Klubber

Norsk Land Cruiser Klubb Norge

Norsk+land+cruiser+klubb-Fullskjerm.jpg

Klubbens formål

Klubbens formål er å virke som interesseorganisasjon for eiere og brukere av kjøretøy av fabrikkmerke Toyota Land Cruiser, eller personer som er interessert i Toyota Land Cruiser. Dette skjer blant annet ved at klubben skal formidle relevant informasjon og kunnskap, arrangere turer, treff og møter hvor terrengkjøring, kjøretøy og sosialt samvær er prioritert. Klubben skal virke som et bindeledd mellom medlemmene, samt fremme interessen for kjennskap til Toyota Land Cruiser.

Klubbens historie

Starten av Norsk Land Cruiser Klubb kom i gang ved at flere interesserte begynte å lufte ideen tidlig på sommeren 1998. Den første samlingen for de interesserte ble avholdt på Rønningen Gård 18. Mai 1998. Etterpå ble vedtektene utarbeidet og styret konstituert, og dermed var Norsk Land Cruiser Klubb en realitet.

Norsk Land Cruiser Klubb er åpen for alle Land Cruiser-eiere og andre med spesiell interesse for merket. Behovet for en slik klubb har lenge vært tilstede og endelig har dette blitt til virkelighet. NLCK vil ivareta eiernes interesse for bilen og formidle informasjon som er relevant for det enkelte medlem. Det kan være tekniske spørsmål eller historikk vedrørende Land Cruiser av forskjellig art. Klubben vil også være et bindeledd mellom medlemmene slik at vi kan formidle teknisk kunnskap erfaringer, opplevelser & interesser, til den enkelte. Treff og turer i inn og utland er høyt prioritert. På denne måten vil vi forsøke å knytte sterke bånd mellom medlemmene til felles beste.

Norsk Land Cruiser Klubb Norge

Stiftet

16.08.1998

Postadresse

Besøksadresse

Hjemmeside

Send e-post

Kontaktpersoner

Leder: Kjell Olsen, epost: leder@nlck.no, tlf.: 951 81 561

Takk for din påmelding. Lukk