Tilbake til artikler

07. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021 –mørkere tider for bilistene

Ove.jpg

For første gang på 7 år legges det frem et statsbudsjett som foreslår en reell økning i engangsavgiften på bil. Og ikke overraskende - det er de som ikke kjøper elbil som må betale mer!

Regjeringen har «lyttet» til de som vil at elbilfordelene skal bestå. Elbilfordelene beholdes, elbilene fritas fortsatt engangsavgift og MVA. Det betyr at biler og bileiere med ICE-motorer (Internal Combustion Engines, eller bensin- og dieselbiler) må betale mer. Og siden ICE-biler stadig blir mer drivstoffgjerrige og slipper ut mindre klimagasser må regjeringen foreslå en økning i engangsavgiften på 27 % på de laveste CO2-satsene for å gjøre prisen på en bensin- eller dieselbil dyrere. I tillegg økes CO2-avgiften på olje – noe som kan medføre økte drivstoffpriser. Dessuten foreslår regjeringen å øke kravet til elektrisk rekkevidde på plug-in hybrider – fra 50 til 75 kilometer – for å innrømme fradrag i vektavgiften på disse bilene. Til sist foreslår regjeringen at de som har elbil må bidra med trafikkskadeavgift – hvilket de som har ICE-biler alltid har betalt. I motsetning til Elbilforeningen og MDG tror ikke AMCAR at salget av elbiler stopper opp med en avgift tilsvarende fire bokser pappvin!

At regjeringen ikke ser det som formålstjenlig at folk endrer adferd og kjøper seg nye kjøretøy med høyere trafikksikkerhet og lavere klimagassutslipp er synd. Om man kjøper ny ICE-bil eller brukt el-bil, skal altså det skattlegges hardere at noen bidrar til veien mot et mer trafikksikkert samfunn med lavere klimagassutslipp. Dagens regjering er åpenbart av den oppfatningen at det norske folk ikke skal få lov til å ta individuelle, fremtidsrettede valg for å dekke sine transportbehov. Resultatet av en økning i avgifter for bensin-, diesel- og hybridbiler betyr at de som vurderte å bytte ut sin gamle bil til fordel for en nyere mer trafikksikker og miljøvennlig bil nå må revurdere.

AMCAR mener at all avgiftspolitikk som forhindrer noen i å ta et bedre valg for trafikksikkerhet og klima er et steg tilbake i utviklingen mot et bedre samfunn. I tillegg betyr regjeringens forslag at en hardt prøvet bilbransje får et skudd for baugen. I disse tider hadde AMCAR derfor forventet mindre endringer og mer forutsigbarhet.

Som tidligere nevnt foreslår regjeringen at også elbilene skal betale trafikkforsikringsavgift – det er et skritt i riktig retning for en rettferdig fordeling. Samtidig foreslår regjeringen å redusere satsene i veibruksavgiften for å unngå at forslaget om økt CO2-avgift på mineralske produkter og økt omsetningskrav for biodrivstoff skal føre til økte pumpepriser på drivstoff.

Det siste synes noe merkelig når AMCAR i dag, via et spørsmål stilet av Morten Stordalen i Fremskrittspartiet, til Samferdselsministeren, får til svar at det ikke er behov for E0 sikringskvalitet for - sitat; I Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon for 2021 foreslår regjeringen å oppheve Stortingets anmodningsvedtak fra 2016 om å innføre E10 som bransjestandard for bensin. Regjeringens vurdering er at det ikke er hensiktsmessig med noe særkrav om E10, i tillegg til omsetningskravene for biodrivstoff og avansert biodrivstoff. Dersom Stortinget slutter seg til dette forslaget, blir det ikke innført krav om E10. Dermed bortfaller også behovet for å gi regler om sikringskvalitet for biler som ikke kan kjøre på E10.

Her snakker altså regjeringen med to tunger. I det ene øyeblikket foreslår de å fjerne omsetningskravet, og i neste omgang foreslår de i statsbudsjettet både økt CO2-avgift i drivstoffet og økt omsetningskrav til biodrivstoff!

Fra AMCARs side er det derfor ikke så mye annet å si enn at vi bilister går mot «mørkere tider». AMCAR slutter seg til NBFs kommunikasjonssjef, Egil Steinsland, som til BilNytt.no sier om forslaget til statsbudsjett 2021 at; Dette er et sjokkforslag fra regjeringen, og det er så lite forutsigbar politikk som det kan bli.

AMCAR, i likhet med flere andre, sliter med å forstå hvordan regjeringen mener de skal få FrP med på forslaget og dermed få flertall for budsjettforslaget. Det virker for oss som om dette nærmest er simpelt politisk taktikkeri fra regjeringens side for at FrP skal kunne forhandle vekk foreslåtte avgiftsøkninger.

AMCAR har i innspill til bærekraftige bilavgifter pekt på svakheten med dagens avgiftssystem – at man ikke kan gjøre noe med det uten at biler med lave utslipp blir dyrere. Det samme har NAF advart mot – en avgiftsbølge mot bilisten. Det er trist at vi ikke blir hørt.

AMCARs råd til FrP er at de betingelsesløst forlanger foreslåtte bilavgiftsøkninger fjernet fra forslaget i statsbudsjett før de i det hele tatt stiller til forhandlinger. Å få forhandlet bort noe som mange ser på som uklokt i utgangspunktet er ingen prestasjon. Det bør både regjeringen og FrP merke seg.

AMCAR jobber for norsk bilhobby – støtt oss og bli medlem!

Takk for din påmelding. Lukk