Tilbake til artikler

13. oktober 2021

Veterankjøretøy har fått eget punkt i regjeringsplattformen!

FotoFiatCadillac_.jpg

Som omtalt i Amcar Magazine #9/21 utarbeidet AMCAR innspill til forhandlingene om regjeringsplattform mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet – den såkalte Hurdalsplattformen.

Regjeringsplattformen ble presentert klokken 14.00 i dag og gledelig for hele den norske kjøretøyhobbyen fikk vi inn følgende punkt: «Sikre interessene til veterankjøretøy ved utforming av kjøretøyteknisk regelverk og annen regulering av kjøretøyparken.» (s 42) Dette er vi fornøyde med og dette forplikter regjeringen. Plattformpunkter er listen en regjering skal levere på, og punktet gir også AMCAR en fin inngang for å spille inn saker viktig for kjøretøyhobbyen. Det skal vi benytte oss av!

Bilhobby og bilentusiasme er en viktig del av fritiden til mange rundt i hele Norge. Bilhobby og kjøretøyinteresse representerer mangfold, inkludering, tilhørighet, entusiasme og bevaring av kultur- og kjøretøyhistorie. AMCAR mener derfor det er viktig at den hver tid sittende regjering har et mål om at hobbyen ikke rammes urettmessig. AMCAR spilte totalt inn 4 forslag, hvor av ett ble tatt inn. De andre forslagene var:

  • Sørge for at entusiastbiler som uansett kjøres lite kan importeres av vanlige folk.
  • Legge til rette for at entusiastbiler fortsatt kan være en del av bybildet.
  • Sikre at bensinstasjonene tilbyr drivstoff med sikringskvalitet slik at folk kan kjøre eldre entusiastbiler og veteranbiler i hele landet.

Det siste punktet, om sikringskvalitet, har vi i og for seg en god lovnad på fra representanter i den påtroppende regjering når de under Den Store Bildebatten i Arendal lovte å følge opp stortingets vedtak om å innføre E0 98 oktan som sikringskvalitet.

Regjeringsplattformen inneholder ellers flere formuleringer om bilavgifter. Mest gledelig er det at avgiftene på drivstoff ikke skal øke. Regjeringen vil «Redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter, herunder differensiert veibruksavgift. Avgiftsnivået på biodrivstoff skal reduseres.» (s 8) Senterpartileder Vedum bekreftet på spørsmål under pressekonferansen at regjeringen ikke vil øke bensin- og dieselavgiftene som den avgåtte regjeringen har foreslått for 2022. Det er Amcar glade for.

Det er flere punkter, som i likhet med avgåtte regjering, tar sikte på å gjøre elbil dyrere - noe som igjen trolig og dessverre vil øke avgiftene på nye bensin- og dieselbiler. I Hurdalsplattformen står det blant annet; «Sørge for en rettferdig klimapolitikk ved at det betales merverdiavgift på beløpet over 600 000 kroner ved kjøp av nye elbiler.» (s 8) «Sørge for utbygging av et nødvendig antall ladestasjoner for elbil i hele landet. Regjeringen skal som minimum sikre en hurtigladestasjon i kommuner som ikke har dette i dag innen 2023. Vi vil utarbeide en nasjonal ladestrategi hvor Statens Vegvesen får en rolle i å planlegge et sammenhengende ladeinfrastrukturnett og identifisere strekninger som trenger statlig drahjelp for å bygge ut ladenettet.» (s 40) «Gjøre det attraktivt å velge lav- og nullutslippskjøretøy med mål om at 100 prosent av nye personbiler er fossilfrie innen utgangen av 2025. Bidra til at nullutslippskjøretøy opprettholder sin konkurransefordel mot bensin- og dieselkjøretøy.» (s 40) «Regjeringen vil øke bruken av klimavennlig teknologi i nærtransporten, satse videre på nullutslippsbiler og utvikling av klimavennlig infrastruktur, som ladestasjoner, i hele landet.» (s 40) «Innrette avgiftssystemet slik at det er rettferdig og bidrar til kutt i utslipp av klimagasser, og utrede løsninger som kan erstatte bompenger i fremtiden.» (s 40) «Stimulere til økt bruk av biodrivstoff og skjerpe kravene til innblanding av andregenerasjons biodrivstoff for alle relevante transportformer, blant annet gjennom lavere avgifter.» (s 40).

AMCAR er veldig spente på hvordan den nye regjeringen vil endre på foreslått Statsbudsjett for 2022, og ikke minst hvordan de vil innrette bilavgiftene for å nå en målsetning om at 100 prosent av nysolgte biler skal være utslippsfrie innen 2026. Vi skal komme tilbake til det i en annen kommentar. Akkurat nå gleder vi oss sammen med en hel kjøretøyhobby over at vi får en påtroppende regjering som lover å hensynta det vi holder på med. Og så lover vi både dere og den påtroppende regjeringen at AMCAR vil jobbe hardt til det beste for oss som er glade i bil!

Takk for din påmelding. Lukk