amcar-forsikring-ombygd-sidebilde.jpg

Forsikring til ombygde biler

Medlemsforsikring

Som medlem får du 15% rabatt på forsikring på alt som går på hjul.

Mer


Online besiktning for kasko

Informasjon om hvordan du selv kan besiktige bilen.

Forsikring til ombygde biler

Skreddersydd forsikring for ombygde veterankjøretøy. Med ombygd menes i denne sammenheng vesentlig ombygd som for eksempel Hot Rod, Resto Mod eller annet kjøretøy med omfattende ombygginger på chassis, motor og drivverk. En bil som er ombygd innenfor det man kan anse som levert fra fabrikk på den aktuelle merke-modellen, for eksempel en Ford Sierra ombygd til Sierra Cosworth eller en Mustang ombygd fra 6 syl til V8, blir fortsatt forsikret som «original» under vårt forsikringsprodukt.

Ombygd 30 år og eldre:
  - kjørelengde inntil 8000 km per år
  - full kasko fra 1940 kroner per år (trafikkforsikringsavgift til staten vil komme i tillegg)

Bilen er automatisk forsikret for inntil 300 000 kroner, med mulighet for utvidelse av forsikringssummen hvis nødvendig. 

Egenandelen ved kaskoskade er 4000 kroner. Ved utforkjøring, kollisjon og velt hvor fører ikke er eier, og fører er under 23 år, økes egenandel med 4000 kroner. Ektefelle/samboer til eier behandles på samme måte som eier.

Kjøretøyet skal være i samsvar med vognkortet.

En besiktigelse og bilder av bilen er nødvendig for å kunne kjøpe denne forsikringen.

Takk for din påmelding. Lukk