Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen vurdere hvordan pilotprosjekter med nullutslippssoner kan gjennomføres i Oslo og Bergen og eventuelt i andre byer. Dette er i tråd med Klimaplanen og Nasjonal transportplan 2022–2033.

– En forbudsbasert nullutslippssone er et svært inngripende tiltak. Jeg vil likevel legge til rette for at et fåtall av byer som ønsker det, kan få prøve ut dette, i form av pilotprosjekt. Samtidig som kollektivtilbudet rustes opp, er det også viktig med virkemidler for innfasing av kjøretøy med nullutslipp. Utviklingen av elektriske varebiler og tyngre kjøretøyer på biogass skjer også heldigvis raskt. Jeg forutsetter at pilotbyer som tar del i ordningen, tar hensyn til sine innbyggere og til næringslivets behov, sier Hareide.

En nasjonal undersøkelse AMCAR fikk utført i februar viste at kun 10 prosent støtter nullutslipssoner, 20 prosent vet ikke og 70 prosent er motstandere. Utspillet fra regjeringen er en oppfølging av tiltaket i klimaplanen. AMCAR kan vanskelig se på tiltaket som noe annet enn et forsøk på å stjele urbane velgere fra MDG og SV. Kø, støy og svevestøv er dessuten tilnærmet identisk for elbiler og moderne bensinbiler. Tiltaket har dermed primært symbolsk effekt, foruten å plage folk og gjøre hverdagen deres vanskeligere. AMCAR tror regjeringen sannsynligvis mister langt flere velgere enn de vinner med dette tiltaket.

Takk for din påmelding. Lukk