Tilbake til artikler

29. oktober 2021

Volkswagen Audi Club Norwegen tilsluttes AMCAR!

Leder VACN, Hans Dybing & Klubbkontakt AMCAR, Asbjørn Johansen.

Norges største merkeklubb VACN tilslutter seg AMCAR under Oslo Motorshow!

Volkswagen Audi Club Norwegen (VACN) er en merkebilsklubb for alle merker som holder til i den såkalte VAG-familien. Det vil da altså si i hovedsak Volkswagen og Audi, men også merker som Skoda, Lamborghini og Seat. Klubben ble stiftet i 1993 og teller i dag omtrent 2500 medlemmer. Klubben har som formål å samle de som er interessert i primært Volkswagen og Audi, men også andre merker under VAG-paraplyen. De er i dag en landsdekkende klubb som også har totalt 11 lokallag, som strekker seg fra Stavanger til Trøndelag. 

På deres Facebookside legges det ut bilder fra treff og bilder av prosjektene som medlemmene har. Spennet er stort fra banebiler, til eldre originalbiler og moderne ombygde biler. 

Som flere andre merkebilsklubber ønsker VACN å støtte opp om arbeidet AMCAR utfører for Norsk bilhobby, og vil med sin tilslutning styrke AMCARs posisjon som bil-politisk påvirker. Mange iblant VACNs medlemmer har ombygde biler og AMCAR ser frem til et samarbeid hvor vi kan utnytte hverandres kompetanse og ressurser på det tekniske feltet.

For ytterligere informasjon om VACN se klubbens nettside VACN.no. 


Vi takker for tilliten og ønsker klubben velkommen – Vi ser fram til et godt samarbeid til nytte for VAG-entusiaster og for norsk bilhobby generelt.

Tagger

Takk for din påmelding. Lukk