Tilbake til artikler

15. februar 2021

Stortinget ber regjeringen avklare virkemidler mot salg av bensin & dieselbiler i 2025

stortinaktuelt.jpg

I kjølvannet av regjeringens fremleggelse av Klimaplan 2021-2030 har blant annet AMCAR rettet sterk kritikk mot et eventuelt forbud mot salg av nye bensin og dieselbiler i 2025.

Søkelyset på saken ble sterkt nok til at Statsminister Erna Solberg 3. februar rykket ut og avkreftet at det ikke var aktuelt for regjeringen med et forbud i 2025. Et absolutt forbud er en ting – en annen er restriksjoner og avgifter så høye at bensin og dieselbiler i praksis blir forbudt allikevel. Regjeringen står fortsatt fast på målet om at nye bensin og dieselbiler ikke vil bli solgt fra 2025 – hvilke virkemidler vil de ta i bruk hvis forbud ikke er aktuelt? AMCAR er fornøyde med at Stortinget ved representant Jon Georg Dale (FRP) i spørsmål til Samferdselsminister Knut Arild Hareide 10. februar rettet søkelyset på nettopp dette:   

«Statsministeren fastslår i VG 3. februar at det ikke er aktuelt med forbud mot nye bensin- og dieselbiler fra 2025, men viser til en plan for at dette likevel skal skje.

Hva går denne planen ut på, tolkes 2025-målet absolutt, og innebærer planen så høye avgifter og restriksjoner på bensin- og dieselbiler at nye slike biler i praksis forbys?»

Elbilsalget i Norge oversteg i 2020 50 prosent – i desember hele 67 prosent. Dagens elbilinsentiver og bilprodusentenes utrulling av nye modeller gjør at rekordmange nordmenn velger elbil. Regjeringens egne beregninger viser at hele ni av ti nye biler som selges i 2025 vil være elbiler, uten at det innføres et eneste nytt tiltak. Med de markedsandelene elbilen har tatt og fortsetter og ta er AMCAR overbevist om at elbil-andelen i 2025 vil være mer enn langt nok på vei mot 90 %. Vi kommer uansett ikke unna at elbilen, for mange i vårt langstrakte land, selv i 2025 ikke vil være en realistisk eller praktisk mulig erstatter for bilen man har i dag. Et forbud mot salg av diesel- og bensinbiler vi derfor bare ramme urimelig uten å ha noen klimaeffekt.

(Foto: frp.no)