Tilbake til artikler

19. april 2021

Statens Vegvesen foreslår fritak for skjermer på eldre og amatørbygde kjøretøy!

8M0A0123_slad.jpg

Etter ønske fra AMCAR har Statens Vegvesen nå sendt ut forslag til endring i kjøretøyforskriften som vil fjerne kravet til skjerming av hjul på biler med fabrikasjonsår 1942 eller tidligere. I tillegg foreslås samme fritak for biler som godkjennes etter amatørbyggregelverket når bilen bygges med karosseri som utseendemessig etterligner bil med fabrikasjonsår 1942 eller tidligere. Unntakene gjelder ikke bil med tvillingmonterte hjul.

Høringen er i all hovedsak basert på saksfremlegg fra Amcar som gir en grundig fremstilling av temaet, herunder begrunnelse for hvorfor det ønskes lemping i reglene, relevante faktaopplysninger om antall kjøretøy og utviklingen i veistandarden (grusdekke vs. fast dekke), samt hvordan dette er regulert i Sverige. Høringsfristen er satt til 7. juni og AMCAR har derfor håp om at forskriftsendringen vil tre i kraft i løpet av 2021

Les høringsforslaget hos Statens Vegvesen her.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Takk for din påmelding. Lukk